Rybníky

Prvky rybníků, soustavy a funkce

Jak bylo již řečeno v odstavcích výše, tak rybníky plnily od počátku více funkcí. I v dnešní době tomu tak je s tím, že prvotní funkcí je stále chov a produkce ryb, dále hospodaření s vodou v podobě jejího zadržení a následného odběru pro různé účely, zmírnění vysokých průtoků na daném toku buďto přímo průtočným rybníkem a nebo převedení velké vody z toku do více rybníků či do jiného toku, nadlepšování průtoků při opačném extrému, suchu.

Dále rekreační funkce, sportovní v podobě rybaření, které je u nás velmi rozšířeno a v zimní sezóně se za vhodných podmínek nabízí možnost bruslení na dostatečně silné celině – ledové pokrývce. Rybníky plní zajisté také funkce pro faunu a flóru, nejen pro lidstvo. Rybníky a jejich okolí jsou domovem spousty druhů živočichů a vyskytují se v nich také četné rostliny. Ať se jedná o rostliny vodní či živočichy žijící pouze ve vodě nebo o rostliny a živočichy potřebující k životu vodu či dobrou dostupnost vodní plochy či živočichy hledající útočiště v četné vegetaci poblíž rybníků.

Hráz a výpustné zařízení

Každý rybník musí mít hráz, díky které je voda zadržena. Dále musí mít zdroj vody, který může být různý a o různé vydatnosti. Rozlišujeme rybníky postavené kolem pramenišť, kde je zdrojem pramen stékající do rybníka nebo v jeho oblasti přímo vyvěrající, často se v takových případech jedná o počátek vodního toku. Dále existují rybníky napájené, resp. nepřímo průtočné, kdy je vybudován přítok do nich z vodního toku tekoucího v bezprostřední blízkosti či v některých případech poblíž a voda je přiváděna přivaděči v podobě umělých kanálů, které jsou často zatrubněny.

Třetím případem jsou přímo průtočné rybníky, které jsou založeny přímo na vodním toku a není nutné řešit přítok, neboť ten existuje od počátku založení rybníka. Rybníky s málo intenzivními přítoky mají zpravidla horší jakost vody, zejména v letním období při přemnožení zelených rostlin. Rybníky s výraznými přítoky v podobě toků, na nichž se často vyskytují vysoké průtoky jsou rychleji zanášeny splaveninami. O tomto procesu bude řeč v problematice škodlivých účinků vod. Každý rybník také musí být vybaven výpustí v podobě stavidla, aby splňoval znak snadné vypustitelnosti vody. Řešení a umístění stavidla je asi nejsložitější stavební částí takového rybníka. Musí být pevně usazeno a mít schopnost odolat vysokému tlaku vodu.

Manipulace a výpusti

Musí se nacházet současně v nejnižším bodě rybníka, aby bylo možno rybník zcela vypustit. V četných případech následně odtéká přitékající voda z rybníka při jeho napuštění přepady, což jsou současně bezpečnostní přelivy v případech vysokých přítoků. Voda odtéká také v některých případech jak přepadem, tak přes stavidlo, na kterém nastavujeme hladinu v rybníce. Přes přepad odtéká přebytečná voda. Rybník může mít i více výpustí v podobě stavidel, kdy jedno z nich nebude umístěno v nejnižším bodě rybníka a díky tomu je možné rybník vypouštět například pouze z poloviny, kdy zůstane stavidlo v nejnižší části rybníka uzavřeno. Částečné vypouštění lze ale řešit i vhodnou manipulací na jediném nejníže umístěném stavidle.

Komplexní přehled rybničních soustav a rybníků dnes najdete na stránce Rybníky v ČR.

Základní pojmy

Kbel – nebo také mnich a požerák znamená výpust u převážně menších rybníků. Dříve to znamenalo (psáno gbel) silný sloup v hrázi sahající k potrubí se stavidlem.

Nadýmač – rybník napájený přítokem nebo pramenem zespodu.

Nebesák – rybník nemá zjevný přítok a je odkázán pouze na srážkovou vodu.

Požerák – nebo též kbel (výše) je druh vypouštěcího zařízení rybníka. Je to svislá šachta v blízkosti hráze, přičemž za běžného stavu voda přepadá v horní části přes stěnu na dno této šachty a následně odtéká rourou v hrázi do vodoteče (recipientu). Výpust umístěná u dna umožní kompletní vpuštění rybníka.

Splav – je hlavní odvod vody z rybníka, někdy též bezpečnostní přeli pro odvádění vysokých průtoků.

Stav – ovladatelný uzávěr toku vody.

Stavidlo – hlavní uzávěr vody v rybníce.

Reference

Použitá a doporučená literatura:

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Rybníky v České Republice. Praha: Consult, 2012

WHITAKER, R. a kol. The Encyklopedia of Weather and Climate Change. Sydney: Weldon Owen Pty Limited, 2010 (CZ verze STAŘECKÁ, E. PAUER, M. Encyklopedie počasí a změna klimatu. Praha: Svojtka a Co, 2012)

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Voda v České Republice. Praha: Consult, 2006

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Vodní Díla v České Republice. Praha: Consult, 2016

0 0 hlasů
Article Rating
Odběry
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
0
Líbí se vám text, máte názor nebo doplnění? Sdělte to nám i ostatním v komentáři!x
()
x
%d bloggers like this: