Klementinské rekordy

Hodnocení stránky

Přehled prezentuje klementinské rekordy teploty vzduchu. Na stanici v pražském Klementinu, která je dnes součástí sítě stanic ČHMÚ, se měří teplota vzduchu nepřetržitě od roku 1775. Jde o stanici s nejdelší pozorovací řadou u nás a tato data tak mají přirozeně největší vypovídací hodnotu o vývoji klimatu v ČR. Tato stránka nabízí hlavně pro zajímavost a pro obecný přehled měsíční absolutní extrémy teplot vzduchu a nejstarších naměřených rekordů na této stanici.

Témata stránky: Stanice Praha-Klementinum, klementinské rekordy, klima Prahy, měsíční rekordy v Klementinu.

Anglické názvy: Clementine records (Klementinské rekordy), Prague climate (pražské klima), temperature range (teplotní řada).


TEPLOTNÍ REKORDY V KLEMENTINU

Stanice v Praze-Klementinu se nachází v centru města a je umístěna na střeše Klementina, ve které sídlí Národní knihovna v Praze. Nachází se na Křižovnickém náměstí poblíž Vltavy, resp. mezi ním a Mariánským náměstím. Mapuje klima centra města Prahy, které je značně odlišné od klimatu ostatních částí a značně odlišné od okrajových částí Prahy na tzv. pražských vrcholech. Nachází se v tepelném ostrově města v nadmořské výšce 190m n.m. – nížina (pražské vrcholy mají výšku 250 až 350m n.m.). Velmi významně tak hraje roli v mapování klimatu centra města.

Dále prezentujeme údaje o minimálních a maximálních hodnotách teploty vzduchu a nejstarších teplotních rekordech v jednotlivých měsících dle dat naměřených na této stanici.

Klementinské rekordy. Průměrný roční počet tropických nocí podle Atlasu podnebí ČR, 2007.

Obr. 1 Průměrný počet tropických nocí v ČR, zdroj: Atlas podnebí Česka, chmi.cz

Legenda k výpisu hodnot níže:

Minimální rekord

Maximální rekord

Nejstarší rekord (minimální)

Nejstarší rekord (maximální)

LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříZáříListopadProsinecO rekordech

Leden

Nejstudenější měsíc v klimatu našeho území přinesl i do centra Prahy značně nízké teploty. Průměrné teploty se v Klementinu pohybují od +1.8°C do -2.1°C. Minimální teploty zde ale často klesly na hodnoty, které odpovídají u nás spíše mrazových kotlinách na jihozápadě, západě či severu a severovýchodě Čech. Pod -20°C zde v tomto měsíci klesly v 28 dnech, tedy jen třikrát v tomto měsíci činí minimum více než -20°C.

Nejnižší teplota: -27.5°C (31.1.1830)

Nejvyšší teplota: 17.4°C (12.1.1993)

Nejstarší rekord: 1784 (1. a 6.1., minimální rekordy)

Únor

Zejména první půlka února patří u nás ke studeným, mnohdy s převahou dlouhodobějších mrazů. A to je znát i na teplotách v Klementinu. Průměrné teploty se tam pohybují od 3.0 do 0.3°C. Až do 14. února je teplotní minimum pod -20°C každý den a absolutní minimum je velmi podobné tomu lednovému a pochází z na zimu bohatého roku. Stále zde nebyl pokořen rekord, který je nejstarší co být na této stanici může.

Nejnižší teplota: -27.1°C (11.2.1929)

Nejvyšší teplota: 18.5°C (25.2.1990)

Nejstarší rekord: 1775 (10. a 11.2., maximální rekordy)

Březen

I přesto, že březen je klimaticky prvním jarním měsícem, jeho počátek dokáže být velmi studený. O tom svědčí i absolutní rekord z Klementina, který je nižší než únorový a dokonce i nižší než lednový. Teploty klesaly v prvních dnech měsíce hodně pod -20°C, ale během měsíce je vidět jejich značný růst. Maximální rekord pochází z konce měsíce a překonán byl doslova nedávno. Průměrná teplota 2.2 až 8.5°C.

Nejnižší teplota: -27.6°C (1.3.1785)

Nejvyšší teplota: 22.6°C (31.3.2017)

Nejstarší rekord: 1785 (mnoho minimálních rekordů, 16)

Duben

Přelom do letního období je znát z hlediska rekordů v Klementinu právě v tomto měsíci. Zpočátku jsou minima mrazivá, ke konci měsíce jsou už i kladná. Maxima ovšem často letní a na konci měsíce ojediněle tropická. Teplotní maxima na stanici jsou ve všech dnech vyšší než 20°C. Průměrné teploty se pohybují od 8.1 do 11.7°C.

Nejnižší teplota: -8.0°C (3.4.1900)

Nejvyšší teplota: 30.7°C (29.4.2012)

Nejstarší rekord: 1775 (14. a 15.4., minimální rekordy)

Květen

Zejména zpočátku měsíce jsou i záporné rekordy ohledně minimálních teplot, maxima ale od druhé dekády měsíce jsou jen tropická. Průměrné teploty 12.5 až 16.8°C.

Nejnižší teplota: -1.6°C (6.5.1864)

Nejvyšší teplota: 32.8°C (29.5.2005)

Nejstarší rekord: 1781 (8.5., minimální rekord)

Červen

Minima pod nulou nejsou a maxima jsou jen tropická. První klimatologicky letní měsíc v Klementinu má průměrnou teplotu 16.5 až 20.2°C. Maximální teploty jsou po polovině měsíce ojediněle i vyšší než 35°C.

