KlimatologiePočasíZajímavosti

K čemu je dobré horké počasí?

Hodnocení článku

V návaznosti na častou diskuzi o tom, že letošní léto není “létem” a že někteří preferují celé léto neustále horké počasí se vám opět ptáme. Prostřednictvím dalšího textu v návaznosti na nedávno vydaný článek Vyhovuje vám letošní průběh léta? se budeme snažit dát argumenty. A to k tomu, k čemu je obecně dobré horké počasí. Již v uvedeném textu byly řečeny hlavní argumenty, proč je letos léto normální z klimatologického hlediska našeho území. Nyní vám dáme v tomto textu další přesnější argumenty, proč není dobré horké počasí. Počasí, které je často spojeno i se suchem a s nevhodným rozložením srážek. Určitě budeme rádi, když nám do diskuze napíšete své rozumné důvody, proč je dobré horké počasí či proč ho máte rádi. Ke konci textu jsou prezentovány výsledky hlasování v anketě v naší Facebook skupině Počasí, zda vám vyhovuje letošní chladnější a vlhčí průběh léta. K čemu je dobré horké počasí?

Lidstvo ovlivňuje globální oteplování. Je letos větší sucho? Teplota opět krátce přesáhne 35°C. Rekord 38°C v Arktidě potvrzen. Hrozí nevratné změny klimatu. K čemu je dobré horké počasí? Velké výkyvy teplot. Bude sucho problémem naší země? Horko a sucho.

Argumenty proti horkému počasí v létě v mírném klimatu

Počasí nám poskytlo v minulých letech mnoho příkladů. Vedle horkých let to byly i chladnější a vlhčí léta. Možná poslední roky nás přesvědčily o tom, že každé léto u nás nyní musí být nutně horké a také suché. Přes den horko, v noci horko a svádění k pohybu venku téměř bez oblečení, ke stanování ve volné přírodě a dalším aktivitám. Každý den výborné podmínky pro koupání i pro méně otužilé, neboť teplota vody byla i ve vodních tocích vysoká. A co její jakost a množství? Níže přinášíme několik argumentů, proč by v našich podmínkách nemělo být dlouhodobě horké počasí.

  1. Horké počasí dlouhodobě špatně snáší lidé, zvířata i obecně příroda
  2. Vysoká teplota zvyšuje výpar, vyskytuje se převážně v obdobích bez srážek, přispívá tak k rozvoji sucha
  3. Vysoká teplota dlouhodobě nepatří do mírného klimatu

Horké počasí, které budeme definovat jako dlouhodobější výskyt vysoké teploty vzduchu, lze též nazvat jako vlna veder. Tyto se změnou klimatu přicházejí častěji, avšak stále do našeho klimatu nepatří. Když určitý druh počasí není typický pro klima dané oblasti, určitě nemůže mít pozitivní účinky. To lze vztáhnout na široké spektrum aktivit a oblastí. Nějaké pozitivní účinky do jisté míry mít bude, určitě minimálně pro nové aktivity a jevy. Tyto jsou přizpůsobené daným klimatickým podmínkám. Původní ovšem nejsou, ať už jde o nové technologie nebo o nové druhy fauny a flóry. Opět jsou u nás tyto nepůvodní a to není dobře. Se změnou klimatu se právě počítá s jejich rozšířením a zařazením do naší oblasti.

Snesitelnost horkého počasí živými organismy obecně

Ve všech odvětvích se uplatňuje pravidlo “všeho moc škodí”. To platí i při nadměrně vysoké teplotě vzduchu. Pokud tedy patříte mezi milovníky horka a dobře snášíte vysokou teplotu, pak jste šťastní. Zdaleka ne každý má to štěstí a i vy se postupně můžete stát tím, kdo do této skupiny bude patřit. Navíc, i když máte pocit, že dobře snášíte vysokou teplotu a její dlouhé trvání, nemusí tomu tak úplně být. Zdravý jedinec, nepatřící do rizikových skupin (malé děti a starší osoby) snáší vysokou teplotu lépe, avšak i pro organismus tohoto je z dlouhodobého hlediska zátěží.

I když to nemusí jeho tělo dávat přímo vědět. Při výskytu vysoké teploty je nutné dodržovat určité zásady, včetně pobytu na přímém slunečním svitu. Tak jako se odehrává zvýšený výpar z půdy a rostlin, tak se odehrává i z těl zvířat a lidí. Proto je nutné zvýšit příjem vhodných tekutin. tím se vysoké teplotě přizpůsobujeme, včetně dalších jakýchsi opatření. Například nosíme pokrývku hlavy a omezujeme své aktivity, při pobytu na přímém slunečním svitu chráníme svoji pokožku speciálními krémy.

Vysoká teplota, společně s intenzivním letním slunečním svitem má velký vliv i na zvířata a rostliny. U zvířat je to podobné jako u lidí. Co se týče plodin, tam nepřiměřeně vysoká teplota trvající delší dobu má u našich plodin také negativní důsledky. Rostlinstvo nepřizpůsobené těmto podmínkám je logicky dobře snášet nebude.

