KlimatologiePrognózy počasíSezónní výhledy

Listopad 2020 bude častěji teplejší

Hodnocení článku

Listopad 2020 bude častěji teplejší. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi odchylek teploty vzduchu pro naše území. Na úvod nutno poznamenat, že jde o kladné odchylky vůči klimatickému normálu pro toto období. Tento normál má s postupujícím časem stále nižší hodnoty. Proto nelze čekat samozřejmě žádné velké a dlouhotrvající teplo. Také jde o teplotně nadprůměrné počasí z pohledu měsíce jako celku. Určitě se během období objeví studenější epizody. Hned tento týden nebude počasí vypadat jako teplotně nadprůměrné například ve čtvrtek. Avšak třeba dnes dosahuje teplota hodnot, které jsou zcela jednoznačně na začátek listopadu významněji nad dlouhodobým normálem.

Teplota na rozhraní normálu a nad normálu a průběžné srážky, listopad 2020 bude častěji teplejší

Listopad 2020 bude častěji teplejší. Odchylky teploty vzduchu podle modelu CFS.

Obr. 1 Očekávané odchylky teploty vzduchu v Evropě na listopad 2020 podle modelu CFS – listopad 2020 bude teplejší, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

V listopadu bude průměrná teplota po celý měsíc klesat, z pohledu průměru ale bude listopad 2020 teplejší. To je typický vývoj našeho klimatu. Průměrné hodnoty teploty by se měly udržovat a spíše na horní hranici běžných hodnot pro daná období. Krátce budou vystupovat i do nadprůměrných hodnot. Není tím ovšem řečeno, že nedojde k výkyvům teploty v jednotlivých obdobích měsíce. Ať už měsíc rozdělíme na týdny nebo na dekády. Ohledně srážek by mělo být období bez větších výkyvů v jejich úhrnech. Srážek bude stále dostatek ve vztahu k současnému období a tyto se budou vyskytovat průběžně. Relativně méně srážek by mělo spadnout kolem poloviny měsíce nebo před jeho koncem. O něco více pak hned v jeho úvodu, což potvrzují současné střednědobé předpovědi.

Předpovědět rozložení srážek v ČR na takto dlouhou dobu dopředu zajisté nelze. Proto se mohou objevit i určité regionální rozdíly v úhrnech srážek. Tyto postihují aktualizované střednědobé předpovědi. Tento výhled konstatuje obecně tedy to, že v měsíci bude častěji teplejší počasí a že bude více méně průběžně pršet s přihlédnutím k danému období. Aktuálně je jistota prognózy modelu CFS na měsíc listopad vyšší u srážkových charakteristik než u teplotních.

Zásoby vláhy se budou před zimou zvyšovat

Vlhkost v půdě by se měla tedy většinou zvyšovat a se suchem nebude problém. Vodnosti toků budou velmi dobré, v případě významnějších srážek pak mohou být i zvýšené, včetně dosažení úrovní SPA. To bude záležitost zejména prvních dnů měsíce. Na horách je možné očekávat sněžení a výskyt první sněhové pokrývky, která vydrží i několik dnů. V prvních týdnech to bude spíše přechodné sněžení s tvorbou pokrývky. Ale zejména po polovině měsíce by se mohla na horách utvořit sněhová pokrývka, která by byla základem pro nadcházející zimní období. O dobré hydrologické situaci na konci října 2020 píšeme v článku Hydrologická situace je většinou dobrá.

Měsíční výhled vyšel na naší stránce Výhled na měsíc.

Zdroj: cpc.ncep.noaa.gov, chmi.cz