KlimatologiePočasíPrognózy počasíSezónní výhledy

Výhled na zimu 2019/2020 (7.12.2019)

Hodnocení článku

Jaká bude nacházející zima se v médiích řeší snad od konce léta. Existují předpovědi na celou zimu i na období Vánoc. Jaká bude přesně zima vám dnes přesně nikdo neřekne, zatím vám nikdo ani nepředpoví jaké počasí čekat přesně na svátky Vánoční. Obecně lze předpovědět základní chování teplot a srážek. Na tuto prognózu se v řeči klimatických numerických modelů podíváme právě nyní. První obecné prognózy převládajícího počasí v zimě v Evropě se objevily během podzimu. Některá média interpretovala tradiční předpověď na roční období od severu Accuweather. Předpověď byla vydána v polovině října. Nákres obecně shrnuje převažující průběh počasí v daném regionu Evropy během zimní sezóny (obr. 1). A jaké jsou aktuálně předpoklady teplotních a srážkových odchylek klimatologickými modely? Výhled na zimu 2019/2020.

Výhled na zimu 2019/2020. Předpověď převahy počasí podle Accuweather.

Obr. 1 Předpověď na zimu 2019/2020 podle serveru Accuweather, zdroj: accuweather.com

Pro střední a celou jihozápadní Evropu předpovídají blahodárné či přínosné deště, takže vlhké počasí a podle všeho i převahu teplého počasí. Toto bude zřejmě často ve znamená západního či krátce i jihozápadního proudění. Prosazovat se bude tedy typicky Atlantik. I podle současného průběhu počasí a jeho očekávaného vývoje tomu tak až na krátké přílivy studenějšího vzduchu zatím bude.

Od vlhké zimy v pásu jihozápad až centrum Evropy si můžeme slibovat zlepšení hydrologické situace, která byla i letos v oblastech jihozápadní Evropy velmi špatná. Vlhká zima se v těchto regionech již projevuje. Deštivé počasí se prosadilo již v posledních podzimních dnech, kdy přineslo významné povodně do Francie i do Itálie. Sněhu se podle všeho dočkají hlavně horské masivy, nejvíce ho napadá samozřejmě v Alpách. Do střední Evropy a na naše území by také mělo zasahovat vlhké počasí. I když budeme pravda trochu na hranici. U nás nespadne zajisté tolik srážek co na jihozápadě a je možné to pozorovat již nyní. Opět platí, že více srážek a častěji sněhových lze čekat od vyšších poloh.

Zima podle klimatologických modelů je opět těžký oříšek

Některé modely slibují vyšší kladné teplotní odchylky, jiné naopak žádné nebo i slabě záporné. Shodují se ovšem na vlhčím počasí, což je v souladu s výše prezentovanou předpovědí. Více srážek též očekávají na jihozápadě Evropy. již vypadlé srážky v těchto oblastech přinesly první vlny povodní. Předpovědi hovoří o pokračování vlhkého počasí v těchto částech Evropy a pokud tomu tak bude opravdu po většinu zimy, povodně se tam mohou opakovat. Zaměřme se nyní na naše území a jeho blízké okolí, co se týče modelové prognózy odchylek teplot a srážek. Dva základní modely pro sezónní předpovědi CFS a IRI se v teplotách opět značně rozcházejí.

Teplotní odchylky na zimu 2019/2020

a) Dle modelu CFS

Teplotní odchylky - model CFS. Výhled na zimu 2019/2020.

Obr. 2 Předpokládané teplotní odchylky na zimu 2019/2020 dle modelu CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

Model CFS slibuje teplotně spíše nadprůměrnou zimou a tuto předpověď udržuje více méně bez větších změn týdny. Přiklání se k názoru, že převládne teplejší západní proudění. Jen občas by v takovémto případě došlo k vpádům studeného až mrazivého vzduchu. Situace by byla podobná jako loni a i předpověď na zimu vypadala před rokem obdobně (připomeňte si Výhled na zimu 2018/2019 (7.12.2018). Model CFS sliboval touto dobou ještě vyšší teplotní odchylky. Podobnost prognózy by znamenala při předpokladu srážkově bohatší zimy opět významnější na akumulaci sněhu od vyšších poloh a naopak pouze velmi krátké epizody s vyšší pokrývkou sněhu v polohách nižších. Pokud budeme brát v potaz předpoklad nižších odchylek, mohlo by být více zimní epizod i mimo horské polohy.

b) Dle modelu IRI

Teplotní odchylky - model IRI.

Obr. 3 Předpokládané teplotní odchylky na zimu 2019/2020 dle modelu IRI, zdroj: iri.columbia.edu

Model IRI naopak vidí již ve svém třetím výstupu zimu teplotně průměrnou nebo i slabě podprůměrnou co se teplot týče. S modelem CFS se rozchází. Tento model aktualizuje předpovědi pouze jednou za měsíc, nepodléhá ale tak velkým změnám jako první uvedený model.

Srážkové odchylky na zimu 2019/2020

a) Dle modelu CFS

Srážkové odchylky - model CFS. Výhled na zimu 2019/2020.

Obr. 4 Předpokládané srážkové odchylky na zimu 2019/2020 dle modelu CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

Ohledně srážek slibuje model CFS též dlouhodoběji průměrné až mírně vlhčí počasí. Vyšší srážky dává zejména pro západní část území. Odtud budou pravděpodobně postupovat četné systémy front spojené s tlakovými nížemi. Tyto budou postupovat v západním proudění. Zde se model shoduje s předpovědí serveru Accuweather.

b) Dle modelu IRI

Srážkové odchylky - model IRI.

Obr. 5 Předpokládané srážkové odchylky na zimu 2019/2020 dle modelu IRI, zdroj: iri.columbia.edu

Ve srážkách se model IRI s modelem CFS shodují a jsou i v souladu s předpovědí od Accuweather. Slibují srážkově průměrné až nadprůměrné počasí. Model IRI též předpověď zachovává již třetím výstupem, který je posledním výstupem s předpovědí pro celou zimní sezónu.

Zima podle médií: všichni vědí jaká bude už v létě, ale do jejího začátku se vystřídají všechny možné varianty jejího průběhu

Samozřejmě nikdo neví jaká bude zima v srpnu, ani v říjnu. Důkazem změny různých rádoby předpovědí jsou právě měnící se modely. Média interpretují prognózy často na základě zahraničních článků, které prezentují předpovědi podle různých modelů. Naše média si z toho vytvoří často “výtah” a něco si zcela jistě přidají či pozmění.

Takže jsme se mohli během podzimu dočíst, že bude zima opět teplá, mírná. Poté přišly na řadu články s tím, že bude asi všechno trochu jinak. V poslední době slibovaly příchod zimy právě na Vánoce a tedy po delší době bílé Vánoce (jaké budou ještě dlouho zcela jisté nebude). A nejnovější zas predikují příchod pořádného sněhu v lednu. Na vánoce tedy nakonec nepřijde? A co v tom lednu? Změní to na konec zimy? Nebo z toho nebude nic?