Klimatické statistikyKlimatologie

Říjen 2018

Hodnocení článku

Vyhodnocení a prezentace dat pocházejících z našeho měření na stanici Praha za ucelené období jednoho měsíce, který tvoří část jednoho klimatického období (sezóny). Říjen 2018. Přehled sestává z celkových, průměrných a extrémních hodnot a žebříčku dat od roku 2005. Srovnání vůči průměru tohoto období.

ŘÍJEN 2018

Datum: 1. až 31.10.2018

Období: II. měsíc (podzim 2018)

Statistika se skládá z těchto částí:

  • Přehled hodnot
  • Extrémní hodnoty a další ukazatele
  • Grafické znázornění
  • Odchylky a žebříček dat
  • Závěr

Přehled hodnot

Průměrná teplota vzduchu: 12.01°C (maximum 17.35°C, minimum 6.67°C).

Průměrné srážky: 1.37mm, celkové srážky 42.7mm.

Průměrná relativní vlhkost vzduchu: 69.66% (maximum 91.0%, minimum 48.3%).

Průměrný tlak vzduchu: 1019.2hPa.

Extrémní hodnoty a další ukazatele

Nejvyšší teplota vzduchu: 24.7°C (10.10.).

Nejnižší teplota vzduchu: 2.0°C (1.10.)

Nejvyšší denní úhrn srážek: 21.7mm (28.10.)

Nejvyšší relativní vlhkost vzduchu: 99% (19.10.*)

Nejnižší relativní vlhkost vzduchu: 21% (15.10.)

Nejnižší tlak vzduchu: 994hPa (30.10.)

Nejvyšší tlak vzduchu: 1029hPa (21.10.)

Slunné dny: 10

Srážkové dny: 7

Chladné dny, TMAX <15°C: 10

Mlhavé dny: 3

Bouřkové dny: 0

Grafické znázornění

Průběh denních maximálních teplot
Průběh nočních minimálních teplot
Denní srážkové úhrny
Průběh tlaku vzduchu

Odchylky a žebříček dat

Teplotní odchylka +1.47°C byla desátá nejnižší.

Srážková odchylka -0.14mm byla nejnižší.

TEPLOTNÍ ŽEBŘÍČEK

2006 12.70°C
2017 12.12°C
2014 12.05°C
2018 12.01°C
2005 11.65°C
2013 11.15°C
2008 11.70°C
2011 10.26°C
2016 10.05°C
2015 9.59°C
2007 9.50°C
2012 9.39°C
2009 9.30°C
2010 8.57°C

SRÁŽKOVÝ ŽEBŘÍČEK

2009 3.26mm
2016 2.68mm
2017 2.48mm
2014 2.21mm
2013 1.79mm
2015 1.74mm
2006 1.66mm
2018 1.37mm
2008 1.21mm
2012 1.14mm
2007 0.48mm
2011 0.45mm
2005 0.30mm
2010 0.27mm

Aktuálně vyhodnocený rok je zvýrazněn.

Závěr

Říjen byl teplotně mírně nadprůměrný (+1.47°C) a srážkově průměrný (-0.14mm) s vlhkostí vzduchu v normě (69.6%) a tlakem vzduchu v normě (1019.2hPa). Celkové srážky 42.7mm. Přes ČR přešlo 8 atmosférických front, z toho 4byly studené, 2teplé a 2 okluzní a 1 se nad naším územím vlnila.


Veškerá vyhodnocená data, za měsíce a sezóny minulých let, najdete na stránkách s klimatickými daty: Měsíční data, Sezónní data a Roční data.

Data komplexní ze staniční sítě pro celé území ČR sledujte na stránce ČHMÚ.

Veškerá data a sestavy obsažené v tomto textu jsou právem projektu Meteo Aktuality, při jejich použití, prosíme, uveďte zdroj. Děkujeme.