Prognózy počasíSezónní výhledy

Výhled na zimu 2023/2024

Hodnocení článku

Přichází oblíbený článek, předpověď klimatického vývoje na zimní období, aneb letos výhled na zimu 2023/2024. Současně ale také pouze aktuální pohled na to, jak by mohlo v tomto dlouhém tříměsíčním období být. Tedy přesněji řečeno, jak by se měly vyvíjet hodnoty základních klimatických prvků ve vztahu k dlouhodobému normálu a to dle aktuálního stavu atmosféry. Existuje několik numerických modelů, které modelují souhrnně odchylky teploty vzduchu a atmosférických srážek od dlouhodobého normálu referenčního období v delším období. A to v období jednotlivých měsíců nebo i období, tedy skupin tří po sobě jedoucích měsíců. Aktuálně máme před sebou klimatologicky zimní období, které je skupinou měsíců prosinec, leden a únor. Jde o vrchol chladné části roku a ať je důvod jakýkoli, obecně nás zajímá jaké počasí v tomto období převládne a zda nás čekají jeho zimní projevy nejen na horách. Nejpoužívanějšími a obecně úspěšnými jsou modely WCMWF a UKMO, případně CFS.

Předpovědět to nijak úspěšně ani v dnešní moderní meteorologii samozřejmě nedokážeme pro takto dlouhé období. Alespoň se o to pokoušíme dle dostupných dat numerických modelů podle aktuálního stavu atmosféry, klimatických jevů a jejich předpokládaného vývoje. Mnohdy se však během zimy tento výhled značně změní a vývoj počasí je poněkud jiný. I v tomto článku se nyní na začátku klimatologicky zimního období pokusíme čtenáře seznámit s aktuálním stavem prognóz na zimu a jejich možným vývojem, včetně příčin. V posledních letech s oteplováním Země zimního počasí samozřejmě ubývá, nejvýznamněji v nížinných oblastech. Někdy bývá problém s dostatkem sněhu i na horách. To ovšem nemusí být vždy pravidlem. Jaký je výhled na zimu 2023/2024?

Výhled na zimu 2023/2024: Předpověď klimatického vývoje

V Pacifiku se vyskytuje jev El Niňo, to je základní klimatický jev s vlivem na cirkulaci a klima nejen v blízkosti jeho výskytu. Po třech letech s vlivem opačného jevu La Niňa přichází změna. Obecně působí jev El Niňo oteplování a umocňuje současné globální oteplování. Regionálně může působit ale i opačně. Samozřejmě na cirkulaci v daných oblastech mají vliv i další regionální jevy. Veškeré tyto jevy určují polohy tryskového proudění (pásy extrémních poryvů větru ve výšce) a toto určuje cirkulaci v jednotlivých oblastech s tím, že je schopné cirkulaci zcela odklonit a tím způsobit zásadní změnu klimatických podmínek. Vždy je však otázkou jak změna proudů tryskového proudění ovlivní klima dané oblasti a jak bude ovlivněno samotné tryskové proudění.

TIPSpecifické cirkulace je stránka na našem webu, která Vám objasní nejen jevy v rámci EL Niňo Southern oscilation (jižní oscilace). A článek Co je to jet stream? poskytne informace o tryskovém proudění a jeho podstatě.

Pro letošní zimní sezónu se předpokládá, že jev El Niňo v Pacifiku bude mít vliv na americkou a evropskou zimu a to opačný. Tedy, že do vnitrozemí těchto regionů více pronikne studený vzduch. Zde ovšem záleží na polárním víru, který by pro uvolnění mrazivého vzduchu od pólů musel zeslábnout či se zcela rozpadnout, tj. tzv. zkolabovat. Článek Co je to polární vortex a co určuje? už prozradí ohledně teorie tohoto proudění více.

Předpověď teplotních charakteristik

Klimatické modely slibují na nadcházející měsíce zimní sezóny teplotně nadprůměrné počasí. Ve velikosti kladných odchylek se však liší a mají tendenci odchylky na nejbližší dobu snižovat podle aktuálního vývoje klimatu na Zemi a nových předpovědních podkladů. Velmi názorně to vidíme nyní na nadcházejícím prosinci, který byl původně předpovídán jako teplotně nadnormální a po aktualizacích prognózy v celé Evropě se nyní předpokládá průměrný.

