Prognózy počasíSezónní výhledy

Počasí v září 2021 bude průměrné

Hodnocení článku

Počasí v září 2021 bude průměrné, vyplývá z dostupných prognóz. Měsíc září je prvním klimaticky podzimním měsícem. I když jak ukazuje střednědobá předpověď, tak se počasí začne po několikadenní pauze z konce srpna chovat až letně. Teplota vzduchu by měla odpovídat dlouhodobému normálu. Během prvního týdne se dostane z podnormálních hodnot na normální. Počasí by mělo být celkově proměnlivé a střídat se chladnější, současně vlhčí období s těmi teplejšími a suššími. To je pro počasí v našich podmínkách zcela typické, v zimě i v létě. Srážkově lze čekat také celkově vyrovnaný měsíc. Nemělo by se vyskytnout delší období, kdy budou srážky zcela chybět.

Teplota v mezích normálu, průměrná teplota v září ale klesá

Počasí v září 2021 bude Průměrné. Odchylky teploty od normálu na září 2021 podle modelu CFS.

Obr. 1 Odchylky teploty vzduchu od normálu (v K) podle modelu CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

Teplotně lze čekat počasí spíše vyrovnané, během měsíce půjde o teplotu v horní hranici teplotního normálu. Když si takovou předpověď přečtete, je třeba ale pohlížet také na konkrétní období a teplotní normál území. Teplotní průměr během září samozřejmě klesá. V první polovině méně významně, ve druhé už rychleji. Proto není na místě čekat při této předpovědi nějak horké počasí. Teplota se bude pohybovat kolem normálu. Zpočátku měsíce je možné čekat i dosti teplé počasí, tedy letní. Ke konci už jsme teplotně ovšem někde jinde.

Srážky průběžné a proměnlivější v delším čase

Srážková činnost se vyskytne v září více méně průběžně. Žádný týden by neměl zůstat v ČR suchý. Objeví se několikadenní přestávky od srážek. Například hned v úvodu měsíce. Srážkově lze čekat střídání počasí. První dny přinesou méně srážek. Směrem k polovině měsíce jich přibude, aby jich po polovině mohlo opět mírně ubývat. A ke konci opět mírně přibývat s tím, že srážky se čekají stále kolem dlouhodobého normálu. Před polovinou a ke konci měsíce až slabě nad normálem. Neměly by v delším období poklesnout do podprůměrných hodnot.

Na základě uvedeného očekávaného průběhu počasí v září je možné předpokládat, že se hydrologická situace udrží přibližně na shodné úrovni. Sucho by se nemělo nikde v ČR významněji rozšiřovat a to vzhledem k očekávanému spadu běžných úhrnů srážek i ve vztahu k aktuálnímu období přelomu léta a podzimu. Případně začátku podzimu dle klimatologického členění ročních období. Ani teplota vzduchu se očekává delší dobu na vyšších hodnotách, než které jsou u nás obvyklé pro září.