Květen 2021 bude odpovídat normálu

Hodnocení článku

Poslední klimatologicky jarní měsíc květen 2021 bude odpovídat normálu. A to teplotně i srážkově. Srážek by mělo být zejména v první polovině období více. Teplota se bude ale udržovat o něco níže než činí dlouhodobý normál. Zpočátku měsíce bude teplota slabě až mírně podprůměrná a častější i delší budou tedy studená období. Po polovině měsíce by se měla teplota začít zvyšovat a odpovídat spíše normálu. Studené vpády se tedy budou vyskytovat typicky přibližně do období zmrzlých.

Hodně srážek v první dekádě měsíce

První dny května budou hodně vlhké, místy se objeví vydatnější srážky. V takových místech může květen jako celek vycházet i srážkově nadnormální. Počítají s tím klimatické modely, byť nevykazuje jejich předpověď velkou jistotu. Přesto je jisté, že první zhruba týden měsíce budou srážky časté, plošnější a významnější. Teplota bude ještě stále slabě až mírně podprůměrná. Během období by mělo jednak ubývat srážek, avšak ne nijak významně. Tyto by se měly udržovat stále v rámci normálu pro druhou polovinu května. Může se objevit počasí v několika dnech bez srážek či bez významnějších srážek. A jednak se bude zvolna zvyšovat teplota, která by se měla udržovat spíše na spodní hranici normálu a to stále, i v závěru měsíce.

Samozřejmě nemůže výhled zejména pro druhou polovinu měsíce postihnout celé období a případné výkyvy. A to teploty v podobě určitého střídání krátce významněji teplého počasí s tím chladnějším. A také srážkově v podobě určitých spíše kratších epizod bez srážek a naopak epizod se srážkami vydatnějšími podobně jako tomu bude v úvodu měsíce. Teplé epizod budou zpravidla také těmi suššími a to do případné změny počasí. A také nad druhou polovinou měsíce visí otazník, zda se bude počasí skutečně chovat podle současných předpokladů. Výhled se může v dalších dnech měnit.

TIP: Sledujte aktualizace dlouhodobých předpovědí na naší stránce. Klimatický výhled od modelu CFS najdete také v pravém postranním panelu naší stránky (vyjma oblasti článků).

Hydrologická situace zůstane dobrá

Vzhledem k předpovědi se nebudou horšit hydrologická situace. Dostatek a zpočátku nadbytek srážek bude v kombinaci s ne příliš vysokou teplotou působit kladnou bilanci vláhy. V sušších obdobích a případně teplejších podobně jako je tomu nyní, lze čekat snížené hodnoty zásob vody ve svrchní vrstvě půdy. Jiné ukazatele by se neměly dramaticky měnit. V období s vydatnými srážkami se půdní vláha významněji zvýší a zvýší se i hladina podzemních vod či vodnost toků.

Klimatické charakteristiky jsou k dispozici také na stránce IRI Columbia.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1099 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality