I v srpnu budou srážky chybět

Hodnocení článku

I v srpnu budou srážky chybět, vyplývá z dlouhodobého výhledu počasí. První dny měsíce čekejme i s odvoláním na střednědobý výhled vedle četného slunečního svitu také horké. Teplota vzduchu přesáhne 33°C, místy i 35°C. Teplotně by měl být srpen jako celek ale vyrovnaný. Srážek ovšem spadne o poznání méně než by v tomto měsíci podle dlouhodobého normálu mělo. Z toho vyplývá, že sucho musíme čekat i nadále na shodné úrovni nebude se toto bude místy prohlubovat. Lokální rozdíly ve vláze totiž i v poslední klimatologicky letním měsíci většinou pokračují. I vzhledem ke stále teplejšímu počasí převládnou lokální konvekční srážky. I když mohou být někde i intenzivní, tak půdní vláhu příliš nedoplní. Navíc nedokáží kompenzovat výpar v tomto období, pakliže nejsou vydatné, plošnější a průběžné.

Srážky spadnou, ale stále hodně lokálně

I v srpnu budou srážky chybět. Odchylky srážek na srpen 2022.

Obr. 1 Odchylky srážek na srpen 2022 předpokládané modelem CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

Vzhledem k období nutno čekat regionální rozdíly v úhrnech srážek. Dokázalo to počasí i v minulých dnech. V některých lokalitách přinesly bouřky několik desítek milimetrů srážek, v jiných ne od nich příliš vzdálených zanedbatelné úhrny. Podobné počasí se očekává vzhledem k období a teplotě i v dalších týdnech. Podle nejnovější dlouhodobé předpovědi vydané ČHMÚ pomocí statisticko-analogové metody by měla teplota vzduchu vybočovat z normálu a být nadnormální. Nejtepleji by mělo být na počátku měsíce, kdy očekávají tedy i vysoké hodnot teploty. Poté se očekává ochlazování, avšak ne nijak výrazné.

Co do srážek se nečekají podle této předpovědi větší rozdíly v jednotlivých týdenních obdobích. Ale vzhledem k období a charakteru srážek se očekávají místní rozdíly. Do poloviny měsíce by měla být teplota častěji nadprůměrná. Poté se dostane na průměrné hodnoty.

Z uvedeného vyplývá, že sucho se udrží i v dalších týdnech. V závislosti na rozložení srážek můžeme čekat jeho přechodné zmírňování. Včetně zakolísání hladin vodních toků, zejména menších. Vzhledem k vysoké teplotě v prvních několika dnech měsíce dojde k obnovení sucha či jeho pokračování.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt pro informace o počasí a souvisejících oborech. S cílem poskytovat vlastní informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Vzhledem k velkému množství nepodložených a nepřesných až bulvárních informací ve vztahu k počasí v českých médiích, směřuji tento projekt od počátku k serióznímu podávání informací. To zda se mi daří plnit tyto cíle musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal/a 1036 příspěvků. Zobrazit všechny příspěvky od Meteo Aktuality