Sucho 1809

Hodnocení stránky

Informace o významné epizodě sucho 1809 dle analýzy naměřených dat a dalších dostupných informací, včetně dokumentárních zdrojů z dané doby jako doplnění informací. Jak trvala tato epizoda dlouho a jaký byl průběh sucha. Které meteorologické podmínky sucho způsobily a jaké mělo toto příčiny a důsledky. Tyto podrobnější informace poskytuje tato stránka dále. Průběh teplot a srážek v období roku jsou vyjádřeny jako odchylka od dlouhodobého normálu referenčního období let 1961 až 1990. Sucho a jeho velikost je hodnoceno také dle indexů sucha a to podle indexu SPI-1, SPEI-1 a Z-indexu (více o indexech sucha a jejich použití nabízí článek Meteorologické a hydrologické indexy sucha a jejich využití).

Umístění suchých epizod dle indexů sucha znamená zařazení suchého roku dle extremity sucha v období let 1805 až 2012 u nás. Obecný přehled suchých epizod s jejich stručným popisem a jejich seřazení dle extremity najdete na hlavní stránce tohoto menu Největší sucha v ČR a také v příspěvku Největší sucha v ČR a jejich příčiny. Obecné informace o suchu jsou uvedeny na stránce Sucho. Zde jsou informace o události sucho 1809.

Témata stránky: Suchá epizoda, suché období, datace, trvání a rozsah sucha, velikost a průběh sucha, příčiny a důsledky sucha.


INFORMACE O SUCHU 1809

Sucho je opět často používaný pojem. Leden byl v Evropě třetím nejteplejším. Slunečno o víkendu a nejtepleji v pondělí. Faktory ovlivňující denní amplitudu teploty. Hydrologické extrémy. Velmi teplo bude do čtvrtka. Suché a slunečné počasí na počátku jara.

Po významné suché epizodě v předchozím roce se sucho rozvinulo i v tomto roce. Průběh tohoto sucha byl poněkud jiný a toto nebylo tak extrémní jako v roce předchozím. Přesto stojí za pozornost a uvedení základních informací o jeho průběhu a příčinách.

Datace, trvání a rozsah sucha

První významné sucho se objevilo již na přelomu zimy a jara, tedy v únoru a zejména pak v březnu. Následovala hlavní suchá perioda trvající od května do července, která bude především předmětem rozboru události sucha tohoto roku. Díky významných srážkám v září bylo sucho zmírněno a i přes sušší zbytek podzimního období nebylo tak významné.

Velikost a průběh sucha

Srážky byly od zimního období (vyjma ledna) podprůměrné a sucho bylo nejvýznamnější v březnu. Teploty byly ale v tomto období spíše podprůměrné a to zejména v dubnu s odchylkami až -3°C. do května se zvýšily na slabě nadprůměrné hodnoty a tyto pokračovaly do září. Srážky byly mírně nadprůměrné v dubnu, následně do srpna byly podprůměrné, v srpnu již jen slabě. Indexy ukazují záporné hodnoty v březnu, s výkyvem pak od května do srpna. Umístění epizody v podobě hlavního sucha od května do července, viz dále.

Index SPI-1: 13. místo

Index PEI-1 a Z-index: 10. místo

Příčiny a důsledky sucha

V počátku suchého období se naše území nacházelo na severním okraji tlakové níže. V dalším měsíci se rozprostíralo široké pásmo vysokého tlaku vzduchu nejen nad střední Evropou. V posledním měsíci se nacházel nízký tlak nad severní Evropou, naši oblast ovlivňoval hřeben tlakové výše zasahující k nám od Azor.

Důsledkem jarního sucha byly opět špatné jařiny, neboť významnější srážková epizoda v červnu byla pro tyto již nevýznamná. zmiňováno je též usychání ječmene, dalších plodin a travních porostů. Někteří naopak uvádějí dobrou sklizeň i přes špatnou úrodu lnu, další uvádějí málo sena a ovoce.

Shrnutí sucho 1809

  • Vyskytlo se zejména od května do července
  • Bylo způsobeno pásem vysokého tlaku vzduchu nebo výběžkem azorské anticyklony
  • Dle indexů sucha se umístilo na 13. a 10. místě
  • Nebylo tak význačné jako sucho předchozí (viz patřičná stránka)

Použité zdroje

BRÁZDIL, R. TRNKA, M. a kol. Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost. Brno: Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR, 2015.

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Vodstvo a podnebí v České Republice. Praha: Consult, 2009

Napsat komentář