Prognózy počasíZajímavosti

Dva pohledy na nadcházející zimu

Hodnocení článku

Existují dva pohledy na nadcházející zimu, které nyní během podzimu srší z médií. Jaká bude zima zajímá kde koho, ale spolehlivé předpovědi neexistují ani v říjnu. Klimatický systém Země je vrtkavější než se může zdát a to předpovědi na delší dobu značně ovlivňuje až znemožňuje. Počasí nám v současné době předvádí, že skutečně převažuje nadprůměr teploty vzduchu. Celá Evropa má v posledních dnech nadprůměrně teplé počasí, někde značně. A shodné to bude i v dalších dnech nejen posledních říjnových. Paradoxně nám počasí ukázalo výkyv opačného rázu, kdy po polovině září panovalo ve střední Evropě naopak studené proudění a teplota klesla na hodnoty i významněji podnormální vůči danému období. Prognózy hovoří o pokračování teplotně nadprůměrného podzimu. Můžeme podle toho usuzovat jaká bude zima? Co říkají pranostiky, alespoň pro zajímavost? Na čem závisí převažující trend počasí v zimě?

Dva pohledy na nadcházející zimu, aneb teplo může zvrátit jeden jev zvrácený různými vlivy

Jak už uvádíme v článku Rýsuje se studená zima? Který někteří čtenáři pochopili tak, že věštíme z křišťálové koule a slibujeme jako mnohá média opětovně studenou zimu. Není tomu tak, zde pouze ukazujeme možný vývoj klimatu a vyčítáme faktory, které mohou mít vliv na studenou zimu v Evropě. A také to, že to zatím k tomuto vývoji směřuje. Proto to slovo “rýsuje se a také ten velký otazník na konci nadpisu článku. Činit předpověď na zimu totiž zatím nelze, tedy říkat mělo by být … a to ani v řeči případných odchylek teploty vzduchu.

S těmito totiž pracují modely v závislosti na jevu zvaném polární vír, na jehož stavu závisí cirkulace vzduchu v zimě v částech USA i Evropy. První předběžná předpověď na zimu podle numerických modelů má smysl po Svatém Martinu, tedy kolem poloviny listopadu. Tam mohou mít modely první jasnější obrys, avšak spíše na první měsíc zimy. Do té doby spíše klimatické předpovědi zimy nesledujte.

Nyní máme jistotu, že minimálně většina posledního klimatologicky podzimního měsíce, listopadu, přinese stále nadprůměrně teplo. Kdy dojde k případnému zlomu, v podobě většího a definitivního snížení teploty, zatím nevíme. Tedy kdy nastane období, že se počasí začne tvářit alespoň trochu jako že je chladná část roku. Nyní tak zatím spíše nečiní ani ve vztahu k aktuálnímu období.

Každý jev v klimatickém systému závisí na mnoha vlivech, proto nemáme jen dva pohledy na nadcházející zimy, ale několik variant

Podle současného teplého počasí s vyhlídkou jeho pokračování lze soudit o nadcházející zimě různé. Ale podle toho se zima určit opravdu nedá. Jednak můžeme říci, že nyní převáží teplejší počasí a na začátku zimy existuje pravděpodobně jeho opačného vývoje. Případně, že existuje alespoň pravděpodobnost na návrat teploty k normálu. Případně můžeme naopak tvrdit, že ustálenost tohoto trendu počasí bude velká a teplotně nadnormální vydrží toto opět celou zimu nebo po její převážnou část, byť s určitými výkyvy. Toto také závisí na stavu polárního víru, který zimu i v Evropě opravdu ovlivňuje.

Pakliže tedy nedojde k výskytu příhodných faktorů, které by oslabily tuto polární cirkulaci, nastane následující. Jak jsme v odkazovaném textu uvedli, tak pak lze čekat skutečně pokračování teplého počasí tradičně i po většinu zimy. K tomu se přiklánějí někteří odborníci, že nás čeká zima typicky s převahou teplejšího oceánského západního proudění s určitými výkyvy. Minimálně v podobě určitého ucelenějšího období se “závanem” mrazivého vzduchu ze severu. Který by ovšem vzhledem k situaci nevydržel nijak dlouho a byl by v celé zimě pravděpodobně jediný. Pokud by ale byl vír oslaben či se tato polární cirkulace zhroutila, znamenalo by to jistě jiný vývoj počasí v zimě. Tam by nastala větší pravděpodobnost průniků mrazivého vzduchu ze severu a výskytu více studených epizod.

