Zajímavosti

Kde sledovat vítr a tlak?

Hodnocení článku

Čtvrtým dílem návodových článků je článek, který poradí kde sledovat vítr a tlak, který s ním velmi úzce souvisí. A to opět aktuální proudění vzduchu i předpokládané. Opět můžeme najít mnoho webů, které v dnešní době velmi moderně zobrazují proudění vzduch. Vedle něj pak i další hodnoty počasí včetně předpovědi. Ty základní uvedeme i s odkazy na webové prezentace právě v tomto textu. Směr a rychlost proudění, tedy větru, patří mezi základní meteorologické prvky. Jde o základní projev počasí a stav atmosféry. Vítr budeme sledovat často, pokud nám záleží na jeho malé rychlosti co se týče určitých aktivit. Nebo naopak na jeho větší rychlosti co se týče jiných aktivit. Hojně bude sledován v případě extrémních rychlostí, neboť působí komplikace a škody. Bohužel často též zabíjí. Sledovat cirkulaci nad celou Zemí je dnes možné.

Při předpovědi budeme sledovat také jeho změnu a to směru i rychlosti s výškou, která se souhrnně označuje jako střih větru. Změna směru či rychlosti větru poukazuje na změnu počasí, takže podle vývoje proudění můžeme také usuzovat další vývoj počasí.

Dovolíme si připomenout předchozí díly návodů “kde hledat/sledovat”:

Kde sledovat vítr a tlak: Aktuální situace

Vítr, a to jeho směr i rychlost, měří téměř každá meteorologická stanice v staniční síti ČHMÚ. Sledovat aktuální vítr můžeme určitě zejména v přehledu naměřených údajů ze stanic meteorologické organizace našeho státu. ČHMÚ má profesionální stanice, kde prezentuje aktuální údaje ze stanic na mapce, ale i v tabulkách. Dále automatické stanice, kde se prezentují údaje na grafu dané stanice. Základní nabízíme na naší stránce Počasí na stanicích. Veškeré najdete zde.

Poté jsou tu aplikace, které zobrazují aktuální i očekávané proudění. Patří tedy do oblasti pro sledování proudění v aktuálním čase s následnou prognózou. Jde zejména o stránky Windy a Earth null.

Co se týče tlaku vzduchu opět použijeme údaje o tlaku na meteorologických stanicích a dále synoptické mapy, které jsou sestavované většinou meteorologickými organizacemi. Jde z tohoto pohledu o analýzy synoptických situací, které ukazuje stav tlakového pole a synoptických útvarů k danému času. V ČR poskytuje tyto analýzy ČHMÚ s aktualizací čtyřikrát denně v 00, 06, 12 a 18 UTC (světový čas).

Více o čtení těchto map najdete v našem článku Základy čtení synoptických map.

Kde sledovat vítr a tlak? Větrno do pátku, poté léto? Vlny na vodní hladině řeky při silném větru.

Kde sledovat vítr a tlak: Předpovídaná situace

Předpověď větru patří vedle předpovídané teploty, srážek i pokrytí oblohy oblaky k základním veličinám. Očekávaný vítr nás zajímá zejména z hlediska zachycení významných situací v podobě silného nebo i extrémního větru. Vítr závisí na rozložení tlaku vzduchu, jak bylo již mnohokrát řečeno. Proto je důležité společně s prouděním vzduchu uvádět i rozložení tlaku vzduchu nad daným územím. Podle rozložení tlakových útvarů a celkově tlaku vzduchu prezentované izobarami se odvíjí i rychlost větru v různých oblastech. Takže pro prognózy větru i tlaku vzduchu, buďto samostatně tlaku nebo společně tlaku vzduchu a větru, použijeme numerické modely.

Prezentaci map numerických modelů najdete opět a různých stránkách. Buďto přímo od zdroje, projektu či instituce provozující daný model nebo zpracované různými servery.

