Perun jako jeden z největších projektů

()

Perun jako jeden z největších projektů, na kterém se podílí Český hydrometeorologický ústav se rozběhl. Patří mezi největší ohledně doby trvání i počtu zapojených institucí. Co je předmětem projektu, jak dlouho potrvá a které instituce se na něm podílejí? Co je to vůbec projekt „PERUN“? Jde o rozsáhlý projekt, který má různorodé řešené úkoly se specifickou návazností, různé odbornosti a podobně.

Projekt výzkumu extrémů a sucha (PERUN)

PERUN je zkratkou z anglického názvu „Prediction Evaluation and Research for Understanding National sensitivity and impact of drought and climate change for Czechia“. Tento projekt potrvá 6 roků a 6 měsíců. Zaměřen je na výzkum klimatických extrémů, sucha a důsledků prohlubování sucha u nás. Projekt garantuje Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Na projektu pracuje ČHMÚ a dále mnoho institucí. Například Ústav fyziky atmosféry, Matematicko-fyzikální a Přírodovědecká fakulta UK, Česká geologická služba, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M. a další.

Podrobná analýza a předpověď změn klimatu v osmi oblastech

Cílem projektu je podrobná analýza aktuálně probíhajících změn klimatu a očekávaného vývoje klimatu. Je to první krok k novému pojetí dlouhodobého výzkumu v oblasti změny klimatu a jejích důsledků u nás. Tento projekt se vyznačuje velkou pestrostí odborností a návazností řešených úkolů. díky tomu bude umožněn komplexní pohled na problematiku změny klimatu, čímž se sníží nejistota výsledků.

Projekt je rozdělen do osmi etap, které na sebe navazují a doplňují se. Postupuje se v řešení počínaje modelováním klimatu, následuje příprava scénářů změny a konce analýzou důsledků a to v různých oblastech. Zejména jde o promítnutí důsledků změny klimatu v hydrologii a zemědělství. Výstupy projektu umožní reakci na změny vodní bilance jako je v posledních letech častý problém v podobě sucha nebo opačný extrém v podobě povodně. Dále umožní analyzovat rizika hydrometeorologických extrémů pro lidstvo v různých oblastech a související změnu hydrologického režimu v krajině. Tento projekt je ve velkém měřítku zaměřen na naše území a jeho podmínky, tím se liší či případně bude lišit od jiných podobných projektů. Závěrem třeba dodat, že se na něm podílí řada odborníků v oborech zájmu. Vedle hlavního řešitele doktora Tolasze je to například pan docent Halenka, pak magistr Žák, pan profesor Janský či pan profesor Žalud a mnozí další odborníci.

Zájemce o další informace či případně poté o výsledky výzkumu v rámci projektu odkazujeme na webové stránky projektu www.perun-klima.cz. Výsledky budou sdíleny i jinde, například na různých seminářích institucí. Sledovat vývoj tohoto projektu bude zajisté velmi zajímavé a také důležité. Projekt bude velkým přínosem do budoucna a to pro zvládnutí změn klimatu. Díky těmto informacím bude například lépe možné připravit se na očekávané změny klimatu a nastavit určitá opatření.

Reference

Český hydrometeorologický ústav. Tisková zpráva. Online, 2020. Dostupné na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/tiskove_zpravy/2020/TZ_Perun_tisk.pdf.

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Jak byl pro vás tento příspěvek užitečný?

Sdílejte příspěvěk s ostatními na sociálních sítích!

Mrzí nás, že pro vás příspěvek nebyl užitečný.

Napište nám konkrétní důvody a co je v něm špatně. Děkujeme!

Jak můžeme tento příspěvek vylepšit? Co je v něm špatně, co v něm chybí?

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt pro informace o počasí a souvisejících oborech. S cílem poskytovat vlastní informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Vzhledem k velkému množství nepodložených a nepřesných až bulvárních informací ve vztahu k počasí v českých médiích, směřuji tento projekt od počátku k serióznímu podávání informací. To zda se mi daří plnit tyto cíle musíte posoudit vy, milí čtenáři.