Standardizovaný srážkový index pro hodnocení sucha

()

Standardizovaný srážkový index známý pod zkratkou SPI je jedním z meteorologických indexů. Podle těchto se hodnotí suchost podmínek na daném území. Na kterých datech je založen a jakých hodnot nabývá či které hodnot značí sucho a jak výrazné. Co přesně znamená používaná zkratka a podobně. O tom pojednává tento článek zaměřený speciálně na tento zásadní index. Další informace nejen o meteorologických indexech sucha najdete v odkazovaném článku výše.

Index pro hodnocení suchých epizod jakékoli délky

I v hodnocení suchých epizod a jejich rekonstrukce je použit index SPI. Tyto informace o suchých epizodách i dávné historie v ČR najdete naší stránce Největší sucha v ČR. Index je známý pod zkratkou SPI, která znamená anglický název indexu a to Standardized precipitation index. V ČR používáme překlad indexu, ale obecně a běžně je označován oficiální zkratkou SPI. Jde o nejrozšířenější a tedy nejpoužívanější index. Neboť tento index pro hodnocení sucha se používá pro hodnocení krátkodobého i dlouhodobého sucha. Je ho možno tedy použít pro jakkoli dlouhou suchou epizodu.

Index ukazuje nedostatek srážek (sucho) nebo naopak přebytek srážek. A to v určité oblasti za časové období. Tento index bere v úvahu úhrn srážek, který je srovnáván s rozdělením úhrnů během období normálu s transformací na normované normální rozdělení. Jedná se o rozdíl skutečně spadlého úhrnu srážek a průměru rozdělení s podílem se směrodatnou odchylkou.

Existují ovšem komplexnější indexy. Nedostatkem tohoto indexu je fakt, že v něm není brán zřetel na výpar ani na změny teploty vzduchu. Index dobře vymezuje suché epizody.

 Výstupy indexu

Jde o bezrozměrná čísla, jako je tomu u většiny indexů. Hodnota 0 značí srážkový normál, srážky jsou na daném území za časové období průměrné. Kladné hodnoty značí přebytek srážek, tedy nadprůměr. Záporné naopak nedostatek srážek, tedy podprůměr a tedy meteorologické sucho. Většinou se hodnoty pohybují do +3 či do -3. S tím, že od hodnot -1.5 jde o významné, tedy extrémní sucho.

Podobné indexy

Dnes ČHMÚ hodnotí sucho v ČR právě podle hodnot indexu SPI a dále podle hodnot indexu SPEI. To jsou základní index pro hodnocení sucha, které jsou hojně používány. Používají se tedy i na našem území. I sucha v nedávné historii se hodnotí podle těchto indexů a dále podle Z-indexu. Dále je rozšířený a známý též index PDSI (Palmerův).

Palmerův index se používá pro hodnocení sucha na celé Zemi. Sucho počítá z vodní bilance území. Bere v potaz úhrn srážek i vodu obsaženou v půdě či evapotranspiraci. To vše vedle dalších faktorů a stavu veličin. Hodí se pro hodnocení dlouhodobého sucha. Je vhodný pro zobrazení odchylek retenční kapacity vůči normálu dané oblasti.

Z-index jako hodnota, odvozena z klimatologického optima podmínek určité oblasti. Index se hodí naopak ke stanovení krátkodobého sucha, protože reaguje na změny vlhkosti v půdě. Další informace o indexech najdete ve výše citovaném článku meteorologických a hydrologických indexů sucha.

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Jak byl pro vás tento příspěvek užitečný?

Sdílejte příspěvěk s ostatními na sociálních sítích!

Mrzí nás, že pro vás příspěvek nebyl užitečný.

Napište nám konkrétní důvody a co je v něm špatně. Děkujeme!

Jak můžeme tento příspěvek vylepšit? Co je v něm špatně, co v něm chybí?

Shrnutí článku
Standardizovaný srážkový index pro hodnocení sucha
Název
Standardizovaný srážkový index pro hodnocení sucha
Popis
Standardizovaný srážkový index pro hodnocení sucha. Stručný popis indexu, jako nástroje pro hodnocení sucha. Stanovení a použití.
Autor