KlimatologieKvalita ovzdušíPočasíZměna klimatu

Omezení lidské činnosti a jeho vliv na klima

Hodnocení článku

Vlivem celosvětového výskytu pandemie došlo k významnému omezení provozu podniků všeho druhu i dopravy. Vypouští se tak významně méně oxidu uhličitého do ovzduší a to poměrně dlouhou dobu. Otázkou nyní je, zda bude mít tato výjimečná a lidstvu nepříjemná situace i pozitivní dopad. V tomto textu se budeme zabývat možností pozitivního dopadu na klima. To spočívá ve snížení vypouštění antropogenních skleníkových plynů do vzduchu, čímž by mělo dojít alespoň ke zpomalení oteplování planety. Článek shrnuje omezení lidské činnosti a jeho vliv na klima z pohledu dosud zjištěných jistých či pravděpodobných vlivů, které jsou pozitivní.

Postačí takto krátkodobé omezení provozu a vypouštění skleníkových plynů k tomu, aby došlo k nějaké znatelné změně? A jak se podle toho klima změní? Jak se zachová atmosféra po obnovení plného provozu a tedy po návratu Světa do původního chodu? Zatím je brzy na nějaké věrohodné závěry, ale je jisté, že rozhodně toto značné snížení emisí skleníkových plynů není určitě na škodu a alespoň minimálně se projeví.

Omezení lidské činnosti a jeho vliv na klima. Emise oxidu uhličitého.

Znatelná a plošná omezení zdrojů znečištění musejí být někde vidět

Minimální doprava, zastavená či značně omezená výroba v továrnách a podobné na celém Světě po delší dobu musejí být znát co se týče množství vypuštěných zplodin. Nejvýznamnějším negativním skleníkovým plynem vznikajícím při spalování (zejména průmysl a doprava) je oxid uhličitý CO2 V Číně, kde epidemie a s ní spojená omezení začala, dochází k nejintenzivnějšímu vypouštění CO2 do ovzduší. Právě tam se v době od ledna do března letošního roku odehrávala epidemie a došlo na četná omezení. Emise CO2 byly v první polovině února v Číně nižší o 25%. A podobné je to i v dalších částech Světa, včetně Evropy tak, jak se epidemie šířila. Pokud nastanou značná omezení výroby a dopravy na celém Světě, musí to být už někde vidět. Takže vliv tohoto omezení na klima je zcela jistě pozitivní. Nicméně po odeznění omezeních spojených s epidemií už byl v Číně zaznamenán opětovný růst emisí oxidu uhličitého.

Letos by mohly emise klesnout na Světě o 5%. Naposledy klesly významněji v roce 2008 (finanční krize) a to jen o 1.4%. Tento pokles by byl největší od druhé světové války.

Útlum lidské činnosti bude přechodný, stejně tak snížení emisí

Nicméně jako platí všude, přechodný vliv nemůže být tak zásadní jak by bylo potřeba. A je jasné, že současná omezení tak jak postupně nastala budou opět postupně odpadat. Tím se opět zvýší míra vypouštěných zplodin a tedy i emise CO2. Takže pozitivní vliv těchto opatření z hlediska klimatu bude též pouze krátkodobý. Je zatím otázkou jak se toto krátkodobé (z pohledu klimatu skutečně pouze krátkodobé) omezení lidské činnosti mající za následek snížení koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře promítne do současně se měnícího klimatu na Zemi. Pro zmírnění globálního oteplování Země dle klimatických prognóz a tzv. scénářů je zapotřebí trvalého snížení emisí CO2. Emise musejí klesat stále a globálně.

Zpráva OSN uvádí, že pokles emisí je nutný alespoň o 7.6% každý rok. V důsledku toho se planeta oteplí “jen” o 1.5°C (maximálně) ve srovnání s obdobím před industrializací. Krátkodobý, byť výraznější, pokles emisí v části jednoho roku nás od významného oteplování planety nezachrání. Oteplování zastavit nelze, nyní jsou ovšem velké snahy ho zmírnit. To lze právě snížením emisí a to trvalým, globálním a významnějším. Jinak budou potvrzeny pesimistické scénáře a oteplení by mohlo být do roku 2050 značné, do roku 2070 a v dalších letech katastrofální.

Omezení lidské činnosti jsou nyní četná a přesto vliv na klima bude jen přechodný a nevýznamný. Snižovat emise nutno systematicky a neustále. Tento “propad” není na škodu, ale je doslova “kapkou v moři”.

TIP: O vlivu lidské činnost na klima obecně se více dočtete v článku Lidstvo ovlivňuje globální oteplování.

Reference a seriózní články k tématu

ČESKÁ TELEVIZE. Pandemie pročistila vzduch. Emise oxidu uhličitého mohou díky koronaviru klesnout nejvíce od války. Online, 2020. Dostupné na https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3071468-pandemie-procistila-vzduch-emise-oxidu-uhliciteho-mohou-diky-koronaviru-klesnout.

IDNES.CZ. Klady koronaviru: emise z omezené letecké dopravy výrazně ubyly o třetinu. Online, 2020. Dostupné na https://www.idnes.cz/ekonomika/doprava/koronavirus-oxid-uhlicity-emise-letecka-doprava-prumysl-pokles.A200404_163009_zahranicni_kane.

ČESKÁ TELEVIZE. Čína snížila emise oxidu uhličitého o čtvrtinu. Koronavirus totiž zastavil letadla i továrny. Online, 2020. Dostupné na https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3051008-cina-snizila-emise-oxidu-uhliciteho-o-ctvrtinu-koronavirus-totiz-zastavil-letadla-i.