Prognózy počasíSezónní výhledy

Září 2023 bude mírně teplejší

Hodnocení článku

Září 2023 bude mírně teplejší, což potvrzuje statistický výhled i odhad numerických modelů. Současná předpověď na právě začínající podzim, který zároveň uvádí i klimatologicky podzimní období, zní následovně. Hned v úvodu měsíce se začne oteplovat po chladném a vlhkém konci srpna. Toto potvrzuje střednědobá předpověď na dalších 7 až 10 dnů. První polovina měsíce přinese nejprve mírně a poté slabě nadprůměrnou teplotu. Maxima teploty očekávejme postupně kolem letních 25°C, tzn. i nad touto hodnotou. Teplota vzduchu by se neměla nijak významně měnit, celkově lze čekat ustálené počasí. Srážek spadne v prvních dnech měsíce méně než ve dnech předchozích. Objeví se několik dnů bez výskytu srážek, ale celkově lze čekat srážky odpovídající normálu pro počátek září. Průměrné srážky očekává předpověď i po zbytek měsíce. Samozřejmě se vyskytnou výchylky a sušší období střídaná naopak těmi vlhčími.

Teplota vzduchu se přiblíží a ojediněle dosáhne 30°C, září 2023 bude mírně teplejší jako celek

Předpověď počítá s tím, že během první dekády září se mohou objevit velmi teplé dny. Maxima teploty se přiblíží tropickým 30°C a případně krátce této hodnoty dosáhne. Žádné delší horké období ovšem čekat nelze. A velmi teplé noci též ne, zejména při vyjasnění očekávejme typické radiační ochlazování vlivem zejména delších nocích a obecně podmínek současného období sklonku léta. Významněji teplé noci určitě nehrozí, tak významně teplá vzduchová hmota k nám pronikat nebude. spíše se setkáme s chladnějšími nocemi, kdy se teplota přiblíží v minimech 10°C. Kolem poloviny měsíce by se měla teplota zmírnit a vrátit se více méně na normální hodnoty. Podle současného odhadu vývoje teploty půjde o horní hranici normálních hodnot s lehkým přesahem do hodnot nadnormálních. To znamená, že zde můžeme čekat krátkodobé výchylky teploty v podobě vrcholů teplejších přílivů.

Září 2023 bude mírně teplejší. Odchylky teploty vzduchu n září 2023 dle modelu CFS.

Obr. 1 Očekávané odchylky teploty vzduchu od normálu na září 2023 podle aktuálního výstupu modelu CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

O něco teplejší se očekává zejména první polovina měsíce, kdy bude teplota až mírně nadprůměrná. to potvrzují už střednědobé výhledy. A konec měsíce by měl přinášet také vyšší teplotu než činí normál.

Září 2023 bude mírně teplejší, očekává se vyšší teplota a podobná tvrzení nutno si vykládat ve vztahu k průměru. Nikoli tak, že bude velké horko. Během září dlouhodobý teplotní normál klesá a to poměrně strmě, zejména právě ke konci měsíce. Teplejší počasí než činí normál se očekává, avšak hodnoty teploty nemůžeme čekat takové jako uprostřed léta. Průměr maxim teploty ke konci září se očekává kolem 19-20°C, možné jsou samozřejmě výchylky, ale nikoli výrazné. Především se neočekává výchylka v podobě vyšší teploty dlouhodoběji.

Srážek spadne podle odhadu po celé období zcela průměrné množství, bez větších výchylek. Vyskytne se několik dnů i bez srážek, avšak takové sušší období nepotrvá příliš dlouho. Srážky se očekávají relativně průběžně a zpočátku spíše v podobě lokální konvekce. Během měsíce se snižující se teplotou se začne vyskytovat častěji déšť, případně přeháňky, ale bouřky budou už spíše ojedinělé.