Nejistota předpovědi na zimu ještě potrvá

Závěrem tedy k tomu nutno říci, že o tom rozhodne stavu polárního víru na přelomu podzimu a zimy, resp. nejpozději během začátku zimy z klimatologického hlediska, tzn. v prosinci. Klimatické modely na straně druhé sbírají aktuální data a tvoří předpověď odchylek teploty vzduchu. Ty nám také ukazují pravděpodobný vývoj základních prvků klimatu v zimě, avšak stále podle dostupných informací o povětrnostní situaci na Zemi do současné doby. Též nereflektují případné změny, které se mohou odehrát v dalších týdnech a mohou mít na výslednou podobu převahy cirkulace v zimě velký vliv. Proto se může jejich prognóza v dalších týdnech i značně změnit, ale nemusí, resp. nemusí do opačného trendu.

A dále tu máme lidovou meteorologii, v dnešní moderní době jako doplňkovou metodu dokreslující případnou základní předpověď. Nebo spíše řekněme jako zajímavost. Pozorovat můžeme na jedné straně kolem sebe chování zvířat a stav rostlin. K tomuto přistoupí pranostiky, co nám ty hlavní o nadcházející zimě říkají?

Jaká bude zima 2019/2020 podle pranostik? Dva pohledy na nadcházející zimu.

Pranostiky s předpovědí zimy

Pranostik, které podle průběhu podzimního počasí nebo stavu přírody předpovídají zimu je mnoho. -některé si zcela protiřečí, pro odbornou předpověď se použít nedají. Pro zajímavost ale tuto polemiku nad tím jaká může být následující zima zakončeme.

Teplý říjen – studený únor.

Letošní počasí v říjnu nám ukazuje, že dokáže být podstatně teplejší než v září. Že by zimní počasí přišlo skutečně až v závěru zimního období?

Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a dlouhá zima

Posuďme lokálně, zejména podle dospělých a spíše starších jedinců dubu.

Říjen když blýská, zima plíská

Letos v říjnu se v souvislosti s teplým počasím objevily v ČR lokální bouřky několikrát, někdy i výrazné.

Hřmí-li a blýská se v říjnu, přijde zima nad apríl vrtkavější

Jiná pranostika podle říjnových bouřek určuje proměnlivé počasí v zimě.

Je-li říjen sněžný a studený, přijde studená a dlouhá zima

Aby to bylo zajímavé a zamotané, zde opačná pranostika oproti té, která dává do souvislosti říjnové teplo s příchodem zimy až v únoru.

Sněží-li v říjnu, bude měkká zima

Předpoklad příchodu studeného počasí brzy a následně změny v teplé proudění v době, kdy by měla být naopak zima.

Je-li v říjnu mnoho mlh, bude v zimě mnoho sněhu

Bílo v ovzduší až k zemi na podzim má zakládat bílo na povrchu v zimě?

Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá

Výskyt jakékoli bouřky ve spojení se stálostí počasí v zimě.

Má-li říjen mrazů moc a sněhu, mívá leden mírnou zimu  běhu

Opět brzké ochlazení a jakoby začátek zimy je spojován poté s teplým obdobím v zimním období.

Neopadá-li listí ze stromů v říjnu, bude tuhá zima

Většinou do konce října všechno nespadá, záleží hlavně na četnosti rychlejšího větru během října, zejména druhé poloviny. Což souvisí s určitým typem počasí. Při anticyklonálním počasí, mimochodem včetně častého výskytu mlh, je intenzita větru minimální (viz letos).

Je-li v říjnu mnoho vos a sršánů, přijde studená a dlouhá zima.

Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude

Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů bude i v zimě pršeti

Těžko říci, proč původní pranostiky takto uvažovaly. Takto můžeme pokračovat dále, neboť pranostik s předpovědí nadcházející zimy existuje mnoho. Některé jsou shodné či podobné, avšak řečené trochu jinak.

Shrnutí: Dva pohledy na nadcházející zimu

Obecně si z nich můžeme vzít následující:

  • Brzká zima v říjnu znamená teplo v zimě
  • Hodně mlh v říjnu značí hodně sněhu v zimě
  • Zelené listí a obecně olistěné stromy po celý říjen značí studenější zimu
  • Hodně žaludů či obdobných plodů značí studenější zimu
  • Další pranostiky pak usuzují průběh počasí v zimě podle jiných ukazatelů, např. počasí v určitý den

Avšak, jsou to jen pověry. Jak myslíte, že to bude alespoň ve Vaší lokalitě letos? Existují tzv. dva pohledy na nadcházející zimu. Ostatně jako obvykle, kdy některá média se častěji “chytají” toto znějícího extrémněji.