Sucho 1826

Hodnocení stránky

Informace o významně suché epizodě sucho 1826 dle analýzy naměřených dat a dalších dostupných informací, včetně dokumentárních zdrojů z dané doby jako doplnění informací. Jak trvala tato epizoda dlouho a jaký byl průběh sucha. Které meteorologické podmínky sucho způsobily a jaké mělo toto příčiny a důsledky. Tyto podrobnější informace poskytuje tato stránka dále. Průběh teplot a srážek v období roku jsou vyjádřeny jako odchylka od dlouhodobého normálu referenčního období let 1961 až 1990. Sucho a jeho velikost je hodnoceno také dle indexů sucha a to podle indexu SPI-1, SPEI-1 a Z-indexu (více o indexech sucha a jejich použití nabízí článek Meteorologické a hydrologické indexy sucha a jejich využití).

Umístění suchých epizod dle indexů sucha znamená zařazení suchého roku dle extremity sucha v období let 1805 až 2012 u nás. Obecný přehled suchých epizod s jejich stručným popisem a jejich seřazení dle extremity najdete na hlavní stránce tohoto menu Největší sucha v ČR a také v příspěvku Největší sucha v ČR a jejich příčiny. Obecné informace o suchu jsou uvedeny na stránce Sucho.

Témata stránky: Suchá epizoda, suché období, sucho 1826, sucho – datace, trvání a rozsah sucha, velikost a průběh sucha, příčiny a důsledky sucha.


INFORMACE O SUCHU 1826

Je na území ČR sucho? Sucho se proplížilo do letošního roku. Prach na cestě.

Dosti významné sucho se odehrálo od posledního zmíněného přesně za 15 let. Jednalo se opět o dlouhodobější nedostatek srážek kombinovaný v období s nejvyššími teplotami a intenzivním slunečním svitem s nadprůměrnými teplotami.

Datace, trvání a rozsah sucha

Suchá epizoda se týkala zejména letního období, trvala od června, a začátku podzimního období, hlavní sucho končilo v září. Podprůměrné srážky byly u nás po většinu roku s výjimkou února a poté od října do konce roku. Z některých oblastí naší země máme o tomto suchu záznamy a můžeme si tedy podle nich a v nich citovaných důsledků udělat představu o jeho rozsahu i intenzitě a přibližně také průběhu.

Velikost a průběh sucha

Nejméně srážek bylo na konci hlavní suché epizody, tedy v srpnu a září, kdy se sucho značně prohloubilo. Současně byly v těchto měsících nejvyšší teploty, odchylky většinou do +2°C. Slabě podprůměrné srážky byly v tomto roce zaznamenány již v červnu a červenci, v měsících jarních šlo o průměrné srážky nebo o nevýznamně podprůměrné. Všechny tři indexy sucha, podle nichž jsou suché epizody hodnoceny, dosáhly na konci léta a počátku podzimu záporných hodnot, většinou -2 až -3.

Index SPI-1 a SPEI-1: 6. místo

Z-index: 11. místo

Příčiny a důsledky sucha

V počátku hlavní suché epizody se naše území nacházelo mezi vysokým tlakem nad severozápadem Evropy a nízkým na jihovýchodě Evropy. V dalším měsíci se tlaková výše posunula více na jihovýchod a již ovlivňovala značněji naše území. Druhá polovina období, tedy srpen a září s nejvýznamnějším suchem, byla ve znamení významného hřeben tlakové výše nad Azorami.

Dokumenty citují nedostatek žita a jarního ječmene. Neúroda byla zaznamenána i v případě dalších plodin. V září je citováno tak velké sucho, že nebylo možné do tvrdé suché země sít.

Shrnutí sucho 1826

  • Vyskytlo se v období červen až září s maximem v srpnu a září
  • Příčinou byla oblast vysokého tlaku vzduchu a ve druhé polovině období pak významný a častý hřeben azorské výše
  • K významněji podprůměrným srážkám se během léta přidaly i vysoké nadprůměrné teploty
  • Dle indexů byla sezóna řazena na 6. a 11. místo
  • Typickými důsledky zmiňovanými v dokumentárních zdrojích jsou neúroda různých plodin, zejména zelí, brambor a obilnin

Použité zdroje

BRÁZDIL, R. TRNKA, M. a kol. Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost. Brno: Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR, 2015.

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Vodstvo a podnebí v České Republice. Praha: Consult, 2009

Napsat komentář