Prognózy počasíSezónní výhledy

Květen 2021 bude odpovídat normálu

Hodnocení článku

Poslední klimatologicky jarní měsíc květen 2021 bude odpovídat normálu. A to teplotně i srážkově. Srážek by mělo být zejména v první polovině období více. Teplota se bude ale udržovat o něco níže než činí dlouhodobý normál. Zpočátku měsíce bude teplota slabě až mírně podprůměrná a častější i delší budou tedy studená období. Po polovině měsíce by se měla teplota začít zvyšovat a odpovídat spíše normálu. Studené vpády se tedy budou vyskytovat typicky přibližně do období zmrzlých.

Hodně srážek v první dekádě měsíce, květen 2021 bude odpovídat normálu

Květen 2021 bude odpovídat normálu. Konvekční oblačnost.

První dny května budou hodně vlhké, místy se objeví vydatnější srážky. V takových místech může květen jako celek vycházet i srážkově nadnormální. Počítají s tím klimatické modely, byť nevykazuje jejich předpověď velkou jistotu. Přesto je jisté, že první zhruba týden měsíce budou srážky časté, plošnější a významnější. Teplota bude ještě stále slabě až mírně podprůměrná. Během období by mělo jednak ubývat srážek, avšak ne nijak významně. Tyto by se měly udržovat stále v rámci normálu pro druhou polovinu května. Může se objevit počasí v několika dnech bez srážek či bez významnějších srážek. A jednak se bude zvolna zvyšovat teplota, která by se měla udržovat spíše na spodní hranici normálu a to stále, i v závěru měsíce.

Samozřejmě nemůže výhled zejména pro druhou polovinu měsíce postihnout celé období a případné výkyvy. A to teploty v podobě určitého střídání krátce významněji teplého počasí s tím chladnějším. A také srážkově v podobě určitých spíše kratších epizod bez srážek a naopak epizod se srážkami vydatnějšími podobně jako tomu bude v úvodu měsíce. Teplé epizod budou zpravidla také těmi suššími a to do případné změny počasí. A také nad druhou polovinou měsíce visí otazník, zda se bude počasí skutečně chovat podle současných předpokladů. Výhled se může v dalších dnech měnit.

TIP: Sledujte aktualizace dlouhodobých předpovědí na naší stránce. Klimatický výhled od modelu CFS najdete také v pravém postranním panelu naší stránky (vyjma oblasti článků).

Hydrologická situace zůstane dobrá

Vzhledem k předpovědi a očekávaného normálu se nebude horšit hydrologická situace. Dostatek a zpočátku nadbytek srážek bude v kombinaci s ne příliš vysokou teplotou působit kladnou bilanci vláhy. V sušších obdobích a případně teplejších podobně jako je tomu nyní, lze čekat snížené hodnoty zásob vody ve svrchní vrstvě půdy. Jiné ukazatele by se neměly dramaticky měnit. V období s vydatnými srážkami se půdní vláha významněji zvýší a zvýší se i hladina podzemních vod či vodnost toků.

Klimatické charakteristiky jsou k dispozici také na stránce IRI Columbia.