Tání ledovců zvrátit nelze

Hodnocení článku

Míru oteplení planety v dalších desetiletích můžeme ovlivnit, ovšem tání ledovců zvrátit nelze. Tající Grónský ledovec zvýší hladinu moře o 27°C. I v případě oteplování planety z důvodu nárůstu emisí oxidu uhličitého či dalších skleníkových plynů musí být dodržena pravidla. Zde též hrozí větší nárůst teploty vzduchu za předpokladu, že státy nezačnou jednat a důsledně dodržovat zásady pro snížení emisí oxidu uhličitého. Jak nyní píšeme v článku Odvrátíme světovou katastrofu? V případě tání ledovců ovšem platí, že zde toto již ovlivnit nelze a to nejen zastavit, ale ani zmírnit zmírněním nárůstu teploty vzduchu. Důvodem je setrvačnost tání ledovců. Ledovce tají pomalu, ale i poté, co se teplota případně sníží. Největším zdrojem zvyšování oceánů je voda z grónských ledovců. Podstatné je, že tání ledovců v Grónsku se nezastaví ani v případě, kdy by celý Svět přestal vypouštět do ovzduší veškeré skleníkové plyny.

O kolik se zvýší hladina moří je nejisté

Grónský ledovec může ztratit v důsledku oteplování až 3.3% objemu, tedy asi 110 bilionů tun. Hladina oceánu na Světě by v tomto případě stoupla o 27cm. Zastavení vypouštění emisí do ovzduší se ovšem zdaleka neočekává a Svět se dále otepluje. Proto je zatím nejisté, jak moc ledovec roztaje, kolik se z něj uvolní vody a tedy o kolik vlastně stoupne hladina světového oceánu. V důsledku emisí skleníkových plynů do roku 2100 se zvýší hladina moří o 5 až 18cm. I v případě, že se světová teplota zvýší o 2°C, dojde ke zvýšení hladiny moří do roku 2100 o 50cm.

Tání ledu z grónského ledového příkrovu je momentálně jedním z největších zdrojů zvyšování hladiny moří. Led v ledovcích se pod vlastní tíhou deformuje a stéká dolů a ven z ledovce. Nízká nadmořská výška a oblast pobřeží na okraji příkrovu znamená vyšší teplotu. To znamená, že zde led taje, byť se v centru ledovce hromadí sníh, neboť je tam chladněji. Existuje tedy bod, v němž se bilance mění z přibývající na ubývající hmotu. Tento bod se nazývá hranicí rovnováhy. Při zvýšení teploty vzduchu s tato hranice též zvýší a dochází k tání většího objemu do doby, než se ledovec zmenší.

Monitoring ledovce a předpověď

Satelit Terra monitoruje průměr této hranice a to od roku 2000 do roku 2019. Jde pouze o období dvaceti let. Grónsko je ale typické velkou proměnlivostí klimatu. Ze sledování ovšem vyplývá, že po roce 2000 došlo k výraznému zrychlení úbytku ledu. Vytipovány byly dvě extrémy a to nejchladnější a nejteplejší rok. Nejteplejším byl rok 2012 a naopak nejchladnějším rok 2018. Vědci stanovili podmínky podle údajů z těchto let a sestavili prognózu vývoje grónského ledového příkrovu. V případě podmínek jako v nejteplejším roce 2012 dojde k vzestupu hladiny moře asi třikrát více, o 78cm. V případě trvání podmínek z roku 2018 jako nejchladnějšího by došlo k růstu ledovce. Hladina moře by se snížila o 17cm. Je nutné vyházet z průměru, ani jeden tento extrém není v budoucnu pravděpodobný.

Tato studie je svoji metodou dalším poznáním budoucího zvyšování hladiny oceánů. Nelze se podle ní samozřejmě řídit, stejně jako to platí o jiných prognózách. Žádný výsledek prognózy není definitivní. Nicméně ze všech vyplývá následující, neboť se podle všech prognóz a studií potvrzuje, že oteplování způsobuje zvyšování hladin moří na dlouho dopředu.

Zdroj: zive.cz.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal 1072 příspěvků. Zobrazit všechny příspěvky od Meteo Aktuality