Počasí v září 2021 bude průměrné

Hodnocení článku

Počasí v září 2021 bude průměrné, vyplývá z dostupných prognóz. Měsíc září je prvním klimaticky podzimním měsícem. I když jak ukazuje střednědobá předpověď, tak se počasí začne po několikadenní pauze z konce srpna chovat až letně. Teplota vzduchu by měla odpovídat dlouhodobému normálu. Během prvního týdne se dostane z podnormálních hodnot na normální. Počasí by mělo být celkově proměnlivé a střídat se chladnější, současně vlhčí období s těmi teplejšími a suššími. To je pro počasí v našich podmínkách zcela typické, v zimě i v létě. Srážkově lze čekat také celkově vyrovnaný měsíc. Nemělo by se vyskytnout delší období, kdy budou srážky zcela chybět.

Teplota v mezích normálu, průměrná teplota v září ale klesá

Počasí v září 2021 bude Průměrné. Odchylky teploty od normálu na září 2021 podle modelu CFS.

Obr. 1 Odchylky teploty vzduchu od normálu (v K) podle modelu CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

Teplotně lze čekat počasí spíše vyrovnané, během měsíce půjde o teplotu v horní hranici teplotního normálu. Když si takovou předpověď přečtete, je třeba ale pohlížet také na konkrétní období a teplotní normál území. Teplotní průměr během září samozřejmě klesá. V první polovině méně významně, ve druhé už rychleji. Proto není na místě čekat při této předpovědi nějak horké počasí. Teplota se bude pohybovat kolem normálu. Zpočátku měsíce je možné čekat i dosti teplé počasí, tedy letní. Ke konci už jsme teplotně ovšem někde jinde.

Srážky průběžné a proměnlivější v delším čase

Srážková činnost se vyskytne v září více méně průběžně. Žádný týden by neměl zůstat v ČR suchý. Objeví se několikadenní přestávky od srážek. Například hned v úvodu měsíce. Srážkově lze čekat střídání počasí. První dny přinesou méně srážek. Směrem k polovině měsíce jich přibude, aby jich po polovině mohlo opět mírně ubývat. A ke konci opět mírně přibývat s tím, že srážky se čekají stále kolem dlouhodobého normálu. Před polovinou a ke konci měsíce až slabě nad normálem. Neměly by v delším období poklesnout do podprůměrných hodnot.

Na základě uvedeného očekávaného průběhu počasí v září je možné předpokládat, že se hydrologická situace udrží přibližně na shodné úrovni. Sucho by se nemělo nikde v ČR významněji rozšiřovat a to vzhledem k očekávanému spadu běžných úhrnů srážek i ve vztahu k aktuálnímu období přelomu léta a podzimu. Případně začátku podzimu dle klimatologického členění ročních období. Ani teplota vzduchu se očekává delší dobu na vyšších hodnotách, než které jsou u nás obvyklé pro září.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1104 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality