Prognózy počasíSezónní výhledy

Výhled na zimu 2021/2022

Hodnocení článku

Výhled na zimu 2021/2022 co do očekávaného průběhu počasí. Alespoň co do odchylek základních klimatických prvků od normálu zajímá nyní asi mnoho z vás. Přestože se objevili první předpovědi na zimu už na konci srpna nebo v září, ani nyní není nikdo schopen přesnou předpověď sestavit. Lze sestavit pouze obecný rámec. A to jak by se mohlo podle současné situace v klimatickém systému Země počasí chovat. A to ve větších celcích jako jsou kontinenty a s určitým upřesněním v podobě jednotlivých větších celků v rámci konkrétních regionů.

Předpověď jako pro každou sezónu, tedy roční období, sestavili i nyní meteorologové z Accuweather. Základní představu o tom, zda bude počasí u nás v zimě jako celku odpovídat normálu nebo zda vykáže nějaké odchylky si můžeme udělat i podle předpovědních modelů. Předpovědi se vždy nějak rozcházejí a nutno vložit větší důvěru v ty obecně přesnější a též brát v potaz očekávaný stav klimatických jevů.

Výhled na zimu 2021/2022: Odchylky teploty a srážek podle klimatických modelů

Výhled na zimu 2021/2022. Odchylky teploty vzduchu od normálu v období prosinec 2021 až únor 2022 podle modelu CFS.
Obr. 1a Výhled na zimu: Odchylky teploty vzduchu od normálu v období prosinec 2021 až únor 2022 podle modelu CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov
Odchylky teploty vzduchu od normálu v období prosinec 2021 až únor 2022 podle modelu CFS.
Obr. 1b Výhled na zimu: Odchylky srážek od normálu v období prosinec 2021 až únor 2022 podle modelu CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

Nejprve se podíváme na to, jak tříměsíční období prosinec 2021 až únor 2022, které se již blíží, vidí klimatické modely. Předpovědět odchylku teploty nebo dokonce srážek v polovině listopadu na únor je hodně nepřesné. To opět zopakujme hned na úvod. Avšak velmi obecné chování počasí během zimy mám modely podle současného stavu klimatu mohou ukázat. Jaký je výhled na zimu 2021/2022 ve střední Evropě a na našem území?

Modely CFS a IRI se shodují na mírně teplejší zimě

Střední Evropa by měla mít kladné teplotní odchylky během zimy. Podle modelu CFS předpovídajícího měsíc po měsíci odchylky porostou během zimy. Prosinec slibuje model teplotně odpovídající normálu, leden teplotně mírně nadprůměrný a únor dokonce silně nadprůměrný (obr. 1a). Ohledně srážek by jich mělo spadnout průměrné množství, v únoru pravděpodobně podprůměrné (obr. 1b). U teploty vykazuje model vysokou jistotu, u srážek velmi nízkou. Tam musíme očekávat velké změny i na následující měsíc, tam má model zatím také velmi nízkou jistotu. Samozřejmě i u teploty na druhý a třetí měsíc nemá model jistotu.

Výhled na zimu 2021/2022. Odchylky teploty vzduchu od normálu v období prosinec 2021 až únor 2022 podle modelu IRI
Obr. 2a Výhled na zimu: Odchylky teploty vzduchu od normálu v období prosinec 2021 až únor 2022 podle modelu IRI, zdroj: iri.columbia.edu
Odchylky srážek od normálu v období prosinec 2021 až únor 2022 podle modelu IRI.
Obr. 2b Výhled na zimu: Odchylky teploty vzduchu od normálu v období prosinec 2021 až únor 2022 podle modelu CFS, zdroj: iri.columbia.edu

Model IRI se shoduje na mírně teplotně nadprůměrné zimy i na srážkově vyrovnané. Model předpovídá pravděpodobnostně. Tedy v procentech pravděpodobnosti, zda bude období mít kladné nebo záporné odchylky hodnot prvků. Teplotně ukazuje ve výstupu z aktuálního měsíce nízkou až střední pravděpodobnost nadprůměru (obr. 2a). A u srážek již dlouhodobě ukazuje hodnoty pro ČR a okolí bez odchylek (obr. 2b).

Očekávaný průběh počasí v zimě podle Accuweather

Zima má být ve znamení jevu La Niňa. Obecně se soustředí významná vlhkost opět v jižní Evropě s výběžkem do Evropy jihovýchodní. Zde opět hrozí extrémní srážky a povodně. Na jihozápadě občasně výskyt významných cyklon. Základem pro zimu by měl být studený vzduch v centru pevniny východní Evropy. V severní až centrální Evropě lze čekat částečně delší sušší období. Ale nikde v Evropě by nemělo zahrozit významné sucho. Ve východní části se čekají občasné vpády studeného a vlhkého vzduchu. Žádné velké výkyvy teploty by u nás v první polovině zimy nastat neměly. Během zimy a to obecně spíše ve druhé polovině dojde ke změnám. Cirkulace setmění na převážně východní a studený vzduch by mohl propagovat dále na západ. Společně s vlhkostí by měl i v prostoru centrální Evropy působit občasné mrazivé situace s výskytem epizod se sněhem. Prochladí se západní Evropa a též severní Evropa. Vlivem jevu La Niňa je tendence k postupu tohoto studeného vzduchu k jihu, až do poloviny kontinentu. Mělo by jít v vpády studeného vzduchu. Ty se proto opět častěji prosadí u nás právě ve druhé poloviny sezóny. Proto právě v tomto období lze čekat opět více déletrvajících období zimního počasí i mimo naše hory.

