Zajímavosti

Jak vycházel měsíční výhled počasí?

Hodnocení článku

Jak vycházel měsíční výhled počasí? Výhled odchylek teploty vzduchu a atmosférických srážek plus případně očekávaného stručného převažujícího trendu počasí na týdny dopředu. dosti vyžadovaný a sledovaný produkt předpovědi počasí, avšak na druhé straně také kritizovaný. Ano, samozřejmě i oprávněně, neboť zde předpověď často naráží na své limity. Pojďme se v tomto článku podívat na to, jak vyšel tento měsíční výhled počasí a tedy odchylek teploty i srážek od normálu pro každý měsíc do října letošního roku. Srovnejme očekávané odchylky základních klimatických prvků od normálu za jednotlivé měsíce s naměřenými daty. Vycházíme z dat naměřených a vyhodnocených Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). Hodnotíme náš vydaný měsíční výhled odchylek (mapy) na základě předpovědi numerických modelů s přihlédnutím ke statistickém odhadu vývoje prvků podle předpovědi ČHMÚ. Jak to tedy v posledních měsících bylo s úspěšností dlouhodobé prognózy a jak moc nevycházela?

Vzdálená přeháňka, bude teplo a také větrno. Jak vycházel měsíční výhled počasí?

Úspěšnost našeho měsíčního výhledu od listopadu 2021 do října 2022

Nejprve zhodnotíme předpověď odchylek teploty vzduchu od normálu a poté spadlých srážek, jejichž předpověď má většinou nižší úspěšnost. Důvodem je mnohem větší obtížnost odhadu rozložení a vydatnosti srážek na takto dlouhou dobu dopředu. Teplota vzduchu se předpovídá obecně lépe na střednědobý i dlouhodobý horizont. Byť někdy ve specifických situacích tomu může být naopak. Jak vycházel měsíční výhled počasí v uvedeném období?

Vyhodnocení úspěšnosti předpovědi odchylek teploty vzduchu

 • Listopad 2021: Předpověď nadprůměr, skutečnost průměr (+0.1°C)
 • Prosinec 2021: Předpověď průměr, skutečnost průměr (+0.8°C)
 • Leden 2022: Předpověď nadprůměr, skutečnost nadprůměr (+2.0°C)
 • Únor 2022: Předpověď nadprůměr, skutečnost nadprůměr (+3.2°C)
 • Březen 2022: Předpověď nadprůměr, skutečnost průměr (-0.1°C)
 • Duben 2022: Předpověď podprůměr, skutečnost podprůměr (-2.1°C)
 • Květen 2022: Předpověď průměr, skutečnost průměr-nadprůměr (+1.2°C)
 • Červen 2022: Předpověď průměr, skutečnost nadprůměr (+2.2°C)
 • Červenec 2022: Předpověď nadprůměr, skutečnost průměr (+0.3°C)
 • Srpen 2022: Předpověď průměr-nadprůměr, skutečnost průměr-nadprůměr (+1.2°C)
 • Září 2022: Předpověď nadprůměr, skutečnost průměr-podprůměr (-1.0°C)
 • Říjen 2022: Předpověď nadprůměr, skutečnost nadprůměr (+2.5°C)

Z uvedeno přehledu vyplývá, kdy naše předpověď vyšla a kdy nikoli podle barevného rozlišení názvu měsíce. Vidíme, že za uplynulých 12 měsíců se jednalo přesně o polovinu případů (6), kdy předpověď vyšla a kdy nevyšla. V některých měsících šlo o významnější a rychlý vývoj klimatických jevů po sestavení předpovědi, tj. hned v prvních dnech daného měsíce. Tyto jevy změnily cirkulaci a tím i teplotní poměry. Tím následně došlo tedy k jinému převažujícímu vývoji cirkulace a teplotních podmínek, na základě čehož tedy měsíc nakonec skončil s jinou odchylkou než bylo předpovídáno. Odchylky do +/-0.9°C považujeme ještě za průměr, odchylky kolem +/-1.0°C za průměr až nad/podprůměr a ostatní za “čisté” a tedy jednoznačné odchylky směrem do nad nebo podprůměru.

Vyhodnocení úspěšnosti předpovědi odchylek srážek

 • Listopad 2021: Předpověď nadprůměr, skutečnost průměr (102%)
 • Prosinec 2021: Předpověď průměr-nadprůměr, skutečně průměr (91%)
 • Leden 2022: Předpověď nadprůměr, skutečnost průměr (91%)
 • Únor 2022: Předpověď průměr-nadprůměr, skutečnost průměr (103%)
 • Březen 2022: Předpověď podprůměr, skutečnost podprůměr (35%)
 • Duben 2022: Předpověď nadprůměr, skutečnost průměr (108%)
 • Květen 2022: Předpověď podprůměr, skutečnost podprůměr (71%)
 • Červen 2022: Předpověď průměr-nadprůměr, skutečnost nadprůměr (123%)
 • Červenec 2022: Předpověď průměr-nadprůměr, skutečnost podprůměr (71%)
 • Srpen 2022: Předpověď podprůměr, skutečnost nadprůměr (117%)
 • Září 2022: Předpověď průměr, skutečnost nadprůměr (135%)
 • Říjen 2022: Předpověď průměr-nadprůměr, skutečnost podprůměr (47%)

