KlimatologiePrognózy počasí

Bestie z východu nebo od západu?

Hodnocení článku

V médiích se momentálně můžeme dočíst opět varovné články před krutým zimním počasím. To by mělo přijít do Evropy, včetně Velké Británie pod tamním mediálně podpořeným názvem “Bestie z východu”. Tak se nazývá příliv mrazivého vzduchu od severovýchodu, kdy toto proudění přináší trvalé a významné mrazy. Předpověď jeho výskytu se opírá o očekávané výrazné oteplení stratosféry, které zeslabí nebo dokonce zhroutí polární vír. Takové prognózy zajisté pamatujeme i z loňské zimy. Lze předpovědět s jistotou tuto zásadní změnu vedoucí k výskytu pravé zimy i ve střední Evropě? Nebo půjde typicky o jinou “Bestii” v podobě tzv. “Atlantiku” a tedy západního proudění? Na toto v současné době nikdo uspokojenou odpověď a přesnou předpověď nedokáže poskytnout. Opět jde o jednu z možností v tzv. “hře” v podobě odhadu vývoje klimatického jevu a celkového chování klimatického systému Země na týdny dopředu.

Bestie z východu nebo od západu? Stratosférické oteplení a zeslabení vlivu Atlantiku jako varianta vývoje

V současné době jde ovšem pouze o jednu ze dvou základních variant vývoje. Nastane dostatečně výrazné oteplení stratosféry s důsledkem oslabení polárního víru? Dojde vlivem toho k průniku studeného až mrazivého vzduchu do nižších zeměpisných šířek, tedy mimo jiné i do centrální Evropy? Otazníky u těchto vět musíme zatím nechat. Pouze se můžeme podívat na aktuální stav toho, co se stran klimatických modelů očekává. Obecně lze konstatovat, že současné vysoce teplotně nadprůměrné počasí vyvolané silnou aktivitou západního proudění skončí. Aktivita tohoto proudění se začátkem ledna klesne, stopne potenciál arktického proudění. To tvoří základ pro chladnější počasí v centru Evropy s výskytem častěji studeného proudění bez vlivu západního přenosu teplejších vzduchových hmot. Veškeré modely tento trend ovšem neočekávají, jak tomu často bývá.

Bestie z východu nebo od západu? NAO index a jeho předpověď na přelom roků 2023 a 2024.

Obr. 1 Předpověď NAO indexu (severoatlantické oscilace) na dny kolem přelomu roků 2023 a 2024 připouští častější příliv studeného vzduchu, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

Náhlé stratosférické oteplení by přineslo rozbití tryskového proudění udržujícího polární cirkulaci u pólů. Mrazivý vzduch by pravděpodobně postoupil do nižších zeměpisných šířek, měl by volnou cestu. Nicméně nyní je otázka, zda dojde k dostatečnému zeslabení polárního víru nebo ideálně k jeho rozpadu. A také zda toto bude mít důsledek průniku mrazivého vzduchu právě do oblastí nižších zeměpisných šířek Ameriky a Evropy. Bestie z východu, jak se nazývá tento příliv mrazivého vzduchu, ve hře je, avšak vývoj nelze potvrdit.

Bestie z východu nebo od západu? Teplotní odchylky na leden 2024 podle modelu CFS.

Obr. 2 Odchylky teploty vzduchu v Evropě na leden 2024 podle modelu CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

Některé numerické modely připouštějí, že během ledna pronikne do centrální Evropy studený vzduch od severu. Další s tímto vývojem zatím nepočítají a čekají pokračování převahy proudění od západu. Mezi ty, které vidí zimní ráz počasí v lednu i v centru Evropy velmi nadějně patří model ECMWF. Model je pokládán za poměrně spolehlivý a slibuje tedy studené proudění s přílivem i mrazivého vzduchu z východu až severovýchodu Evropy. Model CFS ovšem s takovým vývojem v lednu nepočítá, slibuje stále vysoce kladné teplotní odchylky (obr. 2). Tedy převažující proudění od západu. Ten vývoj může být jakýkoli a je tedy otázkou, zda se během dalších dnů některé modely přikloní k tzv. studené variantě. Nebo zda naopak modely předpovídající nyní studenější variantu změní prognózu na teplejší. Je to tzv. zhruba 50 na 50 a moudřejší stran numerických předpovědí budeme příští týden, tedy na začátku roku.

Co bude silnější? Bestie z východu nebo od západu? Zde stojí otazník, zda souznění klimatických jevů způsobí průnik mrazivého vzduchu do centra Evropy. Tím potlačí vliv Atlantiku, tedy proudění od západu a teplejší počasí. Nebo nedojde k zásadní změně a situace bude stále obdobná v podobě západního přenosu teplejšího vzduchu.