KlimatologieZajímavosti

Perun jako jeden z největších projektů

Hodnocení článku

Perun jako jeden z největších projektů, na kterém se podílí Český hydrometeorologický ústav se rozběhl. Patří mezi největší ohledně doby trvání i počtu zapojených institucí. Co je předmětem projektu, jak dlouho potrvá a které instituce se na něm podílejí? Co je to vůbec projekt “PERUN”? Jde o rozsáhlý projekt, který má různorodé řešené úkoly se specifickou návazností, různé odbornosti a podobně.

Projekt výzkumu extrémů a sucha (PERUN)

PERUN je zkratkou z anglického názvu “Prediction Evaluation and Research for Understanding National sensitivity and impact of drought and climate change for Czechia”. Tento projekt potrvá 6 roků a 6 měsíců. Zaměřen je na výzkum klimatických extrémů, sucha a důsledků prohlubování sucha u nás. Projekt garantuje Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Na projektu pracuje ČHMÚ a dále mnoho institucí. Například Ústav fyziky atmosféry, Matematicko-fyzikální a Přírodovědecká fakulta UK, Česká geologická služba, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M. a další.

Klimatologie. Déšť vadil a teď schází. Co je účelem dlouhodobé předpovědi? Sucho na cestě, Perun jako jeden z největších projektů. U nás se bude v létě sucho zvýrazňovat. Sucho na cestě.

Podrobná analýza a předpověď změn klimatu v osmi oblastech

Cílem projektu je podrobná analýza aktuálně probíhajících změn klimatu a očekávaného vývoje klimatu. Je to první krok k novému pojetí dlouhodobého výzkumu v oblasti změny klimatu a jejích důsledků u nás. Tento projekt se vyznačuje velkou pestrostí odborností a návazností řešených úkolů. díky tomu bude umožněn komplexní pohled na problematiku změny klimatu, čímž se sníží nejistota výsledků.

Projekt je rozdělen do osmi etap, které na sebe navazují a doplňují se. Postupuje se v řešení počínaje modelováním klimatu, následuje příprava scénářů změny a konce analýzou důsledků a to v různých oblastech. Zejména jde o promítnutí důsledků změny klimatu v hydrologii a zemědělství. Výstupy projektu umožní reakci na změny vodní bilance jako je v posledních letech častý problém v podobě sucha nebo opačný extrém v podobě povodně. Dále umožní analyzovat rizika hydrometeorologických extrémů pro lidstvo v různých oblastech a související změnu hydrologického režimu v krajině. Tento projekt je ve velkém měřítku zaměřen na naše území a jeho podmínky, tím se liší či případně bude lišit od jiných podobných projektů. Závěrem třeba dodat, že se na něm podílí řada odborníků v oborech zájmu. Vedle hlavního řešitele doktora Tolasze je to například pan docent Halenka, pak magistr Žák, pan profesor Janský či pan profesor Žalud a mnozí další odborníci.

Zájemce o další informace či případně poté o výsledky výzkumu v rámci projektu odkazujeme na webové stránky projektu www.perun-klima.cz. Výsledky budou sdíleny i jinde, například na různých seminářích institucí. Sledovat vývoj tohoto projektu bude zajisté velmi zajímavé a také důležité. Projekt Perun bude velkým přínosem do budoucna a to pro zvládnutí změn klimatu. Díky těmto informacím bude například lépe možné připravit se na očekávané změny klimatu a nastavit určitá opatření.

Reference

Český hydrometeorologický ústav. Tisková zpráva. Online, 2020. Dostupné na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/tiskove_zpravy/2020/TZ_Perun_tisk.pdf.