Perun jako jeden z největších projektů

Hodnocení článku

Perun jako jeden z největších projektů, na kterém se podílí Český hydrometeorologický ústav se rozběhl. Patří mezi největší ohledně doby trvání i počtu zapojených institucí. Co je předmětem projektu, jak dlouho potrvá a které instituce se na něm podílejí? Co je to vůbec projekt “PERUN”? Jde o rozsáhlý projekt, který má různorodé řešené úkoly se specifickou návazností, různé odbornosti a podobně.

Projekt výzkumu extrémů a sucha (PERUN)

PERUN je zkratkou z anglického názvu “Prediction Evaluation and Research for Understanding National sensitivity and impact of drought and climate change for Czechia”. Tento projekt potrvá 6 roků a 6 měsíců. Zaměřen je na výzkum klimatických extrémů, sucha a důsledků prohlubování sucha u nás. Projekt garantuje Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Na projektu pracuje ČHMÚ a dále mnoho institucí. Například Ústav fyziky atmosféry, Matematicko-fyzikální a Přírodovědecká fakulta UK, Česká geologická služba, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M. a další.

Podrobná analýza a předpověď změn klimatu v osmi oblastech

Cílem projektu je podrobná analýza aktuálně probíhajících změn klimatu a očekávaného vývoje klimatu. Je to první krok k novému pojetí dlouhodobého výzkumu v oblasti změny klimatu a jejích důsledků u nás. Tento projekt se vyznačuje velkou pestrostí odborností a návazností řešených úkolů. díky tomu bude umožněn komplexní pohled na problematiku změny klimatu, čímž se sníží nejistota výsledků.

Projekt je rozdělen do osmi etap, které na sebe navazují a doplňují se. Postupuje se v řešení počínaje modelováním klimatu, následuje příprava scénářů změny a konce analýzou důsledků a to v různých oblastech. Zejména jde o promítnutí důsledků změny klimatu v hydrologii a zemědělství. Výstupy projektu umožní reakci na změny vodní bilance jako je v posledních letech častý problém v podobě sucha nebo opačný extrém v podobě povodně. Dále umožní analyzovat rizika hydrometeorologických extrémů pro lidstvo v různých oblastech a související změnu hydrologického režimu v krajině. Tento projekt je ve velkém měřítku zaměřen na naše území a jeho podmínky, tím se liší či případně bude lišit od jiných podobných projektů. Závěrem třeba dodat, že se na něm podílí řada odborníků v oborech zájmu. Vedle hlavního řešitele doktora Tolasze je to například pan docent Halenka, pak magistr Žák, pan profesor Janský či pan profesor Žalud a mnozí další odborníci.

Zájemce o další informace či případně poté o výsledky výzkumu v rámci projektu odkazujeme na webové stránky projektu www.perun-klima.cz. Výsledky budou sdíleny i jinde, například na různých seminářích institucí. Sledovat vývoj tohoto projektu bude zajisté velmi zajímavé a také důležité. Projekt bude velkým přínosem do budoucna a to pro zvládnutí změn klimatu. Díky těmto informacím bude například lépe možné připravit se na očekávané změny klimatu a nastavit určitá opatření.

Reference

Český hydrometeorologický ústav. Tisková zpráva. Online, 2020. Dostupné na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/tiskove_zpravy/2020/TZ_Perun_tisk.pdf.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1105 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality