Prognózy počasíSezónní výhledy

Listopad 2023 vlhčí a teplejší

Hodnocení článku

Numerické modely a do jisté míry i statistická předpověď očekávají listopad 2023 vlhčí a teplejší. I střednědobá předpověď ukazuje, že první dny měsíce přinesou velkou oblačnost, četné srážky a spíše mírně teplejší počasí než by mělo dle dlouhodobého průměru v tuto dobu být. Takové počasí můžeme čekat po většinu měsíce, nadprůměrné teploty se ovšem zbavíme. Během měsíce se počasí začne vyvíjet přeci jen více podzimně. Teplota vzduchu by měla zůstávat kolem dlouhodobého normálu. Nejvíce tedy měsíční průměr zvýší první dny měsíce. Srážkově lze očekávat počasí průměrné až v určitých obdobích nadprůměrné. Hodně srážek spadne na počátku měsíce, ale i během měsíce se udrží v mezích normálních hodnot. Bude listopad 2023 vlhčí, jak by se mělo rámcově počasí chovat?

Listopad 2023 vlhčí a teplejší, dobrá příprava na zimu

Suchý podzim není před zimním obdobím žádoucí. První polovina podzimu byla v ČR na mnohých místech ovšem dosti suchá. Nynější prognóza vlhčího počasí je určitě velmi pozitivní zprávou. Postupně se začne doplňovat srážkový deficit a deficit půdní vláhy z první poloviny a zejména třetiny podzimního klimatického období. Teplota vzduchu se bude snižovat v souladu s dlouhodobým normálem, jen o něco pozvolněji a později. První dny měsíce ji lze čekat nad dlouhodobým normálem a poté v dalších dnech bude obecně průměrná, výchylky však vzhledem k očekávané situaci přechodu četných systémů front spojených s cyklonami určitě nutno očekávat. Většina evropského kontinentu by měla mít vlhčí počasí (obr. 1), opravdu až na malé výjimky daleko na jihozápadě a na opačné straně pouze u pobřeží Skandinávie, případně lokálně na Islandu.

Před zimním obdobím čím více se zvýší půdní vláha a nasycení území, tím lépe pro veškerou vegetaci. Zvláště při předpokladu, že v zimě nemusí být dostatek efektivní vláhy v podobě zásob vody ve sněhové pokrývce. Predikce, že bude listopad 2023 vlhčí zní z tohoto pohledu tedy pozitivně.

Listopad 2023 vlhčí a teplejší. Odchylky srážek podle modelu CFS z konce října.

Obr. 1 Odchylky srážek podle modelu CFS na listopad 2023, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

Paradoxně model CFS slibuje větší jistotu u vývoje srážkových než teplotních odchylek. Obecně se samozřejmě předpověď potýká s nepřesnostmi co se týče druhé poloviny předpovědního období. V rámci 7-10 a maximálně 14 dnů předpověď upřesňují střednědobé prognózy. Pro zbývající část, druhou polovinu, měsíce ovšem spolehlivá předpověď zatím neexistuje a počasí, tedy i hodnoty teploty a úhrnů srážek se mohou vyvinout jinak. Prezentujeme však aktuální stav odhadu vývoje na měsíc listopad jako celek či orientačně v jednotlivých obdobích měsíce. Současný odhad ukazuje listopad 2023 vlhčí a teplejší, rámcově lze očekávat, že předpoklad vyjde.