Prognózy počasíSezónní výhledy

Duben 2021 bude vyrovnaný

Hodnocení článku

Druhý měsíc klimatologického jara duben 2021 bude vyrovnaný a to teplotně i srážkově. Shoduje se na tom již delší dobu numerická předpověď odchylek na měsíc a zatím se k tomuto přiklání i statistický výhled ČHMÚ. Tento je od dubna 2021 pro zlepšení prezentace a úspěšnosti nově vydáván vždy v pondělí kolem 17. hodiny. Výkyvy počasí a to hlavně teploty potvrzují střednědobé předpovědi minimálně na prvních 7-10 dní měsíce. Ke konci měsíce by se mělo počasí dle statistického výhledu více méně ustálit. Stále je nutné brát v úvahu, že se nacházíme ve střední Evropě. Na území ovlivněném stykem dvou značně odlišných vzduchových hmot, kde se tedy často mění cirkulace. Další dny nabídnou s pokračujícím jarem tedy dostatek slunečního svitu i srážek, tedy vláhy. Občas budou hrozit noční a ranní mrazy, na ty pozor zejména v zemědělství a ovocnářství. Ojediněle budou i významnější a mohly by opět ohrozit plodiny a ovocné stromy. Duben 2021 bude teplotně i srážkově vyrovnaný.

Nejchladněji by mělo být kolem poloviny měsíce, celkově bude duben 2021 vyrovnaný

Duben 2021 bude vyrovnaný. Teplotní odchylky na duben 2021 dle modelu CFS.

Obr. 1 Duben 2021 bude vyrovnaný. Odchylky teploty vzduchu od normálu podle modelu CFS na duben 2021, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

Prozatím předpokládá statistická předpověď ochlazování během měsíce a obecně v průměru nejnižší hodnoty teploty kolem jeho poloviny. Ke konci měsíce by se mělo mírně oteplovat. Teplota by měla v průměru dosáhnout zhruba shodných hodnot jako v prvním dubnovému týdnu. Samozřejmě je pro toto období vysoká míra nejistoty. Maxima teploty by opět měla mírně překračovat 20°C. Srážky budou od poloviny měsíce více méně shodné bez větších změn. Zatímco v prvních dnech budou v průměru kolem 5mm za týden, ke konci by to mělo být 9-12mm za týden. Maxima rozmezí průměru budou samozřejmě větší a ještě větší budou rozpětí absolutních maxim úhrnů srážek. Až lehce nadprůměrný slibuje předpověď poslední týden v dubnu. Celkově bude duben 2021 vyrovnaný.

Jak bylo uvedeno, předpověď na druhou polovinu období je zatížena velkou mírou nejistoty. Tutéž vykazuje klimatický výhled modelu CFS. Model udává velmi nízkou jistotu předpovědi odchylek jak teploty, tak srážek pro ČR a či blízké okolí. Proto je možné, že dojde v předpovědi k většímu vývoji. Jinými slovy k větším změnám.

Stávající prognóza by neznamenala zhoršení sucha, duben 2021 bude vyrovnaný i co do srážek

Pokud by dubnové počasí vyšlo tak, jak ho slibují současné prognózy, sucho by se v ČR nerozvíjelo. Měsíc by měl být celkově vyrovnaný. Přesněji by se nerozvíjelo v místech kde více méně přetrvalo přes celou zimu by se nezhoršovalo. Samozřejmě je třeba čekat výskytu určitých období bez srážek, kdy bude docházet k poklesu zásob vody v půdě. Právě to se děje nyní od konce března s nástupem vyšší teploty a nedostatečných srážek. Vzhledem k předpovědi je ale pravděpodobnost na výskyt delší srážkové pauzy nejvyšší v prvních dnech měsíce. Poté by k žádné déletrvající nemělo dojít a srážky by kompenzovaly případný vyšší výpar v souvislosti s vyšší teplotou a intenzivnějším slunečním svitem v tomto období. Na druhé straně by byly případně zcela dostačující v chladnějších obdobích. Ta lze čekat kolem poloviny měsíce a už krátce během Velikonoc, včetně ranní mrazů.

Na druhé straně před výkyvy teploty je třeba mít na pozoru zemědělské plodiny a případně ovocné stromy. V případě stromů je ochrana před mrazem samozřejmě složitější až nemožná. Střednědobá předpověď detailněji a včas podchytí výskyt případných nočních mrazů v závislosti na přesném vývoji počasí a situace v daných dnech. V dubnu takto střídané počasí ale lze čekat. Nyní po velmi teplém až letním počasí bude teplota častěji spíše nižší. Během měsíce může ale opět zakolísat na značně vysoké hodnoty a poté se též může odehrát velké ochlazení. Měsíc duben čekejme celkově vyrovnaný.