Klimatické statistikyKlimatologie

Klimatické charakteristiky k únoru 2023

Hodnocení článku

Klimatické charakteristiky k únoru 2023 ukazují přehled vývoje základních klimatických prvků podle našeho měření v Praze a okolí. Měření probíhá v nižší nadmořské výšce v teplejší a sušší oblasti. Vyhodnocení má podobu řady a to za období našich měření soustavně od roku 2005. Vyhodnocujeme údaje průměrné teploty vzduchu, průměrných srážek a celkových srážek za měsíc. Jde o pravidelnou prezentaci naměřených údajů, které ukazují jak se v posledních letech v této oblasti klima vyvíjí. Vyzdvihujeme extrémy za dobu měření a sestavujeme také žebříček dat průměrné teploty a průměrných srážek za celé období měření. Žebříček uvádíme sestupně od nejvyšších hodnot v podobě nejteplejších a nejvlhčích měsíců směrem dolů k nejchladnějším a nejsušším.

Teplotní žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrné teploty vzduchu ve °C za měsíc únor let 2005-2023 sestupně. Na konci zobrazujeme graf vývoje teploty rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2020 6.22°C
2007 5.60°C
2016 4.98°C
2022 4.86°C
2008 4.75°C
2014 4.57°C
2019 3.96°C
2023 3.60°C
2017 3.17°C
2015 2.15°C
2009 1.38°C
2006 1.20°C
2013 0.88°C
2021 0.74°C
2011 0.01°C
2010 0.24°C
2005 0.40°C
2018 0.79°C
2012 -2.21°C

Komentář: Únor letošního roku se od roku 2005 řadí na naší stanici na sedmé místo nejteplejších měsíců. Nejteplejší tři únory se vyskytly v letech 2020, 2007 a 2016. Většina tedy v nedávné době, pouze únor v roce 2007 je vzdálenější. V tomto období panoval výkyv v podobě významně teplých dvou zimních sezón. Nejstudenější zůstává únor v roce 2012, kdy první polovinu měsíce ovládl velmi silný mráz s teplotou pod -20°C v ranních minimech i v nižších polohách a na horách v údolích s minimy teploty pod -35°C. Studený byl i únor 2018 a dávnější 2005.

Srážkový žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrných srážek za měsíc únor let 2005-2023 sestupně. Na závěr zobrazujeme graf vývoje srážek rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2020 2.56mm
2021 1.36mm
2016 1.15mm
2009 1.14mm
2013 1.11mm
2005 1.00mm
2006 0.83mm
2019 0.62mm
2017 0.60mm
2010 0.57mm
2023 0.52mm
2022 0.51mm
2007 0.43mm
2008 0.34mm
2018 0.25mm
2012 0.24mm
2011 0.21mm
2015 0.07mm
2014 0.03mm

Komentář: Stejně jako nejteplejší byl i nejvlhčí nedávný únor 2020, letošní se řadí na 11. místo při sestupném hledisku, které v těchto přehledech zachováváme. Mezi vlhčí patřil i únor 2021 a 2016. Mezi shodně srážkově zhruba uprostřed patřil vedle letošního i loňský únor. Nejsušší byl únor 2014 a dály únor v letech 2015 a 2011. V letech 2014 a 2015, kdy začínalo několikaleté suché období u nás, spadlo v průměru pouze 0.03mm resp. 0.07mm srážek. Co se týče celkového úhrnu jednalo se o zanedbatelných 0.7mm a 2.0mm za měsíc.

Vývoj průměrné teploty, srážek a jejich trend

Graf je společný pro vývoj teploty a srážek. Ukazuje vývoj průměrné teploty vzduchu (oranžově) a průměrných srážek za tento měsíc (světle modře). Dále ukazuje lineární trendy vývoj uvedené průměrné teploty a srážek od roku 2005 (červená a tmavě modrá čára zakončená šipkou ve směru plynutí času). Tato ukazuje jaký je výsledný trend vývoje teploty a srážek za období jako celek.

Klimatické charakteristiky k únoru 2023. Vývoj teploty vzduchu a srážek s trendy v Praze a okolí.

Teplota vzduchu ve sledovaném období vykázala značně kolísavý trend, nicméně podle celkového vývoje tendence teploty v období jako celku vidíme jasný významný vzestup. Teploty vzduchu narostla v průměru od zhruba 1.1°C až na 3.5°C. Z toho vyplývá, že převažují teplejší únory a ty studené považujeme pouze za výjimky. Vzestup se ovšem týká i srážek, nicméně je velmi slabý v rádu několik málo desetin milimetru. Srážková variabilita je o poznání menší, byť tam určité střídání vlhčích a sušších měsíců únorů v jednotlivých letech najdeme. Podobný trend teploty vzduchu a částečně i srážek najdeme v lednu a také v prosinci.

Lednová statistika je k dispozici v článku Klimatické charakteristiky k lednu 2023 a prosincová v článku Klimatické charakteristiky k prosinci 2022. Na závěr této statistiky ještě čísla počtu odchylek.

Závěr

Závěrem konstatujme, že v únoru k roku 2023 máme dle aktuálního dlouhodobého normálu počítaného od roku 2005 následující statistiky v podobě počtu případů s určitou odchylkou či bez odchylky:

  • Teplotně nadprůměrné: 9
  • Srážkově nadprůměrné: 6
  • Teplotně průměrné: 1
  • Srážkově průměrné: 8
  • Teplotně podprůměrné: 9
  • Srážkově podprůměrné: 5

Uveďme také, že průměr znamená dle těchto statistik odchylku do +/-0.3°C/mm.