Antarktický ledovec taje rychleji

Hodnocení článku

Antarktický ledovec taje rychleji než se očekávalo a v nejbližších letech může zcela ustoupit. Jde o Thwaitesův ledovec, při jehož zrychlujícím tání se zvyšuje obava z extrémního zvýšení hladiny moří. Pakliže bude ledovec dále odtávat, může zvýšit hladinu moře v řádu metrů. U tohoto ledovce dochází k erozi podél základy nacházející se pod hladinou moře. Jde samozřejmě o důsledek oteplování planety Země. V rámci studie došlo ke zkoumání historického vývoje ledovce a to v podobě jeho ústupu v minulosti. Přínosem mají být informace, na základě nichž vědci předpoví chování ledovce v dalších letech.

Tání ledovce se zrychluje

Za poslední dvě století se na určitý okamžik základna ledovce oddělila od mořského dna a začala odtávat. V současné době odtává rychlostí asi 2km ročně. Jde o dvojnásobně rychlejší odtávání, než které bylo pozorováno před deseti lety. Ke zrychlení došlo v polovině 20. století. předpověď odhaduje, že ledovec své tání v budoucnu spíše zrychlí. Zejména pak od okamžiku, kdy odtaj za hřeben mořského dna. Tento pomáhá jeho tání přeci jen zpomalovat.

Ledovcový příkrov zadržuje velké množství vody, jeho roztátí by způsobilo zvýšení hladiny moří až o 16 metrů.

Thawaitesův ledovec patří mezi nejširší ledovce na Zemi, jde o větší ledovec než činí rozloha Floridy. Jde o ovšem jen o část západního antarktického ledového příkrovu. Nicméně hrozba rozpadu a zhroucení ledovce již existovala v roce 1973. Následně se zjistilo, že teplé oceánské proudy by mohly spodní část ledovce rozpustit a tak by se tento stal nestabilním. Ledovec sedí totiž na mořském dně. V sérii několika studií začali vědci v aktuálním století ledovec monitorovat. V roce 2001 ukázala data, že rychlost ústupu zazemnění ledovce je 1km za rok. O téměř 20 let později již byly získány důkazy, že přes základu ledovce proudí teplá voda a ledovec rozpouští zdola.

O rok později bylo zjištěno, že uvedený ledovec držící celou masu příkrovu a bránící ledu ve volném odtoku do oceánu by se mohl do pěti let roztříštit a spadnout do oceánu. Satelitní snímky ukazují velké trhliny šířící se po povrchu ledovce a oslabující tak strukturu ledu. Blíží se proto rozpad ledové masy, neboť vědci předpokládají šíření trhlin ledovcem a jeho následné rozlomení na mnoho menších kusů. Nyní probíhá výzkum mořského dna, pro určení kdy v minulosti došlo k obdobně rychlému tání. To umožní předpověď změn ledovce v budoucnu.

Zdroj: denik.cz

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal 1072 příspěvků. Zobrazit všechny příspěvky od Meteo Aktuality