Klimatické statistikyKlimatologie

Klimatické charakteristiky k lednu 2023

Hodnocení článku

Klimatické charakteristiky k lednu 2023 ukazují přehled vývoje základních klimatických prvků podle našeho měření v Praze a okolí. Měření probíhá v nižší nadmořské výšce v teplejší a sušší oblasti. Vyhodnocení má podobu řady a to za období našich měření soustavně od roku 2005. Vyhodnocujeme údaje průměrné teploty vzduchu, průměrných srážek a celkových srážek za měsíc. Jde o pravidelnou prezentaci naměřených údajů, které ukazují jak se v posledních letech v této oblasti klima vyvíjí. Vyzdvihujeme extrémy za dobu měření a sestavujeme také žebříček dat průměrné teploty a průměrných srážek za celé období měření. Žebříček uvádíme sestupně od nejvyšších hodnot v podobě nejteplejších a nejvlhčích měsíců směrem dolů k nejchladnějším a nejsušším.

Teplotní žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrné teploty vzduchu ve °C za měsíc leden let 2005-2023 sestupně. Na konci zobrazujeme graf vývoje teploty rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2007 5.65°C
2018 4.33°C
2023 4.13°C
2008 3.25°C
2015 3.19°C
2005 2.85°C
2012 2.69°C
2020 2.66°C
2022 2.33°C
2014 2.19°C
2021 1.37°C
2016 1.03°C
2019 0.88°C
2011 0.81°C
2013 0.48°C
2009 -1.66°C
2006 -2.83°C
2010 a 2017 -3.31°C

Komentář: Jasně nejmrazivější leden se vyskytl vedle obecně studeného roku 2010 také v roce 2017, kdy byl střed zimy ve znamení silnějších mrazů a trvání sněhové pokrývky. Pokud máme srovnat lednovou teplotu v roce 2010 a 2017, tak v roce 2017 se častěji vyskytla nízká noční teplota vzduchu než denní mráz. Významně studené počasí panovalo již od roku 2009 a vedle něho také v lednu 2006, kdy zimní sezóna 2005/2006 patřila také k těm studeným a současně bohatým na sněhovou pokrývku i v nížinách.

Naopak mezi těmito studenými roky se vyskytla výchylky v podobě významně teplé zimy. Leden 2007, ve kterém došlo k vlivu významné cyklony “Kyrill” s extrémní poryvy větru, se řadí zde k nejteplejším. Velmi teplo jsme zaznamenali i v roce 2018 a o letošním roce můžeme říci, že se řadí na 3. místo nejteplejších lednů od roku 2005 s průměrnou teplotou 4.13°C oproti dlouhodobému normálu 1.41°C od roku 2005. Patří tedy k trojici nejteplejších.

Srážkový žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrných srážek za měsíc leden let 2005-2023 sestupně. Na závěr zobrazujeme graf vývoje srážek rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2021 1.65mm
2010 1.37mm
2011 1.33mm
2019 1.12mm
2016 1.11mm
2018 0.97mm
2013 0.77mm
2005 0.69mm
2006 0.64mm
2012 0.62mm
2017 0.59mm
2007 0.56mm
2015 0.54mm
2022 0.53mm
2014 0.52mm
2009 0.50mm
2023 0.49mm
2008 0.29mm
2020 0.15mm

Komentář: Nejvíce srážek spadlo v lednu 2021, který předčil srážkově i obecně velmi vlhký rok 2010. Společně s lednem 2011 patří tyto mezi tři nejvlhčí od roku 2005. Nejsušším byl naopak leden 2020 a ten v roce 2008. V těchto měsících spadlo významněji podprůměrné množství srážek, což se poté velmi negativně odrazilo na začátku jarní sezóny co se hydrologické situace týče. Zejména tedy v roce 2020 po čtyřletém velmi suchém období. Letošní leden se s průměrným úhrnem srážek řadí také mezi trojici, avšak oproti teplotě vzduchu, s nejnižším úhrnem srážek, tedy k nejsušším. Jde tedy při dodržení sestupného trendu řazení o 17. místo. Průměr úhrnu srážek činil 0.49mm oproti dlouhodobému normálu 0.76mm od roku 2005.

Vývoj průměrné teploty, srážek a jejich trend

Graf je společný pro vývoj teploty a srážek. Ukazuje vývoj průměrné teploty vzduchu (oranžově) a průměrných srážek za tento měsíc (světle modře). Dále ukazuje lineární trendy vývoj uvedené průměrné teploty a srážek od roku 2005 (červená a tmavě modrá čára zakončená šipkou ve směru plynutí času). Tato ukazuje jaký je výsledný trend vývoje teploty a srážek za období jako celek.

Klimatické charakteristiky k lednu 2023. Vývoj teploty vzduchu a srážek za období let 2005-2023 v Praze.

Obr. 1 Vývoj průměrné teploty a srážek s lineárními trendy v období jako celku – leden 2005-2023

Vývoj teploty a srážek za časového hlediska ukazuje, že teplota vykazovala opět velkou variabilitu Docházelo ke střídání se studených a teplých lednů a to v častých případech doslova mrazivých a velmi teplých. Zejména jde o počátek období a velká výchylka panuje poté kolem roku 2017, který vybočoval co se týče studeného počasí. Poslední roky mají menší variabilitu. U srážek pozorujeme opět o poznání menší proměnlivost.

U teploty vzduchu ale v období jako celku vidíme velký nárůst podle křivky trendu a to o více než 1°C. Co do srážek, tak zde jde vcelku o více méně setrvalý stav, tyto jsou tyto tedy bez trendu. Mírné střídání vlhčích a sušších lednů je v období jako celku vyrovnané. U teploty toto ale zdaleka neplatí, zde vidíme velký posun bohužel směrem nahoru. Jde o podobný trend jako v prosinci a též v únoru, kdy se zde setkáváme s ještě větším nárůstem teploty.

Závěr

Závěrem konstatujme, že v lednu k roku 2023 máme dle aktuálního dlouhodobého normálu počítaného od roku 2005 následující statistiky v podobě počtu případů s určitou odchylkou či bez odchylky:

  • Teplotně nadprůměrné: 10
  • Srážkově nadprůměrné: 5
  • Teplotně průměrné: 4
  • Srážkově průměrné: 11
  • Teplotně podprůměrné: 5
  • Srážkově podprůměrné: 3

Uveďme také, že průměr znamená dle těchto statistik odchylku do +/-0.3°C/mm.