I u srážek jsme použili shodné barevné rozlišení vidíme, že předpověď vyšla pouze ve 2 případech v roce a v ostatních nevyšla. Někdy se počasí vyvíjelo oproti předpovědím z konce měsíce minulého úplně jinak. toto potvrzuje, že předpovídat srážek na delší dobu dopředu je ještě obtížnější než teplotu vzduchu. Převážně bývá u srážek úspěšnost i v odhadu modelu nižší než u teploty. Většinou model nadhodnocuje srážky a předpokládá jejich přebytek v měsíci jako celku, což se většinou nepotvrdí. Pokud nastane jasná stabilní synoptická situace, pak model již na konci měsíce předpoví další měsíc jako srážkově podnormální. Poté máme malou pravděpodobnost změny díky stabilitě, předpověď se nezmění a vyjde jako srážkový podprůměr. Toto se stalo v březnu a květnu.

Pokud panuje cyklonalita a přesun vlhkosti u nás často od západu s postupem front a cyklon, tak model podle stávajících podmínek vyhodnotí převahu tohoto i na další měsíc. Minimálně s tím počítá v prvních 7-14 dnech, podle čehož vychází měsíc poté i jako nadnormální. Nicméně v tomto případě se situace může rychle změnit a to i značně a také se tak právě děje. Objeví se vysoký tlak vzduchu a to stabilněji. Tím dojde k ukončení postupu front a vlhkosti na naše území, srážky začnou chybět. Pokud nedojde k zásadní změně ve druhé půlce měsíce, už deficit srážek není vyrovnán. Jako, že většinou k dostatečné změně nedochází a měsíc končí podprůměrný co do celkových srážek.

Závěr: Jak vycházel měsíční výhled počasí?

Nejen proto, že se množí stížnosti na nepřesné předpovědi počasí na více dní dopředu či dokonce na takto dlouhé období, přinášíme tento přehled. Z výše uvedeného přehledu, jak vyšel nás měsíční výhled odchylek teploty a srážek od normálu v posledním roce, vyplývá následující. Předpověď sestavená poslední den měsíce na měsíc následující vyšla co se týče předpovědi odchylek teploty vzduchu  v polovině případů. Co se týče předpovědi odchylek srážek, tak ani ve třetině případů. Z toho plyne, že odhad chování počasí v dalším celém měsíci je v případě teploty obtížný. U srážek to platí ovšem přibližně dvojnásob.

Pokud se zde podíváme na úspěšnosti této předpovědi co se týče srážek, tak zjistíme toto. V případě září šlo o průměr/podprůměr, v srpnu o nadprůměr/nadprůměr, v červenci o nadprůměr/nadprůměr, v červnu o průměr/průměr. Zde vidíme, že předpověď například vycházela častěji.

Většinou na měsíčním výhledu vidíme, že obsáhnout v předpovědi podle aktuálních podmínek celé období není možné. Atmosféra se mění v každém okamžiku, změna předpovědi bývá někdy při dalších aktualizacích tak výrazná, že skutečně nemá smysl ji na tak dlouho sestavovat a není možné se podle ní nějak řídit. Přesto má své místo a účel v tom, jak by mohlo počasí pro představu v daném období jako celku vypadat.

Jak to, že s moderní technikou předpověď nevyjde? Stížnosti nejsou na místě!

Nevyšla předpověď na dlouhé období a to Vám ovlivnilo nějaké plány? Zde není na místě si stěžovat na práci meteorologů a na současnou pracující techniku. O tom, že úspěšnost odhadu chování počasí na dlouho dopředu je nízká se ví a předpokládá se to. Nikdo nedeklaruje, že předpověď vyjde a jak. Navíc jde o dosti proměnlivou situaci, kdy v některých případech se může prognóza celkem dobře vyplnit. Jinde půjde doslova o fiasko. V tomto tkví to riziko, že i předpověď vypadající poměrně jistě se může zvrátit. Hovoříme zde stále o dlouhodobé předpovědi. Větší změny může ale zaznamenat ve své koncové části i předpověď střednědobá, poskytující informace o průběhu počasí den po ni.

Nevyšla předpověď na den, jak je to možné? Nejde jen o dlouhodobou předpověď, Limity numerické předpovědi počasí se uplatňují i v případě předpovědi krátkodobé. Existují meteorologické situace, které se velmi špatně odhadují. Zde hovoříme spíše o lokální předpovědi, tedy o prognóze vztahující se ke konkrétnímu detailněji ohraničenému místu. Vždy je třeba v takových případech brát v úvahu plošnější předpovědi. Příkladem nechť je lokální konvekční činnost a tedy bouřky. Ty Vám dnes meteorolog a technika v podobě matematických modelů na místo a v daném čase přesně nikdy nepředpoví.