Prognózy počasíSezónní výhledy

Červen 2023 v normálu

Hodnocení článku

Očekává se, že bude červen 2023 v normálu a to zejména srážkově. Počínaje červnem začíná současně klimatologické období léta. Tento první klimatologicky letní měsíc očekávejme spíše teplotně průměrný až lehce nadprůměrný a srážkově by měl být v normálu. Po suchém přelomu měsíců by mělo srážek přibývat. Zatím mírně, směrem k polovině měsíce pak výrazněji. Vzhledem k období a vyšší teplotě musíme počítat s konvekčními srážkami, jejichž úhrny jsou prakticky vždy lokálně významněji rozdílné. Přesně takové úhrny čekejme během června, kdy se začnou vyskytovat místní zejména bouřky. Tyto mohou na některá místa přinést vyšší úhrny srážek. Celkově by se srážky měly dostat během měsíce do normálu. Předpovědět kde dojde ke spadu větších srážek každopádně nelze v tomto případě ani na týden.

Teplota vzduchu se v průměru příliš nezvýší

Během měsíce by se mělo oteplovat, ale pouze nevýznamně. První dny měsíce přinesou, jak vyplývá ze střednědobého výhledu, i dosti studené noci. Teplota vzduchu se zatím dlouhodoběji nijak moc nezvýší. Kolem poloviny měsíce by měla spíše stagnovat a nijak se v průměru neměnit. Jinak se čeká střídání teplejších období a chladnějšími. Avšak nemělo by zatím jít o příchod vyloženě horkého počasí.

Červen 2023 v normálu. Odchylky srážek od normálu na červen 2023 podle modelu CFS.

Obr. 1 Očekávané odchylky srážek od normálu v červnu 2023 podle modelu CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

Klimatický model CFS předpokládá červen jako slabě teplotně nadprůměrný s poměrně vysokou mírou jistoty, že se tato vyplní. U srážek je to opačně. Průměrné množství srážek předpovídané modelem pro naše území není nijak jisté. Zde se může situace významněji změnit. Model toto dává najevo právě předpokládaným rozhraním mezi podprůměrnými srážkami předpokládanými nad severní Evropou a nadprůměrnými pokračujícími v Evropě jižní.  U nás by mělo jít o srážkový normál, avšak situace se může v dalších dnech v předpovědi změnit.

TIP: Upřesňující souhrnné grafické výhledy na týden sledujte na naší stránce.

Teplotu očekává statistický výhled ČHMÚ zcela v mezích normálu po všechny další čtyři týdny. A to s lehkým poklesem průměru teploty kolem poloviny měsíce. Zde se však předpověď potýká s větší chybovostí a není tedy tento trend jistý.