Klimatické statistikyKlimatologie

Klimatické charakteristiky k listopadu 2023

Hodnocení článku

Klimatické charakteristiky k listopadu 2023 ukazují přehled vývoje základních klimatických prvků podle našeho měření v Praze a okolí. Měření probíhá v nižší nadmořské výšce v teplejší a sušší oblasti. Vyhodnocení má podobu řady a to za období našich měření soustavně od roku 2005. Vyhodnocujeme údaje průměrné teploty vzduchu, průměrných srážek a celkových srážek za měsíc. Jde o pravidelnou prezentaci naměřených údajů, které ukazují jak se v posledních letech v této oblasti klima vyvíjí. Vyzdvihujeme extrémy za dobu měření a sestavujeme také žebříček dat průměrné teploty a průměrných srážek za celé období měření. Žebříček uvádíme sestupně od nejvyšších hodnot v podobě nejteplejších a nejvlhčích měsíců směrem dolů k nejchladnějším a nejsušším.

Teplotní žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrné teploty vzduchu ve °C za uvedený měsíc let 2005-2023 sestupně. Na konci zobrazujeme graf vývoje teploty rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2009 8.07°C
2015 7.91°C
2006 7.90°C
2014 7.48°C
2019 6.91°C
2012 6.66°C
2008 6.45°C
2010 6.37°C
2023 6.30°C
2017 a 2021 6.05°C
2020 5.98°C
2013 5.83°C
2018 5.75°C
2022 5.51°C
2005 5.30°C
2011 4.63°C
2016 4.54°C
2007 3.45°C

Komentář: Letošní listopad se umístil ve vyhodnoceném období zhruba uprostřed teplotního žebříčku. Existovaly mnohem teplejší měsíce v tomto období, konkrétně nejteplejší v roce 2009 a 2015 či dávnější 2006. Nejchladnějším listopadem byl naopak ten v roce 2007, 2016 a 2011. I loňský listopad patřil naopak spíše k chladnějším.

Srážkový žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrných srážek za uvedený měsíc let 2005-2023 sestupně. Na závěr zobrazujeme graf vývoje srážek rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2010 3.68mm
2023 2.32mm
2015 2.00mm
2012 1.91mm
2009 1.88mm
2022 1.43mm
2017 1.34mm
2019 1.28mm
2013 0.95mm
2007 0.90mm
2021 0.82mm
2016 0.80mm
2008 0.72mm
2014 0.59mm
2020 0.54mm
2006 0.38mm
2018 0.24mm
2005 0.06mm
2011 0.02mm

Komentář: Srážkově nejbohatším listopadem byl ten v roce 2010, to asi nikoho nepřekvapí. Protože až na malé výjimky je umístěn na přední příčce u srážek v tomto roce každý měsíc. Letošní listopad se však co do srážek umístil hned na druhém místě. Třetí místo obsadil kupodivu suchý rok 2015, kdy došlo během podzimního období k výraznému zlepšení srážkové bilance po suchém létě. Nejsušší však stále končí rok 2011 a ten asi jen tak ohledně listopadu žádný rok nepřekoná. Protože v tomto roce se v centrální Evropě vyskytla významně stabilní anticyklonální a také inverzní situace. Nastalo tedy dlouhodobé počasí bez srážek, trvající někde i přes měsíc. I v tomto období to bylo znát na průtocích vodních toků nejen u nás, ale i jinde v Evropě.

Vývoj průměrné teploty, srážek a jejich trend

Graf je společný pro vývoj teploty a srážek. Ukazuje vývoj průměrné teploty vzduchu (oranžově) a průměrných srážek za tento měsíc (světle modře). Dále ukazuje lineární trendy vývoj uvedené průměrné teploty a srážek od roku 2005 (červená a tmavě modrá čára zakončená šipkou ve směru plynutí času). Tato ukazuje jaký je výsledný trend vývoje teploty a srážek za období jako celek.

Klimatické charakteristiky k listopadu 2023. Průměrná teplota a srážky za období let 2005-2023.

Vývoj průměrné teploty v listopadu v daném období vykazuje poměrně velkou proměnlivost zejména v prvním desetiletí. V dalších letech se teplota více ustálila. Její trend je za celé období neměnný, z čehož můžeme usoudit, že se v tomto období posledních let z hlediska klimatu v této nižší poloze neotepluje. Srážky se změnily a zaznamenaly slabý nárůst. Jejich proměnlivost je poměrně značná vyjma zhruba prostředku období, kdy se určitým způsobem snížila. Srážky se v průměru změnily ze zhruba 0.95mm na 1.2mm.

Závěr: Klimatické charakteristiky k listopadu 2023

Závěrem konstatujme, že v tomto měsíci k roku 2023 máme dle aktuálního dlouhodobého normálu počítaného od roku 2005 následující statistiky v podobě počtu případů s určitou odchylkou či bez odchylky:

  • Teplotně nadprůměrné: 6
  • Srážkově nadprůměrné: 6
  • Teplotně průměrné: 6
  • Srážkově průměrné: 5
  • Teplotně podprůměrné: 7
  • Srážkově podprůměrné: 8

Trend vývoje základních prvků:

Hodnoty k měsíci aktuálního roku:

  • Průměrná teplota vzduchu: 6.17°C
  • Průměrné srážky: 1.15mm
  • Průměr celkových srážek: 34.46mm

Uveďme také, že průměr znamená pro účely těchto statistik odchylku do +/-0.3°C/mm. Odchylky mezi těmito hodnotami jsou zanedbány a období se hodnotí jako průměrné. Trend vývoje prvků se vztahuje k celému období vždy k aktuálnímu roku. Míru intenzity trendu ukazují barevné šipky. Při nepatrném trendu se považuje tento za nevýznamný a je hodnocen jako setrvalý.