Klimatické statistikyKlimatologie

Klimatické charakteristiky k září 2023

Hodnocení článku

Klimatické charakteristiky k září 2023 ukazují přehled vývoje základních klimatických prvků podle našeho měření v Praze a okolí. Měření probíhá v nižší nadmořské výšce v teplejší a sušší oblasti. Vyhodnocení má podobu řady a to za období našich měření soustavně od roku 2005. Vyhodnocujeme údaje průměrné teploty vzduchu, průměrných srážek a celkových srážek za měsíc. Jde o pravidelnou prezentaci naměřených údajů, které ukazují jak se v posledních letech v této oblasti klima vyvíjí. Vyzdvihujeme extrémy za dobu měření a sestavujeme také žebříček dat průměrné teploty a průměrných srážek za celé období měření. Žebříček uvádíme sestupně od nejvyšších hodnot v podobě nejteplejších a nejvlhčích měsíců směrem dolů k nejchladnějším a nejsušším.

Teplotní žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrné teploty vzduchu ve °C za uvedený měsíc let 2005-2023 sestupně. Na konci zobrazujeme graf vývoje teploty rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2016 18.69°C
2023 18.37°C
2006 18.05°C
2009 17.50°C
2011 17.42°C
2021 17.29°C
2014 17.00°C
2018 16.91°C
2005 16.65°C
2020 16.32°C
2015 16.29°C
2012 16.14°C
2019 15.96°C
2013 14.68°C
2022 14.53°C
2017 14.43°C
2008 14.10°C
2007 13.80°C
2010 13.54°C

Komentář: Teplotně přinášelo počasí u nás v letošním září často extrémy a mezi nejteplejší se zařadilo i co do průměrné teploty. Skončilo za uvedené období druhé nejteplejší, hned po září v roce 2016 a třetím nejteplejším zářím bylo to v roce 2006. Od nejstudenějšího září v roce 2010, případně od těch v letech 2007 a 2008 má tedy hodně daleko. V letošním září doslova převládla nadprůměrná teploty, na konci měsíce začalo dlouhé babí léto s výrazně vysokým maximem teploty vzduchu.

Srážkový žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrných srážek za uvedený měsíc let 2005-2023 sestupně. Na závěr zobrazujeme graf vývoje srážek rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2010 7.15mm
2013 4.77mm
2014 3.93mm
2012 2.26mm
2020 2.11mm
2007 1.97mm
2005 1.95mm
2016 1.92mm
2022 1.74mm
2017 1.48mm
2019 1.34mm
2018 1.27mm
2009 1.05mm
2011 0.90mm
2006 0.43mm
2008 0.42mm
2015 a 2021 0.34mm
2023 0.17mm

Komentář: Absolutního extrému za sledované období dosáhly v září letošního roku srážky. Září bylo nejsušší od roku 2005, společně dále se zářím v letech 2015 a 2021 či 2008. V září letošního roku převážily obnovující se anticyklonální situace. Anticyklona byla značně stabilním útvarem ovlivňujícím počasí v centru Evropy, ale i jinde. Působila z pohledu našich podmínek blokačně pro přenos vlhkosti zejména od západu. Hodně drážek spadlo samozřejmě v září 2010, dále v letech 2013 a 2014.

Vývoj průměrné teploty, srážek a jejich trend

Graf je společný pro vývoj teploty a srážek. Ukazuje vývoj průměrné teploty vzduchu (oranžově) a průměrných srážek za tento měsíc (světle modře). Dále ukazuje lineární trendy vývoj uvedené průměrné teploty a srážek od roku 2005 (červená a tmavě modrá čára zakončená šipkou ve směru plynutí času). Tato ukazuje jaký je výsledný trend vývoje teploty a srážek za období jako celek.

Klimatické charakteristiky k září 2023. Vývoj průměrné teploty vzduchu a srážek.

Více nám ukazuje grafický vývoj. Teplota vzduchu vykázala vzestupný vývoj, ale ne nijak významný. Přibližně 15.8°C na 16.4°C. pozorovat můžeme určitou proměnlivost teploty v září v jednotlivých letech a střídání chladnějších s teplejšími. Významně se liší září kolem roku 2007 a 2009, 2010 a 2011 či loni a letos. Z hlediska srážek pozorujeme patrný klesající trend, asi z 2.3mm na 1.7mm. Významně vlhčí roky vybočují v letech 2010, 2013 a 2014. V posledních několika letech se tak významně průměrný úhrn srážek neměnil.

Závěr: Klimatické charakteristiky k září 2023

Závěrem konstatujme, že v tomto měsíci k roku 2023 máme dle aktuálního dlouhodobého normálu počítaného od roku 2005 následující statistiky v podobě počtu případů s určitou odchylkou či bez odchylky:

  • Teplotně nadprůměrné: 10
  • Srážkově nadprůměrné: 3
  • Teplotně průměrné: 3
  • Srážkově průměrné: 5
  • Teplotně podprůměrné: 6
  • Srážkově podprůměrné: 11

Trend vývoje základních prvků:

Hodnoty k měsíci aktuálního roku:

  • Průměrná teplota vzduchu: 16.19°C
  • Průměrné srážky: 1.87mm
  • Průměr celkových srážek: 56.14mm

Uveďme také, že průměr znamená pro účely těchto statistik odchylku do +/-0.3°C/mm. Odchylky mezi těmito hodnotami jsou zanedbány a období se hodnotí jako průměrné. Trend vývoje prvků se vztahuje k celému období vždy k aktuálnímu roku. Míru intenzity trendu ukazují barevné šipky. Při nepatrném trendu se považuje tento za nevýznamný a je hodnocen jako setrvalý.