Nejnižší teplota: 4.2°C (1.6.1977)

Nejvyšší teplota: 37.2°C (27.6.1935)

Nejstarší rekord: 1799 (26.6., minimální rekord

Červenec

Maxima od druhé dekády často nad 35°C, ale minima většinou lehce pod 10°C. Takové jsou klementinské rekordy v červenci, u nás nejteplejším měsíci roku. Minimální rekordy jsou ovšem spíše hodně staré. Průměrné teploty jsou kolem 20°C a často nad 20°C, přesněji od 18.6 do 21.0°C.

Nejnižší teplota: 7.8°C (4.7.1856 a 1962)

Nejvyšší teplota: 37.8°C (27.7.1983)

Nejstarší rekord: 1780 (8.7., minimální rekord)

Srpen

První polovina měsíce je horká, maxima jsou většinou ještě nad 35°C, poté léto “slábne”. A vidět je to i na rekordních minimech na této stanici, zpočátku měsíce jsou teploty i lehce nad 10°C, ke konci už mírně pod 8°C. Maximum pochází mimo jiné i z nedávné doby, z velmi horkého a suchého roku. Ani minimální teploty ale nejsou tak staré. Průměrné teploty se podobají červenci, jsou od 17.3 po 20.9°C a nižší ke konci měsíce.

Nejnižší teplota: 6.4°C (26.8.1980)

Nejvyšší teplota: 36.8°C (8.8.2015 a 13.8.2013)

Nejstarší rekord: 1784 (10.8., minimální rekord)

Září

To, že během září jde na léto “stáří” ukazuje i klementinská tabulka rekordů. Zpočátku měsíce jsou rekordy v maximech většinou tropické, ke konci měsíce se v minimech blíží bodu mrazu. Maximální rekord je ale hodně starý a to jeden z nejstarších (ve shodný rok více podobných maxim na počátku měsíce). Průměrné teploty jsou v rozmezí 13.0 až 17.4°C.

Nejnižší teplota: 0.7°C (27.9.1877)

Nejvyšší teplota: 33.1°C (5.9.1781)

Nejstarší rekord: 1781 (více hodnot, maximální rekordy)

Říjen

Fakt, že se blíží období k zimě ukazují minima v říjnu na této stanici. Kromě prvních dnů jsou záporná a ke konci i významněji, jsou pod -5°C. Maxima jsou převážně nad 20°C, v prvních deseti dnech i nad 25°C. Maximum pochází paradoxně z roku po velmi studené zimě. Průměrné teploty jsou 7.2 až 13.2°C.

Nejnižší teplota: -7.5°C (31.10.1920)

Nejvyšší teplota: 27.0°C (4.10.1929)

Nejstarší rekord: 1777 (22. a 23.10., minimální rekordy)

Listopad

Záporná minima a tato v poslední dekádě již pod -10°C, maxima pod 20°C ukazují, že podzim končí. Minima jsou ojediněle pod -10°C i v první polovině měsíce. Průměrné teploty jsou mezi 2.2 až 7.9°C.

Nejnižší teplota: -16.9°C (23.11.1858)

Nejvyšší teplota: 19.5°C (3.11.1970)

Nejstarší rekord: 1786 (9. a 13.11., minimální rekordy)

Prosinec

Zima se ukazuje v centru Prahy rekordy po polovině měsíce převážně pod -20°C , maxima jsou ale nad 10°C blíží se někdy i 15°C a ojediněle tuto hodnotu překračují. Pocházejí z posledních teplých desetiletí. Průměrné teploty jsou od 0.9 po 2.8°C.

Nejnižší teplota: -24.8°C (26.12.1853)

Nejvyšší teplota: 17.4°C (5.12.1961)

Nejstarší rekord: 1779 (3.12., maximální rekord)

Na kartách prezentujeme základní klementinské rekordy, tedy extrémy z měření v Praze-Klementinu od roku 1775 do současnosti (při překonání rekordu v budoucnu bude výpis aktualizován). Tyto ukazují jednak základní rysy klimatu na tepelném ostrově v centru hlavního města a také vývoj extremity teplot v posledních stoletích, kdy minimální klementinské rekordy jsou spíše starší a pocházejí období před rokem 1900, naopak maximální rekordy jsou převážně novější a občas i nejnovější a pocházejí i z nejmladšího období po roce 2000. Někdy ovšem nebyl velmi dlouho na této stanici překonán ani maximální teplotní rekord. Velmi zajímavé bude sledovat klementinskou teplotní řadu dále s pokračující změnou klimatu v podobě oteplování.

Teplotní rekordy v Klementinu

V pražském Klementinu je vzhledem k situaci stanice klima velmi teplé. V zimním období se zde odehrává mráz pouze při vpádech mrazivého vzduchu od severu či severovýchodu nejčastěji a sněhová pokrývka se zde vyskytuje výjimečně, zatímco na okrajích města může být teplota na -3°C či i níže a ležet tam i 10cm sněhu. Naopak v teplé části roku, zejména v létě, se zde setkáváme ale s velkým množstvím tropických dní a i tropické noci jsou tu vlivem absence vegetace a převahy betonu či asfaltu četnější (obr. 1). I přesto byly v minulosti naměřeny na tomto místě velmi nízké teploty. Níže je použito pro průměry, shodně jako v citovaném Atlase, referenční období let 1961 až 1990. Klementinské rekordy mají tedy velkou vypovídací hodnotu.

Použité zdroje

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV (ČHMÚ). Historická data. Počasí. Praha Klementinum, dostupné na http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/praha-klementinum.

Napsat komentář