Historie počasíSpadlé srážky

Na Moravě spadlo téměř 90mm srážek

Hodnocení článku

Vydatný déšť, který se očekával nakonec na severovýchodě a východě země, přinesl až extrémní srážkové úhrny. Na Moravě spadlo téměř 90mm srážek. Nejvyšší úhrny srážek byly zaznamenány na návětří hor a to Jeseníků a Beskyd. Významnější srážky zaznamenala i Vysočina, Orlické hory a jihovýchodní Čechy (obr. 1). Nejvíce srážek spadlo v oblasti Jeseníků a to téměř 90mm. V ostatních oblastech se pohybovaly úhrny od 30 do 60mm nejčastěji. Jednalo se o hlavní srážky tohoto týdne a podstatnou část zářijových srážek, alespoň tedy na východě našeho území. Tam je shodou okolností vyšší nasycení již dlouhodobě a to od červnových vydatných srážek. Proto některé toky na vydatné srážky reagovaly vzestupy na nízké, ojediněle vyšší povodňové stupně. Tedy na 1.SPA a ojediněle na 2.SPA. Povodňová situace se nyní uklidňuje, toky budou dále klesat.

Podobné srážkové situace již od června

Na Moravě spadlo téměř 90mm srážek. Akumulace srážek za den do 2.9.2020 10h.

Obr. 1 Spadlé srážky v ČR za 24 hodin do 2.9.2020 10 SELČ, zdroj: hydro.chmi.cz

Vydatné srážky se vyskytují v ČR po suchém úvodu letošního jara, od jeho konce. Připomeňme například situaci z konce června, viz článek Další extrémní srážky rozvodnily toky na východě. Situace se vyskytují zejména od června, kdy srážky vyústily v povodňovou situaci s výskytem stavů ohrožení. Tato situace se poté s různou intenzitou opakovala v dalších srážkových událostech. Šlo o kombinaci a střídání prudkých konvekčních srážek a srážek vytrvalých. Tyto srážky zasahují již od června podobná území. Podle toho se odehrává i hydrologická odezva. Rozvodňují se podobné toky. Zejména to platí pro Novohradku na jihovýchodě Čech, stejně tak pro Chrudimku a Loučnou nebo pro toky v povodí Orlice, zejména pro toky odvodňující jižní část Orlických hor. Stejně to platí pro Slezské toky, zejména pro Olši a Odru a některé jejich přítoky.

Podobné to bylo i při této srážkové situaci. Nejvíce se rozvodnila například Novohradka. Například severní část východních Čech vydatné srážky nezasáhly a to ani při této situaci, ani při minulých anebo jen částečně. Včetně situace extrémních srážek v Jizerských horách, viz Extrémní srážky na severu, spadlo i kolem 150mm. Tedy bez větších hydrologických odezev a zvýšení nasycení území.

Na Moravě spadlo téměř 90mm srážek: Srážkové úhrny z 1.9.2020 a stručný výhled

Nejvyšší úhrny srážek v ČR do 2.9.2020 7h:

88.9mm Jeseník

64.8mm Lysá hora

60.9mm Staré Město pod Sněžníkem-Paprsek

59.8mm Šerák

51.2mm Zlaté Hory

50.9mm Bělá pod Pradědem-Červenohorské sedlo

46.0mm Dlouhé Stráně

44.1mm Uhelná-Nové Vilémovice

43.3mm Vidnava

43.1mm Olešnice-Čihálka

Data: chmi.cz

Rozvodněné vodní toky klesají. Nejdéle přetrvává stav pohotovosti na Novohradce v profilu Úhřetice. Dále platí na pomezí Vysočiny a jihovýchodu Čech či na Moravě několik málo stavů bdělosti. V dalších dnech je možné čekat v ČR sušší a také teplejší počasí. Více srážek předpokládají numerické modely až na konec týdne do prostoru přechodu studené fronty, která bude ukončovat krátce velmi teplé počasí. Srážek ovšem nebude tolik jako na přelomu těchto týdnů a zatím je otázkou kde spadnou. Poslední prognózy vidí jejich spad opět do východní části území ČR.