Stále se předpokládá zima jako celek teplotně nadprůměrná s různými hodnotami odchylek teploty od průměru. Některé modely ukazují vysoce nadprůměrné hodnoty, jiné pouze mírně nadprůměrné. Toto vychází z předpokladu převahy proudění západních až jihozápadních směrů nejčastěji. Určitě nelze vyloučit období s vpády studeného vzduchu, z nichž jednu zažíváme ještě před začátkem zimy. Zejména na prosinec předpokládá aktualizovaná předpověď teplotních odchylek více takových epizod a jejich delší trvání. To již koresponduje se střednědobým výhledem počasí pokrývajícím až celou polovinu měsíce.

Výhled na zimu 2023/2024 - teplotní odchylky podle modelu CFS.

Obr. 1 Odchylky teploty vzduchu na zimu 2023/2024 podle modelu CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov 

Odchylky teploty vzduchu na zimu 2023/2024 podle modelu IRI.

Obr. 2 Odchylky teploty vzduchu na zimu 2023/2024 podle modelu IRI, zdroj: iri-columbia.edu

Výhled na zimu 2023/2024 - teplotní odchylky podle modelu ECMWF.

Obr. 3 Odchylky teploty vzduchu na zimu 2023/2024 podle modelu ECMWF, zdroj: ecmwf.int

Závěr: Tři zásadní klimatické modely slibují zimní sezónu jako teplotně slabě až mírně nadprůměrnou. Prosinec se čeká průměrný, tento měsíc sníží nadprůměr sezóny v podobě zbývajících dvou měsíců. Model CFS vidí zimu slabě až mírně nadprůměrnou, předpovídá odchylky teploty v Kelvinech (též 1C). Modely IRI a ECMWF předpovídají pravděpodobnost výskytu daného trendu odchylky. V tomto případě jde o kladné odchylky s nízkou až střední pravděpodobností výskytu. Jistota této předpovědi je však u každého modelu na takto dlouhé období nižší.

Předpověď srážkových charakteristik

Jednoznačná shoda u modelů a to již dlouhodobě v několika posledních výstupech panuje co se týče srážkově bohatšího počasí než činí normál. A to po celou zimní sezónu ve všech třech měsících. Zde se prognóza naopak příliš neměnila. Pouze rozložení odchylek srážek od normálu a míra odchylek. Pravděpodobnost výskytu sněžení je pro nadcházející zimu spíše nižší. Sněhové srážky se v centru Evropy objeví méně často než je obvyklé, avšak i zde máme vývoj prognózy. Oproti původní aktualizaci se záporné odchylky výskytu sněhových srážek snížily. Hodně srážek se sice po celou zimu očekává, ale též za převahy vyšší teploty vzduchu. To generuje vyšší pravděpodobnost výskytu sněhových srážek od vyšších poloh. Níže položené oblasti se mohou dočkat epizod se sněžením a sněhem a to když se spojí přesun významnější vlhkosti s epizodou snížené teploty vzduchu. Takový je například počátek zimy.

Dlouhodobě neměnný stav prognózy nadprůměrných srážek pro naše území, střední Evropu a obecně většinu Evropy souvisí s očekávanou cirkulací. Západní až jihozápadní přenos vzduchových hmot znamená přísun vlhkosti. Jak ukazuje i současná situace, jde i o situace s postupem cyklon až z jižní Evropy. Tyto se vyznačují přenosem obrovských zásob vlhkosti. Je pravděpodobné, že takových nastane během zimní sezóny více. Mohou se setkat s přísunem dostatečně studeného vzduchu (tzv. vpádů studeného vzduchu) a přinést sněžení a výskyt sněhové pokrývky ve všech nadmořských výškách. Mohou však také být součástí větších oteplení, které vyvolají oblevu i ve vyšších výškách. Toto určitě nelze na takto dlouhé období předpovědět, pouze konstatovat pravděpodobnost. Existuje možnost, že se srážkové epizody (budou patrně časté) vyskytnou ve studeném vzduchu i v teplém vzduchu. Podle předpokladu teplotně nadprůměrného počasí je vyšší pravděpodobnost, že se objeví převážně v teplejším proudění.

Výhled na zimu 2023/2024 - odchylky srážek podle modelu CFS.

Obr. 4 Odchylky srážek na zimu 2023/2024 podle modelu CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

Odchylky srážek na zimu 2023/2024 podle modelu IRI.