Směr větru i tlakové pole předpovídají prakticky veškeré numerické modely a to globálně i regionálně. Jde o směr větru a jeho průměrnou rychlost i  rychlost v nárazech. Tlak vzduchu pak v podobě jeho rozložení znázorněného izobarami jako pomyslnými čárami, které spojují místa se shodným tlakem vzduchu. S vyjádřením oblastí se zvýšeným tlakem vzduchu a naopak se sníženým tlakem vzduchu – tlakové útvary. Předpovědní synoptické mapy poskytuje též ČHMÚ na další 3 dny, německá meteoslužba DWD na 108 hodin, dále též meteoslužba Metoffice a další. Institut pro Meteorologii nabízí mapy i s určenými jmény tlakových níží a výší a to na stránce Institutu -wetterpate.

Závěr

Sledování aktuálního proudění vzduchu je dnes velmi dobře možné přes aplikace zobrazující vzdušné proudy nad celou zeměkoulí. Využít je možné též údaje z meteostanic, v ČR ze sítě ČHMÚ. A to prostřednictvím mapy nebo údajů jednotlivých stanic, které jsou prezentovány v grafech. Tlak vzduchu s větrem velmi úzce související, rozložení tlakových útvarů a dalších synoptických útvarů vítr určující můžete sledovat na mapách. Ty se sestavují k určitým termínům a sestavují je zpravidla meteorologické organizace států. Jde o synoptické mapy, které mají různé údaje i zpracování. Nechybí v nich rozložení tlaku vzduchu nad oblastí (často Evropou) s vyznačením útvarů, dále poloha a rozlišení atmosférických front, směr větru a případně další informace. Například oblačnost s těmito útvary související.

Pro sledování předpovědi větru použijeme různé numerické modely, směr a rychlost větru či případně jeho nárazy předpovídá každý model. Stejné je to u tlaku vzduchu. Předpověď tlaku možno sledovat pomocí předpovědních synoptických map, což je podobné jako u aktuální situace. Existují různé druhy map zpracované různými meteorologickými organizacemi. Dále jde též o mapy zpracované Institutem pro Meteorologii v Německu, kde jsou též zapsány určené názvy tlakových útvarů.

Shrnutí

  • Aktuální vítr sledujte na stanicích sítě ČHMÚ (mapy a grafy)
  • Dále v aplikacích pro proudění nad celou Zemí (včetně předpovědi)
  • Očekávaný vítr vhodno sledovat podle různých modelů na různých stránkách s různě zpracovanými výstupy těchto modelů
  • Tlak vzduchu možno sledovat též na stanicích ČHMÚ, dále na analýzách synoptických situací a to včetně dalších synoptických útvarů
  • U předpovědi tlaku je to shodné, poskytují jí numerické modely (všechny buď samostatně nebo ve spojení  větrem či oblačností)
  • Tlak vzduchu a další synoptické útvary jsou znázorněny také na předpovědních synoptických mapách

Doporučené informace

K tématice doporučíme naše vydané teoretické články nebo základní informace na našich stránkách:

Pro sledování tlaku a to jeho předpovědi nabízíme informace na stránce Předpověď tlaku. To samé platí pro očekávané proudění, viz stránka Předpověď větru. Sledování aktuálních informací o počasí na vybraných (hlavních) stanicích v ČR je možné na naší stránce Počasí na stanicích.

Obecně pro informování se o počasí seriózně a tedy pravdivě a kvalitněji doporučujeme přečíst si náš článek Kde hledat seriózní informace o počasí?

Publikace tohoto dílu (4): Středa 2.6.2021

Po publikování všech dílů bude možné tento soubor návodových článků objednat na email – včetně dalšího dílu. Tím je již déle vydaný článek o seriózních informacích o počasí obecně (viz výše). Tímto sérii uzavíráme. Děkujeme, pokud jste dočetli až sem. Velkou protihodnotou nám bude, když vám tyto informace byly prospěšné. A dozvěděli jste se něco nového, co využijete. Budeme rádi, když je doporučíte a pomůžete je získat i dalším.