Která synoptická situace by přinesla na naše území pravé léto a která trvalý déšť?

Po dlouhotrvajícím pěkném, často slunném, a teplém počasí přišlo do střední Evropy citelné ochlazení a to v noci na pátek. Nyní se hodně z vás ptá, kdy se vrátí léto a kdy bude opět svítit sluníčko. Na druhou stranu by bylo spíše potřebné, aby několik dní pršelo, neboť sucho lokální a ne nijak významné srážky posledních týdnů nevyřešily. Jen lokálně se objevilo dlouhodoběji více srážek a tam se situace mírně zlepšila. Tento text odpoví stručně na otázky, která synoptická situace by přinesla do střední Evrop pravé letní počasí a která naopak plošné a trvalé srážky, které sucho alespoň prozatím zažehnaly.

Pravé letní počasí by přinesla stabilní anticyklona

Mohutná a rozsáhlá tlaková výše postupující zvolna přes střední Evropu k východu nebo se rozprostírající nad střední Evropou trvaleji bez pohybu. Taková situace by znamenala pěkné a letní počasí. Ze současných teplot by se při každodenním slunném počasí zvyšovaly teploty tak, jak by k nám postupně pronikal teplý vzduch. Záleželo by na intenzitě přílivu teplého vzduchu, směru odkud by k nám proudil (na čemž by závisel jeho původ a další vlastnosti) a také na délce trvání této situace. Zpočátku by teploty dosahovaly do 25°C, postupně by tuto hodnotu překročily a následně by překračovaly i tropických 30°C. Při přílivu velmi teplého vzduchu z jižních a jihovýchodních směrů by se mohly objevit při dlouhém anticykonálním počasí i teploty, které byly v ČR v první polovině srpna 2015.

Taková situace na území ČR v dohledné době nenastane. Možná až během prvního červencového týdne. Její trvání, ani výskyt zajisté nyní nelze odhadnout.

V nejbližších dnech neočekáváme většinou ani letní teploty, natož poté vyšší. Oblačnosti bude navíc spíše hodně a o trvalém anticyklonálním počasí nebude řeč. Tlaková výše bude ovlivňovat počasí v centrální Evropě nyní jen svým okrajem.

Trvalé plošné srážky by přineslo více situací

Více specifických situací by přineslo srážky, které by i zažehnaly současné sucho v ČR a zlepšily místy velmi nízké průtoky vodních toků. Situací rozumíme v tomto ohledu vždy nízký tlak vzduchu, avšak v různých podobách:

  • Tlaková níže nad střední Evropou
  • Tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry (výšková)
  • Přechod zvlněné studené fronty vázané na cyklonu

Tyto situace by znamenaly výskyt trvalých a lokálně i vydatných srážek. Záleželo by ale na mnoha dalších faktorech a to na přesném postupu cyklony či fronty, dalším rozložení tlakových útvarů i směru, odkud by cyklona přes střední Evropu putovala. Nejvíce srážek přinášejí cyklony putující z jižních směrů, odkud přichází nad střední Evropu s nimi spojená srážkově významná oblačnost. Hodně srážek přinášejí i cyklony od severovýchodu, které postupují přes Baltské moře. Zvlněné studené fronty přinášejí také trvalejší déšť, místy vydatné. Srážky se vyskytují při těchto situacích v několika vlnách, kdy oblačnost rotuje kolem středu cyklony a různě se přetáčí. Je obtížné takové srážky lokalizovat.

Srážky mohou přinést úhrny např. 10-40mm, místy 60mm a na návětří hor za určité situace klidně i přes 100mm srážek v horizontu dne. Srážky se vyskytují s přestávkami v několika vlnách většinou po dobu 2-3 dnů.

Numerické modely slibují přechod cyklony na druhou polovinu příštího týdne a s ní by měly být spojeny trvalejší srážky.

Současné předpovědi počítají tedy s variantou synoptické situace, která přinese nad naše území spíše nepříznivé počasí v podobě trvalých srážek. Toto počasí bude ale pro přírodu zcela jisté velmi příznivé, zejména vzhledem k teplotnímu vývoji posledních týdnů (a to již od konce dubna) na území ČR. Prognózy bude ještě nutné upřesnit, zejména co do konkrétních hodnot srážkových úhrnů a jejich lokalizace v ČR a okolí.

Meteo Aktuality

Od malička mě fascinuje voda, hydrologie, která je všude okolo a tedy i v atmosféře, kde za spolupůsobení dalších dějů přináší fascinující procesy a jevy. Mnohdy jde o extrémní a o to zajímavější jevy. Ne méně se zabývám klimatologií, která hodnotí dlouhodobý stav počasí - klima. Vazby a vzájemné ovlivňování těchto oborů studuji dnes a denně a rád přináším seriózní informace z oblasti těchto věd. Proto jsem v roce 2011 na internetu založil projekt Meteo Aktuality a nyní jsem majitel a hlavní správce tohoto webu. Ať se vám zde líbí a najdete tu to, co potřebujete a třeba klidně i něco navíc.