Níže Nadia (2022)

Hodnocení stránky

Detailnější informace o významné události níže Nadia s vlivem na počasí u nás a obecně v zemích střední Evropy. Datace vlivu cyklony, popis synoptické situace, průběh počasí a zejména naměřené údaje o v nárazech větru nebo spadlých srážkách, zajímavosti a další význačné projevy počasí. Srovnání s jinými cyklonami s vlivem na počasí v ČR od roku 2007. Komplexní shrnutí významnějších cyklon od roku 2007 do současnosti se stručným popisem a s žebříčkem od nejvýznamnějších z pohledu intenzity nárazů větru v ČR najdete na stránce Významné cyklony.

Témata stránky: Níže Nadia, období výskytu, synoptická situace, průběh počasí, naměřené extrémní hodnoty.


INFORMACE O TLAKOVÉ NÍŽI NADIA

Po dvouleté pauze od extrémních poryvů větru při vlivu cyklon ovlivnila počasí u nás tlaková níže zvaná “Nadia”, podle některého názvosloví také “Malik”. Při jejím vlivu se vyskytly nárazy větru podobné předchozím významným cyklonálním situacím. Situace patřila z pohledu nárazů větru, které byly hlavním extrémem počasí, mezi významné, nikoli ale nejvýznamnější.

Období výskytuPrůběh počasíDůsledky nížeSynoptická situaceShrnutí

Období výskytu a popis

Počasí u nás tato níže ovlivnila 29. a 30. ledna 2022 a po delší době šlo o extrémní situaci co do poryvů větru. Vítr v ČR zesílil již v sobotu během dne, nejednalo se ovšem o tak významné nárazy jako se očekávaly právě v neděli 30. ledna. To foukal od noci velmi silný vít s nárazy nad 25m/s i v nížinách. Nejsilnější poryvy větru s vyskytly v tomto dni během dopoledne a kolem poledne. Pozdě odpoledne začal vítr slábnout.

Průběh počasí

Hluboká tlaková níže postupující přes Skandinávii vyvolala podobné nárazy větru jako situace vlivu cyklon Yulia a Sabine z roku 2020. V sobou dosáhl vítr na Sněžce nárazu 47m/s, na Milešovce 31.3m/s či v Nové Vsi v horách 30.5m/s. V nižších výškách už vítr tehdy slabě překročil v nárazech 25m/s. Průměrná rychlost větru dosahovala v nížinách v neděli 30. ledna i 15m/s, v nárazech foukalo hodně i v nížinách a to nejvíce na stanicích Luká 33m/s, Lučina 28.2m/s a Ústí nad Labem-Kočkov 28.1m/s.

Nejvyšší náraz: 51.8m/s (186km/h) – Sněžka, Poštovna.

Nejvyšší náraz mimo hory: 33m/s (119km/h) – Luká u Litovle.

Z hor foukalo v nárazech dále významně na Luční boudě 40.6m/s, na Milešovce 40.1m/s či v Nové Vsi v Horách 35.1m/s.

Důsledky situace

Typickými důsledky byly popadané stromy a větve, které působily další důsledky. Problémy měla hlavně doprava a to železniční i silniční a energetika, kdy zůstalo mnoho odběratelů bez elektrické energie. HZS měl četné výjezdy, detaily najdete v odkazu na webový server Pozary.cz na konci stránky v referencích. Bohužel vítr také zabíjel, shodil totiž na Kladensku zeď, která zasypala dva dělníky. Jeden nepřežil. Shodné důsledky a bohužel i úmrtí v důsledku silného větru hlásilo i sousední Německo a Polsko.

Mezi další důsledky patřilo:

 • Stržení střech
 • Poškození nebo stržení dopravních značek nebo reklamních předmětů
 • Uvolnění či pohyb dalších věcí, například kontejnerů
 • Stržení fasád domů
 • Pády stromů na dopravní prostředky

 

   

Níže Nadia a synoptická situace nad Evropou 29.1.2022.

Obr. 1 Synoptická situace k 29.1.2022 13h a poloha cyklony Nadia, zdroj: dwd.de/wetterpate.de

Tlaková níže postoupila přes severní Atlantik z oblasti Islandu směrem k jihovýchodu. Následně přecházela během 29. leda přes Skandinávii dále k jihovýchodu. Současně se před vstupem nad pevninu prohloubila. Tlak vzduchu činil v jejím středu 970hPa. Mezi touto hlubokou níží a vysokým tlakem vzduchu rozprostírajícím se nad jihozápadní až jižní Evropou (obr. 1) se zvýšil tlakový rozdíl. To vyvolalo zesílení proudění západního až mírně severozápadního směru. Maximum silného větru bylo dosaženo během 30. ledna, kdy se jednalo o největší tlakových rozdíl. Cyklona se nacházela opačnému tlakovému útvaru, anticykloně, nejblíže.

Shrnutí níže Nadia

 • Výskyt situace 30. ledna
 • Hlavní extrém silný až velmi silný vítr s nárazy – nížiny až 33m/s (tj. orkán) a hory kolem 40m/s a ojediněle více
 • Nejvyšší náraz větru: 51.8m/s (186km/h) Sněžka-Poštovna
 • Hlavní důsledky popadané stromy a větve (vliv v dopravě a energetice)
 • Další důsledky stržení střech, poškození či stržení značek a reklamních předmětů, stržení fasád a pohyb dalších předmětů
 • Úmrtí v důsledku pádu zdi
 • V sousedních zemích podobný průběh i důsledky (v Polsku a Německu též úmrtí vlivem extrémů počasí)
 • Na severu Německa lokální povodeň (rozlití řeky Labe v Hamburku) vlivem extrémních srážek

Předběžné informace nabízíme také v článku Cyklona Nadia v číslech.

Použité zdroje

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV. Online, 2022. Dostupné na http://www.chmi.cz.

HUJSLOVÁ, J. Víkendový vítr. ČHMÚ – zpravodajský server Infomet. online 2022. Dostupné na infomet.cz.

ČTK. Zprávy. Tlaková níže Nadia v Německu zkomplikovala dopravu, způsobila místní záplavy. Online 2022. Dostupné na ceskenoviny.cz.

ČTK. Zprávy. Vichr v Česku lámal stromy, zbrzdil vlaky, shodil zeď, která zabila člověka. Online 2022, dostupné na ceskenoviny.cz.

POŽÁRY.CZ. Zásahy. Vítr přivál hasičům v celé republice výjezdy, výstraha meteorologů se vyplnila. Online 2022, dostupné na pozary.cz.