Sucho 1811

Hodnocení stránky

Informace o významné epizodě sucho 1811 dle analýzy naměřených dat a dalších dostupných informací, včetně dokumentárních zdrojů z dané doby jako doplnění informací. Jak trvala tato epizoda dlouho a jaký byl průběh sucha. Které meteorologické podmínky sucho způsobily a jaké mělo toto příčiny a důsledky. Tyto podrobnější informace poskytuje tato stránka dále. Průběh teplot a srážek v období roku jsou vyjádřeny jako odchylka od dlouhodobého normálu referenčního období let 1961 až 1990. Sucho a jeho velikost je hodnoceno také dle indexů sucha a to podle indexu SPI-1, SPEI-1 a Z-indexu (více o indexech sucha a jejich použití nabízí článek Meteorologické a hydrologické indexy sucha a jejich využití). Umístění suchých epizod dle indexů sucha znamená zařazení suchého roku dle extremity sucha v období let 1805 až 2012 u nás.

Obecný přehled suchých epizod s jejich stručným popisem a jejich seřazení dle extremity najdete na hlavní stránce tohoto menu Největší sucha v ČR a také v příspěvku Největší sucha v ČR a jejich příčiny. Obecné informace o suchu jsou uvedeny na stránce Sucho. Zde jsou informace o události sucho 1811.

Témata stránky: Suchá epizoda, suché období, datace, trvání a rozsah sucha, velikost a průběh sucha, příčiny a důsledky sucha.


INFORMACE O SUCHU 1811

Ještě méně významné než v roce předchozím bylo sucho vyskytující se v tomto roce, tedy o dva roky později. Přesto se významnější sucho vyskytlo a existuje o něm několik informací.

Datace, trvání a rozsah sucha

Sucho se projevilo zejména v květnu, červnu a poté v říjnu a listopadu. Významnější srážkově chudé měsíce se vyskytly spíše výjimečně, na druhé straně nebyly zaznamenány ani významněji kladné měsíce.

Velikost a průběh sucha

Sucho nepatří mezi nejvýznamnější. Srážky byly podprůměrné zejména únoru, březnu a poté v květnu, červnu a červenci. Sucho mírně přerušily významnější srážky v dubnu a poté v září, kdy bylo sucho přerušeno a pokračovalo opět během podzimu. Nadprůměrné teploty byly od května do srpna (odchylky kolem +1°C) a tyto umocnily sucho při výskytu srážkově chudého počasí. Indexy se více méně shodují na záporných hodnotách v březnu (výjimečně až -3) a dále v období květen až srpen (-1 až -3). Pořadí této suché epizody hodnotíme podle suchého období květen až červenec.

Index SPI-1: 28. místo

Index SPEI-1: 4. místo

Z-index: 7. místo

Příčiny a důsledky sucha

V květnu bylo naše území v nevýrazné tlakové oblasti a v následujícím měsíci pak v nevýrazné brázdě nízkého tlaku vzduchu. V listopadu zasahoval částečně do střední Evropy vysoký tlak z jižní Evropy

K tradičním důsledkům sucha v jarním období patřily nevydařené jařiny, ale také ozimy. Dokumenty zmiňují také neúrodu hrachu, otav a málo sena. ovoce ze stromů opadalo suchem. Též je zmíněna neúroda řepy a zelí. Méně bylo též čočky, lnu či konopí. Dalším typickým důsledkem významného sucha byly vysychající potoky a málo vody ve větších řekách. Například záznamy zmiňují, že bylo možné Labe přejíždět nebo přecházet pěšky. Málo vody působilo problémy v provozu mlýnů. Oproti malému množství úrody ovoce bylo ale hodně dobrého vína. Horké počasí nebyly občasné a spíše nevýznamné srážky schopny co se týče vláhy vykompenzovat. Z Brna jsou citovány nedostatek vody, který vyústil ve vysychající potoky i studny.

Shrnutí sucho 1811

  • Hlavní suchá epizoda se odehrála v květnu a červnu a poté zejména v listopadu
  • Sucho bylo na konci jara a v létě podpořeno nadprůměrnými teplotami
  • Dle indexů sucha šlo z hlediska této epizody v letním období o 28., 4. a 7. místo
  • Hlavními příčinami bylo nevýrazné tlakové pole a okraj oblastí vysokého tlaku vzduchu zasahující do střední Evropy
  • Typickými důsledky byla neúroda všech možných plodin od obilnin, přes pícniny až po ovoce a zeleninu, ale s výjimkou dobré úrody vína. Dalšími důsledky byly velmi nízké vodní stavy velkých řek a vyschlé drobné vodní toky

Použité zdroje

BRÁZDIL, R. TRNKA, M. a kol. Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost. Brno: Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR, 2015.

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Vodstvo a podnebí v České Republice. Praha: Consult, 2009

Napsat komentář