Prognózy počasíSezónní výhledy

V září 2020 bude spíše tepleji

Hodnocení článku

První klimatologicky podzimní měsíc začíná. Vyšel pravidelný výhled počasí na měsíc. I když to tak nyní v prvních dnech září nevypadá a zatím vypadat nebude, tak v září 2020 bude spíše tepleji. než by mělo. Klimatický výhled dle numerických modelů zatím nepředpokládá pro naše území odchylky teploty vzduchu pro období měsíce září (obr. 1). Statistický výhled ČHMÚ však ano, zejména na období od přibližně poloviny měsíce. Srážek by mělo spadnout průměrné množství, na tom se shodují numerické modely i zmíněná předpověď ČHMÚ. U obou předpovědí lze čekat ale během dalších týdnů vývoj. Nelze totiž přesně odhadnout vývoj charakteristiky zejména tak složitého klimatického prvku jako jsou srážky na takto dlouhé období.

V září 2020 bude spíše tepleji. Nejteplejší by mělo být období po polovině měsíce

V září 2020 bude spíše tepleji. Odchylky teploty v Evropě podle modelu CFS.

Obr. 1 Očekávané odchylky teploty vzduchu pro měsíc září 2020 dle modelu CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

Podle očekávaného vývoje teploty vzduchu bude po studeném začátku měsíce následovat poměrně citelné oteplení. Teplota by se tedy měla celkově v jednotlivých týdnech pohybovat na běžných hodnotách tohoto období. Stejné to bude se srážkami. Zatímco teplota vzduchu se bude během měsíce zvyšovat, srážek bude zvolna ubývat. Chudší na srážky by mělo být období od cca poloviny měsíce. Toto období bude současně také nejteplejší z celého měsíce. Výkyvy hodnot prvků během období ovšem nelze ani v ČR aktuálně používanou metodou dlouhodobých výhledů postihnout. Proto lze čekat, že se budou střídat i nadále teplejší a spíše sušší období s chladnějšími a vlhčími. Suchá období by neměla trvat nijak moc dlouho. Ohledně teplotních charakteristik lze na základě očekávaného vývoje usuzovat, že teplá období budou mírně delší než chladná.

Vzhledem k očekávanému chodu teploty vzduchu a srážek by se nemělo v září sucho v ČR nijak zhoršovat. Na základě aktuálního stavu můžeme říci, že více srážek spadlo na východě země. Tam je území navíc již celé léto nasyceno více než v západní části středních Čech a na severozápadě Čech či též místy na jihu Moravy. Tam sucho nehrozí. Vzhledem k období nedojde k zásadnímu zhoršení situace se suchem ani jinde. Jen v sušších a teplejších obdobích bude nastupovat povrchové sucho. V oblastech s nižším nasycením (jmenovány výše) se bude sucho projevovat i v hydrologické rovině.

Detailní přehled vývoje základních prvků den po dni poskytuje výhled na týden.