Sucho 1863

Hodnocení stránky

Informace o významně suché epizodě sucho 1863 dle analýzy naměřených dat a dalších dostupných informací, včetně dokumentárních zdrojů z dané doby jako doplnění informací. Jak trvala tato epizoda dlouho a jaký byl průběh sucha. Které meteorologické podmínky sucho způsobily a jaké mělo toto příčiny a důsledky. Tyto podrobnější informace poskytuje tato stránka dále. Průběh teplot a srážek v období roku jsou vyjádřeny jako odchylka od dlouhodobého normálu referenčního období let 1961 až 1990. Sucho a jeho velikost je hodnoceno také dle indexů sucha a to podle indexu SPI-1, SPEI-1 a Z-indexu (více o indexech sucha a jejich použití nabízí článek Meteorologické a hydrologické indexy sucha a jejich využití).

Umístění suchých epizod dle indexů sucha znamená zařazení suchého roku dle extremity sucha v období let 1805 až 2012 u nás. Obecný přehled suchých epizod s jejich stručným popisem a jejich seřazení dle extremity najdete na hlavní stránce tohoto menu Největší sucha v ČR a také v příspěvku Největší sucha v ČR a jejich příčiny. Obecné informace o suchu jsou uvedeny na stránce Sucho.

Témata stránky: Suchá epizoda, suché období, sucho 1863, sucho – datace, trvání a rozsah, velikost a průběh, příčiny a důsledky.


INFORMACE O SUCHU 1863

Citelně se ochladí na konci týdne. Sucho na konci léta

Za více než 20 let od poslední dosti významné suché epizody nastala další významnější, avšak nikoli tak významná jako předchozí dvě epizody v letech 1842 a 1834. I k této epizodě (sucho 1863) máme dostatek záznamů o způsobených škodách a jiných projevech sucha jako jeho dopadech a o jeho průběhu či velikosti.

Datace, trvání a rozsah sucha

Hlavní suchá epizoda se vyskytla od od května do srpna tohoto roku, tedy na konci jara a v létě. Sucho se týkalo opět četných oblastí naší země, zprávy máme z Litoměřicka, Ústecka, Varnsdorfu, Královéhradecka, Kladenska, Havlíčkobrodska, Nového Města na Moravě, Tišnovska, Tlumačova, Luhačovic, Hané i výběžku severní Moravy či jiných oblastí.

Velikost a průběh sucha

Po přechodně srážkově bohatším březnu srážek ubývalo. Významněji záporné odchylky srážek od normálu byly dosaženy v dubnu a červnu. Teploty se pohybovaly kolem dlouhodobého normálu, mírně z něho vykročily směrem do kladných odchylek v květnu a zejména pak v srpnu a říjnu. Indexy sucha se shodují na záporných hodnotách -1 až -3 zejména pro měsíce květen až srpen. Sucho 1863 je hodnoceno podle indexů následovně:

Index SPI-1: 3. místo

Index SPEI-1: 4. místo

Z-index: 5. místo

Příčiny a důsledky události sucho 1863

Na počátku období byla většina Evropy pod vlivem oblasti vysokého tlaku vzduchu, platilo to i pro střední a západní Evropu. Další dva měsíce převažoval hřeben vysokého tlaku vzduchu z oblasti azorské výše, zasahující do centrální Evropy. V srpnu se jednalo o nevýznamnou brázdu nízkého tlaku.

Dokumentovány jsou opět mnohé dopady sucha. Například z Litoměřicka zastavení parní dopravy na Labi do Ústí nad Labem dne 16. července. Dále z důvodu nedostatku vody nebylo možné mlít, též byla neúroda některých plodin, např. brambor, ovsa a lnu. Nebyly žádné jařiny, zmiňuje jeden zdroj. Problémem také byly pozdní jarní mrazy, které se vyskytly i v červnu a v důsledku nichž pomrzlo žito a další jarní plodiny. Z Moravy jsou zprávy o téměř vyschlé řece Moravě a nedostatku vody ve studních. Málo vody je zmiňováno i na řece Moravě, též vyschnutí drobných vodních toků v okolí. Řeka Rokytná vyschla pode zdrojů v obci Rokytná zcela. Vlivem sucha a horka zmiňuje jeden zdroj také požár v obci Chotýšany a další pak lesní požáry v Českém lese 20. července a 30. srpna, kdy sucho vrcholilo.

Shrnutí sucho 1863

  • Výskyt je datován hlavně na období květen až srpen
  • Příčinou ze synoptického hlediska byl většinou vysoký tlak vzduchu nad většinou Evropy nebo významný hřeben z azorské výše
  • Teploty nebyly během roku nijak významně nadprůměrné, srážky byly ale zejména v květnu a červenci značně podprůměrné
  • Dle indexů šlo o 3., 4. a 5. místo pro toto sucho

Použité zdroje

BRÁZDIL, R. TRNKA, M. a kol. Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost. Brno: Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR, 2015.

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Vodstvo a podnebí v České Republice. Praha: Consult, 2009

Napsat komentář