Klimatické statistikyKlimatologie

Klimatické charakteristiky k červenci 2023

Hodnocení článku

Klimatické charakteristiky k červenci 2023 ukazují přehled vývoje základních klimatických prvků podle našeho měření v Praze a okolí. Měření probíhá v nižší nadmořské výšce v teplejší a sušší oblasti. Vyhodnocení má podobu řady a to za období našich měření soustavně od roku 2005. Vyhodnocujeme údaje průměrné teploty vzduchu, průměrných srážek a celkových srážek za měsíc. Jde o pravidelnou prezentaci naměřených údajů, které ukazují jak se v posledních letech v této oblasti klima vyvíjí. Vyzdvihujeme extrémy za dobu měření a sestavujeme také žebříček dat průměrné teploty a průměrných srážek za celé období měření. Žebříček uvádíme sestupně od nejvyšších hodnot v podobě nejteplejších a nejvlhčích měsíců směrem dolů k nejchladnějším a nejsušším.

Teplotní žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrné teploty vzduchu ve °C za uvedený měsíc let 2005-2023 sestupně. Na konci zobrazujeme graf vývoje teploty rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2006 23.35°C
2008 22.80°C
2015 22.49°C
2014 22.46°C
2018 22.07°C
2010 21.90°C
2016 21.79°C
2023 21.76°C
2021 21.27°C
2017 21.25°C
2013 21.21°C
2019 20.99°C
2009 20.90°C
2012 20.65°C
2022 20.63°C
2020 20.19°C
2007 20.05°C
2005 19.80°C
2011 18.24°C

Komentář: Spíše mezi teplejší, avšak nikoli mezi nejteplejší se řadí letošní červenec. Nejteplejším července byl ten v roce 2006 a 2008, samozřejmě také ten v extrémně horkém létu 2015.  Nejchladnější červenec byl v roce 2011 a také v letech 2005 a 2007, takže ty teplejší z let 2006 a 2008 můžeme považovat za jakousi kompenzaci naopak chladnějších červenců. Jednalo se tedy o střídání teploty v červenci rok co rok.

Srážkový žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrných srážek za uvedený měsíc let 2005-2023 sestupně. Na závěr zobrazujeme graf vývoje srážek rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2011 9.32mm
2009 5.64mm
2012 5.55mm
2014 4.71mm
2016 3.62mm
2007 3.21mm
2010 2.87mm
2005 2.81mm
2017 2.78mm
2021 2.55mm
2019 2.08mm
2013 1.96mm
2008 1.90mm
2022 1.82mm
2006 a 2023 1.32mm
2020 1.11mm
2015 0.75mm
2018 0.25mm

Komentář: Červenec v roce 2011 se nevyznačoval jen nejnižší teplotou z uvedených, ale také nejvyššími srážkami. Končilo velmi vlhké období let 2009 až 2011 a na našem území se často vyskytovaly plošné srážky i lokální bouřky. Vedle uvedených spadlo hodně vody v červenci i v roce 2012. Letošní červenec se řadí k těm nejsušším, společně s červenci v letech 2006 (shodná hodnota srážek), 2020, 2015 a nejsušším 2018. Právě v létě 2018 vrcholilo velké sucho započaté u nás v roce 2014.

Vývoj průměrné teploty, srážek a jejich trend

Graf je společný pro vývoj teploty a srážek. Ukazuje vývoj průměrné teploty vzduchu (oranžově) a průměrných srážek za tento měsíc (světle modře). Dále ukazuje lineární trendy vývoj uvedené průměrné teploty a srážek od roku 2005 (červená a tmavě modrá čára zakončená šipkou ve směru plynutí času). Tato ukazuje jaký je výsledný trend vývoje teploty a srážek za období jako celek.

Klimatické charakteristiky k červenci 2023. Vývoj průměrné teploty a srážek v červenci v Praze a okolí v letech 2005-2023.

U teploty vzduchu pozorujeme co se týče vývoje za celé období spíše stagnaci, zatímco u srážek jasný pokles. A to poměrně výrazný ze zhruba 4.5mm na 1.5mm. I z pohledu počtu měsíců s podprůměrným srážkovým úhrnem (viz dále) vidíme, že srážek v červenci celkově ubývá.

Závěr

Závěrem konstatujme, že v tomto měsíci k roku 2023 máme dle aktuálního dlouhodobého normálu počítaného od roku 2005 následující statistiky v podobě počtu případů s určitou odchylkou či bez odchylky:

  • Teplotně nadprůměrné: 8
  • Srážkově nadprůměrné: 4
  • Teplotně průměrné: 3
  • Srážkově průměrné: 1
  • Teplotně podprůměrné: 8
  • Srážkově podprůměrné: 14

Trend vývoje základních prvků:

Hodnoty k měsíci aktuálního roku:

  • Průměrná teplota vzduchu: 21.25°C
  • Průměrné srážky: 2.88mm
  • Průměr celkových srážek: 89.47mm

Uveďme také, že průměr znamená pro účely těchto statistik odchylku do +/-0.3°C/mm. Odchylky mezi těmito hodnotami jsou zanedbány a období se hodnotí jako průměrné. Trend vývoje prvků se vztahuje k celému období vždy k aktuálnímu roku. Míru intenzity trendu ukazují barevné šipky. Při nepatrném trendu se považuje tento za nevýznamný a je hodnocen jako setrvalý.