Předpověď zimy 2021/2022 podle serveru Accuweather.

Obr. 3 Výhled na zimu 2021/2022 v Evropě podle Accuweather, zdroj: accuweather.com

Jak vypadala předpověď před rokem?

↵ K datu 10. prosinec 2020, kdy jsme předpověď vydali v článku Zima 2020/2021 bude opět mírná nutno konstatovat, že modely slibovaly jako obvykle převážně kladné odchylky teploty. Předpověď z tohoto období nevyšla. Model CFS ukazoval ještě vyšší teplotní odchylky téměř pro celou Evropu. S modelem IRI se neshodoval, ten ukazoval teplotně průměrné až v oblasti ČR i podprůměrné počasí. Srážkově ukazovaly modely průměrné počasí, místy i podprůměrné.

Tyto odhady se ovšem celkově nepotvrdily a předpověď se během zimy s novými údaji měnila. Server Accuweather sliboval málo častý postup cyklon ze západu Evropy k severu či do vnitrozemí Evropy a místy sucho. Také očekával mírnou zimu v celé severovýchodní Evropě. Předpověď také zcela nevyšla, pouze ve faktu, že občasně se dostávala do centrální Evropy vyšší vlhkost. Nakonec se ovšem i několik epizod se studeným až mrazivým počasím a s výskytem sněhu odehrálo. A to jak bývá v posledních letech zvykem, tak ve druhé polovině zimy s maximem v jejím závěru.

Závěrečné shrnutí – výhled na zimu 2021/2022

V detailu odchylek se bude předpověď ještě vyvíjet a hodně různit. V obecném přehledu vývoje a očekávaných rysů můžeme ale podle uvedeného říci o následující zimě asi toto:

Střídání počasí typické pro střední Evropu a její mírné klima s častou převahou západního proudění nebude výjimkou ani v nadcházející zimě. Teplotní výkyvy se odehrají a čekají nás období s teplejším počasím, ale naproti tomu hodně pravděpodobně i období s počasím zimním včetně sněhové pokrývky. A to podobně jako loni vše druhé polovině zimy. V první polovině zimy se kromě hor, kde budou obecně sněhové podmínky převážně dobré, žádné významné zimní prvky neodehrají. Čekat lze jen kratší vpády a méně významné studeného vzduchu. Tyto by mohly intenzivnět během druhé poloviny zimy. Existuje předpoklad, že se severovýchodní a východní Evropa prochladí a studený vzduch se začne během zimy dostávat k západu. Náčrt převažujícího počasí či klimatu na mapě od Accuweather berme také orientačně.

Základní předpoklady na zimu stručně

Výhled na zimu 2021/2022:

  • Podobnost s předcházející zimou
  • Studenější počasí s možnými občasnými vpády studeného vzduchu ve druhé polovině období (tj. během ledna a v únoru)
  • Částečně střídání delších suchých období (pozorujeme už nyní) s vlhčími
  • Též střídání období s vyšší teplotou včetně inverzních situací s obdobími až mrazivými (různé zimní situace, nejen pouhý mráz, mráz a sníh, ale také mrznoucí srážky)
  • Významné sucho by se objevit nemělo a to nikde v Evropě
  • Během zimy je pravděpodobnost výskytu delších vpádů studeného vzduchu od severu až do poloviny kontinentu jako důsledek jevu La Niňa
  • Studený vzduch z východní Evropy se kolem poloviny zimy může dostat vlivem převažující východní cirkulace více k západu
  • Jev La Niňa také může opět hlavně ve druhé polovině sezóny přinést společně se studeným vzduchem vlhkost i do oblasti centra Evropy
  • Půjde o četnější výkyvy v podobě ochlazení s výskytem srážek, které budou sněhové (podobně jako loni) a přinesou akumulaci sněhu

Ale zda tento odhad vyjde nebo se v atmosféře něco změní a počasí se ubere úplně jiným směrem ještě bude nějakou dobu otázkou.

Reference a doporučené informace

NOAA. CPC. NCEP. Online, 2020. Dostupné na CFSv2 Seasonal Climate Forecasts (noaa.gov).

IRI COLUMBIA. Our expertise. Climate. Forecasts. Online, 2020. Dostupné na IRI – International Research Institute for Climate and Society | Seasonal Climate Forecasts (columbia.edu).

ACCUWEATHER. News/Winter Weather. AccuWeather’s 2021-2022 Europe winter forecast. Online, 2021. Dostupné na: Accuweather.com.