Prognózy počasíSezónní výhledy

Jaro čekejme brzké a teplejší

Hodnocení článku

Jaro čekejme brzké a teplejší. To, že počasí směřuje postupně spíše k jarnímu rázu nelze přehlédnout. Řeč samozřejmě není o horských oblastech. Teplota vzduchu se udržuje převážně výše už několik týdnů v důsledku vytrvalého a intenzivního západního proudění. V důsledku toho mimo hory zimní počasí chybí a na horách se vyskytují též občasné oblevy. Prognóza ukazuje pokračování teplejšího charakteru počasí než by mělo být pro konec klimatologické zimy obvyklé. Postupně tak přejdeme z tzv. “nezimního počasí” do před jarního. Určitě to ale nebude plynulé, tento přechod provází většinou právě významná proměnlivost. Takže pokračování stávajícího trendu s postupně se zvyšující průměrnou teplotou se jeví více než pravděpodobně.

Jaro 2022: Začátek teplý a suchý

Jaro čekejme brzké a teplejší. Odchylky teploty na jaro 2022 podle modelu CFS.

Obr. 1a Jaro čekejme brzké a teplejší. Odchylky teploty vzduchu na jaro 2022 podle modelu CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.govJaro čekejme brzké a teplejší. Odchylky teploty na jaro 2022 podle modelu IRI.Obr. 1b Jaro čekejme brzké a teplejší. Odchylky teploty vzduchu na jaro 2022 – pravděpodobnost dosažení podle modelu IRI, zdroj: iri.columbia.edu

Podle klimatické předpovědi modelu CFS začne jaro, jde tedy o měsíc březen, teplotně významněji nadprůměrným počasím. Brzké a teplejší jaro ukazuje i současná střednědobá předpověď. Březen slibuje model mírně teplotně nadnormální. Severovýchod Evropy až silně nadnormální. Jaro jako celek, tedy období března až května, pak ukazuje též mírně nadnormální (obr. 1a). Model IRI se s ním zcela shoduje a ukazuje období jara jako celek též s vysokou pravděpodobností nadnormální a to v četných oblastech Evropy (obr. 1b). Nejvyšší pravděpodobnost kladných odchylek slibuje pro střední Evropu a její okolí.

Model CFS ukazuje až silný srážkový podprůměr pro ČR, mimořádný pro některé oblasti jižní a jihozápadní Evropy. Tam předpokládá stabilně výskyt anticyklony i nadále. Tato situace tam bude bránit srážkové činnosti, tedy průniku cyklon a s nimi spojených frontálních systémů. Tyto by měly navíc postupovat pravděpodobně také více severně a příliš srážek se nedostane ani do oblasti zejména jihu střední Evropy. Naopak sever Evropy by měl mít srážkově normální, místy i bohatší počasí. Jako celek hodnotí jaro srážkově slabě podnormální a to především vlivem podnormálního března (obr. 2a). V tom s ním “nesouhlasí” model IRI, který vidí jaro srážkově nadnormálně v oblasti ČR a jejího okolí, byť s nižší pravděpodobností (obr. 2b).

Jaro čekejme brzké a teplejší. Odchylky srážek na jaro 2022 podle modelu CFS.

Obr. 2a Jaro čekejme brzké. Odchylky srážek na jaro 2022 podle modelu CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

Obr. 2b Jaro čekejme brzké. Odchylky srážek na jaro 2022 – pravděpodobnost dosažení podle modelu IRI, zdroj: iri.columbia.edu

Tuto předpověď nutno interpretovat jako celek a jako aktuální odhad dle aktuálních podmínek. Nelze ji též interpretovat tak, že teplota vzduchu na začátku jara rychle stoupne na vysoké hodnoty a už na nich zůstane. Naopak, jako celek můžeme čekat teplejší počasí než činí průměr a častěji tedy čekat teplo. Ale studené vpády určitě nastanou a někdy mohou být i docela intenzivní. To označujeme za specifikum tohoto období. Proměnlivost jarního počasí průměrně největší v dubnu začíná ovšem již v březnu.

Model CFS versus model IRI, kde je větší přesnost?

Dva hlavní klimatické modely pro předpověď na sezóny, tj. tříměsíční a v případě modelu CFS i měsíční období. Zásadní rozdíly mezi nimi jsou jednak v aktualizaci dat a výstupů a jednak také ve způsobu prezentace předpovědi. Zatímco model CFS aktualizuje prognózu na měsíce i období tří měsíců každý den podle vstupních údajů meteorologických dat za období posledních 10 dnů. Tak model IRI svoji předpověď aktualizuje vždy k danému měsíci, tedy jednou za měsíc. Zde spatřujeme určitě vyšší přesnost modelu CFS, kde vidíme vývoj předpovědi neustále. Stále dochází k jejímu upřesňování. Někdy ji zatěžuje mnoho chyb a doznává během měsíce značných změn. V případě modelu CFS vidíme změnu až za měsíc a to podle aktuálních podmínek.

Druhý případ se týká prezentace, kdy model CFS ukazuje odchylky teploty vzduchu v Kelvinech od dlouhodobého normálu. V případě srážek jde o odchylky od normálu v mm za den. Jde tedy o konkrétní hodnoty odchylek. To model IRI má pravděpodobnostní předpověď, neříká jak velké odchylky můžeme čekat. Prezentuje pouze pravděpodobnost. Tedy míru pravděpodobnosti, že dané období bude teplotně/srážkově podprůměrné či naopak. Pravděpodobnost prezentována barevnou škálou od 40% do 70% a více.

Který model má větší přesnost? Model CFS pracuje stále s aktuálními daty, pouští se ale na dlouhé měsíce dopředu k odhadu přesných odchylek od normálu. Ani to ovšem u delšího časového období není možné. Dynamičnost předpovědi pokládáme ale za důležitou, u předpovědi na delší období a časový horizont jsou aktuální vstupní data velmi důležitá. Z pohledu aktuálního, tedy po výstupu modelu IRI, můžeme říci, že tento ukazuje pravděpodobnostně výskyt odchylek. Proto tato méně odvážná předpověď může být úspěšnější. Z pohledu většího časového odstupu od data výstupu modelu ale nikoli.

TIP: Máte rádi dlouhodobé předpovědi, zkuste naši stejnojmennou stránku.