HydrometeorologiePrognózy počasí

Která synoptická situace by přinesla na naše území pravé léto a která trvalý déšť?

Hodnocení článku

Po dlouhotrvajícím pěkném, často slunném, a teplém počasí přišlo do střední Evropy citelné ochlazení a to v noci na pátek. Nyní se hodně z vás ptá, kdy se vrátí léto a kdy bude opět svítit sluníčko. Na druhou stranu by bylo spíše potřebné, aby několik dní pršelo, neboť sucho lokální a ne nijak významné srážky posledních týdnů nevyřešily. Jen lokálně se objevilo dlouhodoběji více srážek a tam se situace mírně zlepšila. Tento text odpoví stručně na otázky, která synoptická situace by přinesla do střední Evrop pravé letní počasí a která naopak plošné a trvalé srážky, které sucho alespoň prozatím zažehnaly. Která synoptická situace by přinesla pravé léto?

Pravé letní počasí by přinesla stabilní anticyklona

Která synoptická situace by přinesl léto? Krátké tropické období. Letní počasí u soutoku Labe a Chrudimky.

Mohutná a rozsáhlá tlaková výše postupující zvolna přes střední Evropu k východu nebo se rozprostírající nad střední Evropou trvaleji bez pohybu. Taková situace by přinesla léto, tj. znamenala by pěkné a letní počasí. Ze současných teplot by se při každodenním slunném počasí zvyšovaly teploty tak, jak by k nám postupně pronikal teplý vzduch. Záleželo by na intenzitě přílivu teplého vzduchu, směru odkud by k nám proudil (na čemž by závisel jeho původ a další vlastnosti) a také na délce trvání této situace. Zpočátku by teploty dosahovaly do 25°C, postupně by tuto hodnotu překročily a následně by překračovaly i tropických 30°C. Při přílivu velmi teplého vzduchu z jižních a jihovýchodních směrů by se mohly objevit při dlouhém anticyklonálním počasí i teploty, které byly v ČR v první polovině srpna 2015.

Taková situace na území ČR v dohledné době nenastane. Možná až během prvního červencového týdne. Její trvání, ani výskyt zajisté nyní nelze odhadnout.

V nejbližších dnech neočekáváme většinou ani letní teploty, natož poté vyšší. Oblačnosti bude navíc spíše hodně a o trvalém anticyklonálním počasí nebude řeč. Tlaková výše bude ovlivňovat počasí v centrální Evropě nyní jen svým okrajem.

Trvalé plošné srážky by přineslo více situací

Na otázku která synoptická situace by přinesla léto je poměrně jednoduchá odpověď. U opačného počasí je to složitější, proto si tento typ více rozeberme. Více specifických situací by přineslo srážky, které by i zažehnaly současné sucho v ČR a zlepšily místy velmi nízké průtoky vodních toků. Situací rozumíme v tomto ohledu vždy nízký tlak vzduchu, avšak v různých podobách:

  • Tlaková níže nad střední Evropou
  • Tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry (výšková)
  • Přechod zvlněné studené fronty vázané na cyklonu

Závěr: Která synoptická situace by přinesla léto?

Tyto situace by znamenaly výskyt trvalých a lokálně i vydatných srážek. Záleželo by ale na mnoha dalších faktorech a to na přesném postupu cyklony či fronty, dalším rozložení tlakových útvarů i směru, odkud by cyklona přes střední Evropu putovala. Nejvíce srážek přinášejí cyklony putující z jižních směrů, odkud přichází nad střední Evropu s nimi spojená srážkově významná oblačnost. Hodně srážek přinášejí i cyklony od severovýchodu, které postupují přes Baltské moře. Zvlněné studené fronty přinášejí také trvalejší déšť, místy vydatné. Srážky se vyskytují při těchto situacích v několika vlnách, kdy oblačnost rotuje kolem středu cyklony a různě se přetáčí. Je obtížné takové srážky lokalizovat.

Srážky mohou přinést úhrny např. 10-40mm, místy 60mm a na návětří hor za určité situace klidně i přes 100mm srážek v horizontu dne. Srážky se vyskytují s přestávkami v několika vlnách většinou po dobu 2-3 dnů.

Numerické modely slibují přechod cyklony na druhou polovinu příštího týdne a s ní by měly být spojeny trvalejší srážky.

Současné předpovědi počítají tedy s variantou synoptické situace, která přinese nad naše území spíše nepříznivé počasí v podobě trvalých srážek. Toto počasí bude ale pro přírodu zcela jisté velmi příznivé, zejména vzhledem k teplotnímu vývoji posledních týdnů (a to již od konce dubna) na území ČR. Prognózy bude ještě nutné upřesnit, zejména co do konkrétních hodnot srážkových úhrnů a jejich lokalizace v ČR a okolí.