Květen 2021 bude odpovídat normálu

Informační hodnota
Úprava
Zvláštní přínos
Celkové hodnocení článku

Poslední klimatologicky jarní měsíc květen 2021 bude odpovídat normálu. A to teplotně i srážkově. Srážek by mělo být zejména v první polovině období více. Teplota se bude ale udržovat o něco níže než činí dlouhodobý normál. Zpočátku měsíce bude teplota slabě až mírně podprůměrná a častější i delší budou tedy studená období. Po polovině měsíce by se měla teplota začít zvyšovat a odpovídat spíše normálu. Studené vpády se tedy budou vyskytovat typicky přibližně do období zmrzlých.

Hodně srážek v první dekádě měsíce

První dny května budou hodně vlhké, místy se objeví vydatnější srážky. V takových místech může květen jako celek vycházet i srážkově nadnormální. Počítají s tím klimatické modely, byť nevykazuje jejich předpověď velkou jistotu. Přesto je jisté, že první zhruba týden měsíce budou srážky časté, plošnější a významnější. Teplota bude ještě stále slabě až mírně podprůměrná. Během období by mělo jednak ubývat srážek, avšak ne nijak významně. Tyto by se měly udržovat stále v rámci normálu pro druhou polovinu května. Může se objevit počasí v několika dnech bez srážek či bez významnějších srážek. A jednak se bude zvolna zvyšovat teplota, která by se měla udržovat spíše na spodní hranici normálu a to stále, i v závěru měsíce.

Samozřejmě nemůže výhled zejména pro druhou polovinu měsíce postihnout celé období a případné výkyvy. A to teploty v podobě určitého střídání krátce významněji teplého počasí s tím chladnějším. A také srážkově v podobě určitých spíše kratších epizod bez srážek a naopak epizod se srážkami vydatnějšími podobně jako tomu bude v úvodu měsíce. Teplé epizod budou zpravidla také těmi suššími a to do případné změny počasí. A také nad druhou polovinou měsíce visí otazník, zda se bude počasí skutečně chovat podle současných předpokladů. Výhled se může v dalších dnech měnit.

TIP: Sledujte aktualizace dlouhodobých předpovědí na naší stránce. Klimatický výhled od modelu CFS najdete také v pravém postranním panelu naší stránky (vyjma oblasti článků).

Hydrologická situace zůstane dobrá

Vzhledem k předpovědi se nebudou horšit hydrologická situace. Dostatek a zpočátku nadbytek srážek bude v kombinaci s ne příliš vysokou teplotou působit kladnou bilanci vláhy. V sušších obdobích a případně teplejších podobně jako je tomu nyní, lze čekat snížené hodnoty zásob vody ve svrchní vrstvě půdy. Jiné ukazatele by se neměly dramaticky měnit. V období s vydatnými srážkami se půdní vláha významněji zvýší a zvýší se i hladina podzemních vod či vodnost toků.

Klimatické charakteristiky jsou k dispozici také na stránce IRI Columbia.

Shrnutí článku
Květen 2021 bude odpovídat normálu
Název
Květen 2021 bude odpovídat normálu
Popis
Květen 2021 bude odpovídat normálu. Dlouhodobý výhled na měsíc. Aktuálně očekávaný průběh základních prvků počasí a odchylek od normálu.
Autor

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt pro informace o počasí a souvisejících oborech. S cílem poskytovat vlastní informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Vzhledem k velkému množství nepodložených a nepřesných až bulvárních informací ve vztahu k počasí v českých médiích, směřuji tento projekt od počátku k serióznímu podávání informací. To zda se mi daří plnit tyto cíle musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal/a 825 příspěvků Zobrazit všechny články od Meteo Aktuality