Obr. 5 Odchylky srážek na zimu 2023/2024 podle modelu CFS, zdroj: iri.columbia.edu

Odchylky srážek zima 2023/2024 podle modelu ECMWF.

Obr. 6 Odchylky srážek na zimu 2023/2024 podle modelu CFS, zdroj: ecmwf.int

Závěr: I ve srážkových charakteristikách se zásadní numerické modely na zimu spíše shodují. Pro střední Evropu a naše území na zimu 2023/2024 jako celek trvaleji předpovídají kladné odchylky srážek od normálu či případně průměrné srážky. Model CFS i ECMWF ukazuje spíše kladné odchylky s tím, že u modelu CFS jde o odchylky průměrných srážek v milimetrech a u modelu ECMWF o pravděpodobnost výskytu nadprůměru srážek. I u modelu IRI jde o pravděpodobnost výskytu daných odchylek srážek s tím, že model aktuálně ukazuje srážky u nás a v okolí spíše bez odchylek.

Závěr: Výhled na zimu 2023/2024

Výše prezentujeme klimatický výhled hlavních numerických modelů. A to v podobě očekávaných odchylek teploty vzduchu a srážek od dlouhodobého normálu v období prosinec 2023 – únor 2024 jako celku. Pakliže výhled vykazuje nízkou úspěšnost o teplotních charakteristik, o srážkových to platí dvojnásob. Přesný vývoj počasí nedokážeme odhadnout v průběhu měsíce, natož pak během tří měsíců. Opět zdůrazňujeme, že jde pouze o současný výhled pravděpodobnosti vývoje klimatu v nadcházející zimní sezóně u nás a obecně v Evropě. V němž se přihlíží ke stavu klimatických jevů a jejich možnému vlivu na trend počasí.

Některé modely ukazují zvyšující se pravděpodobnost výskytu sněhových srážek ve střední a severní Evropě. A to oproti původním aktualizacím prognózy. Stále půjde spíše o podprůměrný výskyt sněhových srážek s vyšší pravděpodobností výskytu od vyšších poloh. V nížinách se podle této prognózy vyskytne sněžení spíše v přechodných obdobích. Zima jako taková by měla přinést v průměru záporné odchylky úhrnu sněhových srážek od normálu. Změna oproti původní předpovědi ovšem u nás a v okolí ukazuje i významnější zvýšení pravděpodobnosti výskytu úhrnu sněhových srážek. Podle tohoto lze říci, že důležitý zde bude tedy spíše další vývoj.

Odchylky výskytu sněhových srážek zima 2023/2024 podle modelu ECMWF.

Obr. 7 Odchylky sněhových úhrnů srážek na zimu 2023/2024 podle modelu ECMWF, zdroj: severe-weater.eu

Celý výhled na zimu 2023/2024 se může stále ještě změnit a pokračovat v současném trendu změny. Nebo naopak tzv” jít zpět” k původní hodnotám odchylek výskytu sněhových srážek. Jednotlivé předpovědní modely se samozřejmě určitým způsobem liší. Na další vývoj může mít vliv do jisté míry pokračující vliv jevu El Niňo nebo další klimatické procesy jako je polární vír v podobě arktického vzduchu vázaného na póly. Konkrétně výskyt náhlého stratosférického oteplení s vlivem na tryskové proudění a cirkulaci s důsledkem rozpadu polární cirkulace (víru) a odpoutání se mrazivého vzduchu s průnikem do nižších šířek. V loňské zimě šlo též o velmi sledovaný a důležitý vývoj jevu, k němuž došlo nakonec na konci zimy a na zimní ráz počasí už tento vývoj vliv neměl.

Opravdu nelze podle současného výskytu poměrně významného zimního počasí i v nížinách na počátku zimní sezóny soudit, že nás tzv. tisíciletá zima, tj. nejstudenější za určitou dlouhou dobu. To mají v oblibě psát určitá média a současného rázu počasí se rychle “chytají”. Předpověď se může změnit jak uvádíme, ale zatím očekávaný vývoj v zimě ukazuje, že současná výrazná zimní epizoda byla spíše výjimkou a možná i vrcholem zimy minimálně co se týče spadu množství sněhu a výšky sněhové pokrývky v nižších nadmořských výškách. Byť počasí dokáže skutečně překvapit, což nám i tímto opět dokázalo.