KlimatologiePočasíPrognózy počasíSezónní výhledyZměna klimatu

Výhled na zimu 2018/2019 (7.12.2018)

Hodnocení článku

S odkazem na článek Výhled na zimu 2018/2019 (6.11.2018) přinášíme popis vývoje prognózy klimatických modelů na nadcházející zimní sezónu. Dále prezentaci nejnovějšího výstupu s touto prognózou. Naposledy zde byl prezentován stav klimatických prognóz před měsícem. Od té doby se prognóza v některých ohledech zásadně změnila. A bohužel v souladu s klimatickým vývojem posledních let u nás a tedy v neprospěch milovníků zimního počasí. Výhled na zimu 2018/2019.

Výhled na zimu 2018/2019: Bude zima teplotně nadnormální nebo nikoli?

Poslední zde prezentovaný výstup k výše uvedenému datu sliboval od modelu CFS kladné teplotní odchylky pro všechny tři měsíce klimatologické zimy a celkově zimu významněji teplotně nadnormální. Během listopadu začalo být počasí v ČR a ve střední Evropě studené až v závěru měsíce včetně nížin ve znamení zimních teplot. A model CF prognózu změnil. Významně snížil odchylky a většinou žádné pro oblast střední Evropy nepředpokládal, místy dokonce předpovídal slabě podprůměrné teploty.

Vše se ovšem změnilo s prvními dny prosince, kdy kladné odchylky postupně přidával a zvyšoval až do současné podoby prognózy. Tato zhruba odpovídá stavu prognóza před měsícem, pro současný měsíc a zejména pak pro první měsíc roku 2019. Tedy první klimatologicky zimní měsíce předpokládá model odchylky i významnější. Reaguje tak na změny stavu atmosféry, které se odehrávají neustále. Model IRI předpokládal i předpokládá počasí ve střední Evropě pro další tři měsíce spíše bez teplotních odchylek. A nevykazuje zdaleka tak významné změny prognóz jako model CFS.

Výhled na zimu: Teplota vzduchu a její odchylky od normálu

Teplotní odchylky v nadcházejících měsících předpokládané modelem CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

I tato prezentace a samotný vývoj prognózy zejména tohoto klimatického modelu ukazuje, jak jsou sezónní prognózy komplikované a že nelze předpovědět vývoj základních prvků ani obecně na období dalších třiceti dnů. Proto je logické, že nelze určit jaké budou teploty v konkrétní dny. Myšleno nyní zejména na dny v období Vánoc, když nás od nich dělí více než tři týdny.

Další vývoj této prognózy? Může být jednoduše řečeno všelijaký, takový jaký bude další vývoj atmosféry. Pokud se nic zásadního nezmění. Ponechá model shodné odchylky nebo je případně mírně sníží. To je mimochodem i hodně pravděpodobná varianta. Znamenalo by to, že se budou v oblasti centrální Evropy i nadále střídat teplá období s chladnějšími s tím, že teplá období budou přeci jen o něco delší a budou tedy převládat. Při střídání teplot by to znamenalo jako doposud častý výskyt náledí či ledovky.

Výhled na zimu 2018/2019: Zima by měla být vlhčí, ale jak moc?

To, že nyní přibylo srážek si nelze nevšimnout. A mnoho z nás si určitě řeklo, “bylo na čase” nebo ” to to trvalo”. Neznamená to sice, že bude nyní jen vlhko. Ale klimatické modely jsou toho názoru, že zimní měsíce přinesou do centrální Evropy vlhčí počasí. Opět si připomeneme vývoj prognózy srážkových odchylek od zmíněného 6. listopadu. Tohoto dne předpovídal model CFS první měsíc zimy srážkově vyrovnaně a další dva slabě až místy (hlavně na západě) mírně nadnormální.

Postupem času se prognóza měnila a model více méně přidával srážkové odchylky směrem do kladných hodnot a to v posledních dnech zejména pro prosinec. S tím korigovaly střednědobé předpovědi a nyní už ostatně i samotný vývoj počasí. Nyní předpokládá model CFS zimu srážkově nadprůměrnou a to zejména prosinec (u zbývajících měsíců odchylky mírně snížil). A hlavně na západě. Což souvisí s převahou vlhkého a teplejšího západního proudění, odkud přicházejí jednotlivé frontální systémy. Významně kladné odchylky slibuje pro západ i severozápad Evropy. Model IRI už delší dobu předpokládá zimu srážkově průměrnou až lehce nadprůměrnou. Poslední výstup zcela průměrnou. Opět se zde nesetkáváme s nijak významným vývojem prognózy.

Výhled na zimu: Atmosférické srážky a jejich odchylky od normálu

Srážkové odchylky v nadcházejících měsících předpokládané modelem CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

Další vývoj této prognózy? Pokud se nic zásadního nezmění, budou odchylky výhledu na zimu 2018/2019 spíše mírně sníženy. Pro prosinec zůstanou už více méně shodné, je jisté i podle střednědobých odhadů, že srážek spadne v ČR po dlouhé době o něco více než by v tuto dobu mělo. Mnohde mnohonásobně více než v říjnu a listopadu.

Pokud se tato prognóza více méně vyplní, bude vývoj počasí letos opět potvrzením pro měnící se klima na našem území a tedy měnící se rozložení teplot a hlavně srážek během roku. Po suché a převážně velmi teplé vegetační sezóně, kdy sucho trvalo velmi dlouho a společně s nadprůměrnými teplotami začalo též brzo (problém se suchem spatřují nová zjištění a výzkumy právě v brzkém jarním období), přichází vlhká zima. Tato je ohledně teplot spíše mírná s několika ne příliš dlouhými mrazivými epizodami. Ale na hodnocení zimy i předpoklady jak se prognóza vyvine je zajisté brzo, doposud ale vývoj odpovídá očekávanému vývoji těchto hlavních klimatických prvků s vlivem změny klimatu na oblast našeho území a střední Evropy.

Výhled na zimu 2018/2019. Jak by vyšla letošní zima podle pranostik? Letošní zima není tuhá. Slunečné a mrazivé počasí, uhlazená sněhová pokrývka.