Historie počasíHydrologická situacePovodeňSpadlé srážky

Extrémní srážky na severu, spadlo i kolem 150mm

Hodnocení článku

Extrémní srážky na severu se vyskytly v noci na sobotu a v sobotu. Zasáhly zejména Jizerské hory, spadlo tam i 150mm srážek. Důsledkem byla rychlá povodeň v povodí Smědé a Lužické Nisy. Stoupají i další toky. Významné srážky zasáhly také jihovýchodní a východní Čech, znovu došlo k významné povodni na Novohradce. Stoupají i další toky, reakce na srážky se během dne teprve dostavují. Stoupají i toky na severu Moravy a ve Slezsku, kde ještě i stoupat budou. Významná srážková činnost započala během čtvrtka a potrvá do konce týdne, zejména na Moravě a ve Slezsku. Významnější srážky spadly ale i na dalších místech zejména východních, jihovýchodních Čech a severní Moravy či Slezska.

V Jizerských horách spadlo místy 90 až 150mm srážek, ohrožení na Smědé

V noci na sobotu spadly velmi vydatné srážky v Jizerských horách a částečně v Krkonoších. Hodinové úhrny byly vysoké, mezi 10 až 15mm a ojediněle vyšší. Vydatné srážky pokračovaly i během dopoledne. Spadlo tam od včerejšího poledne většinou 60 až 100mm, místy až 150mm srážek. Podle srážkoměrů Povodí Labe i přes 170mm srážek. O něco nižší srážky byly zaznamenány v Orlických horách. To vyvolalo poměrně rychlé vzestupy hladin toků v uvedených oblastech, kde bylo území i významněji nasyceno předchozími srážkami. Tyto extrémní srážky zejména na severu Čech nasycení významně zvýšily.

Extrémní srážky na severu. Akumulace srážek za den do 20.6.2020 14h.

Obr. 1 Akumulace srážek za 24h do 20.6.2020 14 SELČ, zdroj: hydro.chmi.cz

Nejvyšší úhrny srážek do 20.6.2020 14 SELČ:

178.0mm Černá hora

150.5mm Bílý potok-Pavlova cesta

142.0mm Hřebínek

121.6mm Nová Louka

117.1mm Hejnice-Smědavská hora

110.0mm Bílý potok-Smědava

107.2mm Bedřichov

102.0mm Tomšovka

99.2mm Olivetská hora

98.2mm Bedřichov-Uhlířská

Jen poznámka ke stanici Nová Louka, kde spadlo při velkých povodních v roce 1897 za den 345.1mm srážek. To je doposud nepřekonaný denní úhrn srážek v ČR.

V Orlických horách a podobně v okolí, stejně jako na Chrudimsku, Žďársku a Pardubicku spadlo místy 30 až 50mm, jen ojediněle více. Lze říci, že pršelo v posledních 24 hodinách na celém území ČR (obr. 1), jen někde byly srážky nevýznamné.

Nejhorší povodňová situace na Smědé, vzestupy i na jihovýchodě Čech

Na nejvyšší SPA vystoupala Smědá ve všech profilech, dále Jeřice v Mníšku. Stoupá i horní Jizera, stavy bdělosti platí v Železném Brodě a v Jablonci. Stoupají vodní toky též v povodí Doubravy, Chrudimky, Novohradky a Loučné a ještě nějaký čas budou. Tam je nutné stále očekávat vydatné srážky a to i v noci na neděli. První a ojediněle druhé povodňové stupně lze čekat na Chrudimce i Loučné. V neděli budou v Čechách srážky postupně ustávat, na Moravě a ve Slezsku je nutné očekávat ještě vydatný déšť. Vzestupy toků v povodí Olše a Odry budou tedy pokračovat.

AKTUALIZACE 21.6.2020 9:45

Povodňová situace se zhoršila na východě Čech i Moravě a ve Slezsku

Platné SPA na tocích 21.6.2020.

Obr. 2 Aktuální povodňová situace v ČR k 21.6.2020 9h, zdroj: hydro.chmi.cz

Po nočních srážkách začaly stoupat toky na Moravě. Nejvyšší SPA platí na Bystřičce. Nejvíce srážek spadlo na Lysé hoře a to kolem 90mm za posledních 24 hodin. Vlivem dalších srážek, byť méně vydatných, stoupají některé toky na východě a jihovýchodě Čech. Stoupají též větší toky vlivem stékání vody povodími. Ve východní části středního Polabí a na jihovýchodě Čech platí několik stavů pohotovosti.

Významné srážky se objeví ještě během neděle na Moravě a ve Slezsku i v podobě prudkých bouřkových srážek. Na východě Čech půjde o méně vydatný déšť, i ten ale při vyšším nasycení působí zvýšené odtoky vody z území.

AKTUALIZACE 22.6.2020 14:00

Povodňová situace se dále uklidňuje. Slabě stoupají velké toky na východě Čech a ve střední části Čech tak, jak voda stéká povodími. V pondělí dopoledne byl odvolán 3.SPA na Novohradce v Úhřetici. Stále platí na Chrudimce ve Svídnici a 1.SPA dosáhlo například Labe v Přelouči. Toky budou v dalších dnech vlivem počasí bez srážek nebo téměř bez srážek klesat.

Ve druhé polovině týdne budou vznikat ale místy bouřky s přívalovými srážkami a tyto srážky mohou hydrologickou situaci v oblastech s nasyceným územím krátce zhoršit. Nutné bude sledovat upřesňující předpovědi počasí. -informace o případných dalších významnějších srážkách budou podány v následujících článcích.


Jak to vypadá dále se srážkami? Sledujte stránku Předpověď srážek s mapami výstupů několika základních numerických modelů.

Potřebujete se zeptat? Položte otázku v diskuzi pod článkem nebo využijte náš email.

Článek bude dle potřeby aktualizován o nový průběh povodňové situace a spadu srážek.