Klimatické statistikyKlimatologie

Klimatické charakteristiky k říjnu 2023

Hodnocení článku

Klimatické charakteristiky k říjnu 2023 ukazují přehled vývoje základních klimatických prvků podle našeho měření v Praze a okolí. Měření probíhá v nižší nadmořské výšce v teplejší a sušší oblasti. Vyhodnocení má podobu řady a to za období našich měření soustavně od roku 2005. Vyhodnocujeme údaje průměrné teploty vzduchu, průměrných srážek a celkových srážek za měsíc. Jde o pravidelnou prezentaci naměřených údajů, které ukazují jak se v posledních letech v této oblasti klima vyvíjí. Vyzdvihujeme extrémy za dobu měření a sestavujeme také žebříček dat průměrné teploty a průměrných srážek za celé období měření. Žebříček uvádíme sestupně od nejvyšších hodnot v podobě nejteplejších a nejvlhčích měsíců směrem dolů k nejchladnějším a nejsušším.

Teplotní žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrné teploty vzduchu ve °C za uvedený měsíc let 2005-2023 sestupně. Na konci zobrazujeme graf vývoje teploty rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2023 13.27°C
2006 12.70°C
2022 12.29°C
2017 12.12°C
2014 12.05°C
2018 12.01°C
2005 11.65°C
2019 11.45°C
2020 11.34°C
2013 11.15°C
2008 11.70°C
2011 10.26°C
2021 10.23°C
2016 10.05°C
2015 9.59°C
2007 9.50°C
2012 9.39°C
2009 9.30°C
2010 8.57°C

Komentář: Letošní říjen byl od roku 2005 nejteplejší, podobně teplý byl říjen v roce 2006 a také loňský. Protipól v podobě nejchladnějšího října drží rok 2010, společně s roky 2009 a 2012.

Srážkový žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrných srážek za uvedený měsíc let 2005-2023 sestupně. Na závěr zobrazujeme graf vývoje srážek rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2009 3.26mm
2016 2.68mm
2017 2.48mm
2014 2.21mm
2020 2.17mm
2013 1.79mm
2015 1.74mm
2006 1.66mm
2018 1.37mm
2023 1.28mm
2008 1.21mm
2012 1.14mm
2021 0.72mm
2022 0.61mm
2007 0.48mm
2011 0.45mm
2019 1.00mm
2005 0.30mm
2010 0.27mm

Komentář: Nejvlhčím říjnem byl ten v roce 2009, kdy začínalo mimořádně vlhké období. Vlhko bylo v říjnu i v letech 2016 a 2017. V roce 2010 se ovšem vyskytla výjimka a tento říjen byl nejsušší. Oproti ostatním měsícům snad jen s výjimkou července šlo ovšem o mimořádně srážkově bohatý rok. suchý byl i říjen 2005 a 2019. Letošní říjen se umístil uprostřed s krásným srážkovým průměrem.

Vývoj průměrné teploty, srážek a jejich trend

Graf je společný pro vývoj teploty a srážek. Ukazuje vývoj průměrné teploty vzduchu (oranžově) a průměrných srážek za tento měsíc (světle modře). Dále ukazuje lineární trendy vývoj uvedené průměrné teploty a srážek od roku 2005 (červená a tmavě modrá čára zakončená šipkou ve směru plynutí času). Tato ukazuje jaký je výsledný trend vývoje teploty a srážek za období jako celek.

Klimatické charakteristiky k říjnu 2023. Průměrná teplota vzduchu a srážky v říjnu v letech 2005 až 2023.

Vidíme relativně proměnlivý trend průměrné teploty v říjnu, v celku za sledované období však jednoznačně rostoucí. A to zhruba od 10.1°C do 11.8°C. Vidíme chladnější období v letech 2007,2009, 2010, 2012 a 2015. To se průměrná teplota dostala pod 10°C, od roku 2016 nikoli. Srážkově vidíme slabý rostoucí trend zhruba z 1.5mm na 1.7mm, trend ovšem není nijak významný. Srážkově není měsíc tak proměnlivý, vypozorovat však lze vlhčí období s průměrným úhrnem nad 2mm a to v letech 2009, 2014, 2016, 2017 a 2020.

Závěr: Klimatické charakteristiky k říjnu 2023

Závěrem konstatujme, že v tomto měsíci k roku 2023 máme dle aktuálního dlouhodobého normálu počítaného od roku 2005 následující statistiky v podobě počtu případů s určitou odchylkou či bez odchylky:

  • Teplotně nadprůměrné: 10
  • Srážkově nadprůměrné: 7
  • Teplotně průměrné: 2
  • Srážkově průměrné: 5
  • Teplotně podprůměrné: 7
  • Srážkově podprůměrné: 7

Trend vývoje základních prvků:

Hodnoty k měsíci aktuálního roku:

  • Průměrná teplota vzduchu: 10.93°C
  • Průměrné srážky: 1.41mm
  • Průměr celkových srážek: 43.93mm

Uveďme také, že průměr znamená pro účely těchto statistik odchylku do +/-0.3°C/mm. Odchylky mezi těmito hodnotami jsou zanedbány a období se hodnotí jako průměrné. Trend vývoje prvků se vztahuje k celému období vždy k aktuálnímu roku. Míru intenzity trendu ukazují barevné šipky. Při nepatrném trendu se považuje tento za nevýznamný a je hodnocen jako setrvalý.