Vysoká teplota zvyšuje výpar a působí sucho

Další vlivy nepřiměřeně horkého počasí, s níž je spojeno současně také sucho. Při výskytu vysoké teploty vzduchu se většinou vyskytuje málo oblačnosti a chybí srážky. to znamená, že je dlouhotrvající sluneční svit. Tím se zvýrazňuje sucho a to působí další důsledky pro rostlinstvo, zvěř i lidstvo. Jak jsme mohli vidět v minulých letech, tak vegetace na tento průběh počasí silně reagovala. Travní porost byl každodenním slunečním svitem spálen, mnohde zcela až na hlínu. Problém byl velmi rozšířen na jižní Moravě nebo v Polabí či na severozápadě Čech. Zejména v letech 2018 a 2015 docházelo k výskytu značného vodního stresu rostlin. Každodenní sluneční svit s vysokou teplotou a nedostatkem srážek působil vadnutí nebo přímo zasychání rostlin. Minimálně šlo o významné zpomalení růstu, například obilnin. O tomto pojednává fenologický vývoj během těchto let, který byl od běžných let odlišný.

Opět jsme i u vlivu na lidstvo. Není to jen problém s plodinami, kde tento průběh počasí způsobí snížení úrody. Jedná se i o problém s dostatkem vody. Přes důsledek meteorologického a půdního sucha následuje sucho hydrologické.

Nepřiměřeně vysoká a dlouhodobě vysoká teplota do mírného klimatu nepatří

Dalším argumentem je, že nepřiměřeně vysoká teplota v dlouhých horkých vlnách do našeho mírného klimatu nepatří. Ta je v ustálené podobě typická pro tropické klima, kde je současně vysoká vlhkost vzduchu. V klimatu pouštním je typická pro denní dobu. Pro naše léto je typické kratší ustálenější období, klidně i s vyšší teplotou vzduchu. Ale nikoli takový celý průběh léta s převahou vysoké teploty v dlouhých obdobích. Změna klimatu se odehrává, proto můžeme zaznamenat určité změny. Zaznamenáváme a budeme zaznamenávat bohužel v létě delší období s vysokou teplotou (vlny veder) spojené  výskytem sucha. Ale rozhodně nemáme klima (zatím) změněné natolik, aby byl tento průběh běžný, aby byl samozřejmostí.

Buďme rádi za mírné klima a nechtějme větší změny, než se odehrávají

Klima se nám mění, ale situace není zatím tak vážná. Proto buďme rádi, že zatím není pravidlem horké a suché léto. Že občas je a bude průběh teploty v létě běžný pro naše stávající podmínky. V minulých letech ovšem došlo ke zvyku ze strany lidstva na to, že budou léta skutečně horká a budou připomínat klima jižních oblastí. Letos ukazuje počasí, že i když se budeme asi potýkat s horkem poměrně často, nebude pravidlem. Navíc v současné době jsme na konci jedné z teplých epizod a nyní by mělo nastat opět o něco chladnější období. Možná právě letošním létem toto začíná.

Modely klimatu pro preferenci horkého počasí – k čemu je dobré?

Máte rádi horko a slunečno? Jaké klima by vám asi vyhovovalo?

  • Tropické klima – celý rok je v těchto oblastech teplota vysoká, avšak ne nijak extrémně vysoká. Je ovšem stabilní, přes den i v noci. Pohybuje je v maximech nejčastěji od 27 do 33°C. Je zde ale také velmi vlhko, srážky se vyskytují prakticky každý den a jsou dosti významné. Zvyšují vlhkost vzduchu a ve spojení s vysokou teplotou působí silný pocit dusna. V těchto oblastech je proto velmi rozvinutá vegetace, mnohde i tak extrémně, že oblastí neprojdete. Tato je stále svěží a většinou mokrá. Proto se toto klima nazývá tropickým dešťovým.
  • Subtropické klima – je mírně teplé a vlhčí klima. Vlhkosti je zde ovšem oproti tropickému dešťovému klimatu méně. Jsou zde zcela suché oblasti (pouštní) a oblasti stepní s nízkými srážkami.
  • Aridní čili pouštní klima – celoročně panuje slunečné a značně suché počasí. Teplota vzduchu je zde ale zejména během dne velmi nestabilní. Pro milovníky horka jsou vhodné dny, kdy je teplota až extrémně vysoká. Přesahuje často i 40°C. V noci je ale velká zima, může i mrznout. Amplituda teploty během dne je tak extrémně vysoká a na tyto změny je třeba se adaptovat. Vegetace zde není, jde o protipól tropů.

Závěr: Nemůžete si vybrat? Zlaté mírné klima!

Tyto tři modely klimatu jsou více méně vhodné pro milovníky tepla. Pro milovníky tepla a spíše slunečného a suchého počasí by bylo nejvhodnější subtropické klima. V tropech je větší stálost teploty, ale je zde velmi vlhko a to také stabilně. Nelze říci, že by tam nebyl sluneční svit. Ten nechybí, ale je střídán průběžně vydatnými srážkami. Aridní klima je klima pouští, ideální pro milovníky horka přes den a chladna v noci. I když změny teploty jsou zde během dne opravdu velké. Klima je vhodné pro milovníky slunečného počasí, ale jen pokud vám nebude vadit prakticky úplná absence vegetace. V přechodových pásmech se vyskytuje ojedinělá vegetace, zejména po výskytu ojedinělých srážek.

Dalším modelem by bylo pobřežní pásmo, kde je část roku spíše chladněji a část tepleji. Srážky jsou zde více méně vyvážené, není zde tedy extrémně vlhko ani sucho. Ale uplatňuje se zde místní cirkulace a často zde zejména přes den fouká významnější vítr. Více na naší stránce Podnebí Světa.

Zůstaňme raději “doma” v mírném klimatu

Nezůstaneme raději u nás v mírném klimatu? I když to někdy vypadá vlivem změny klimatu, že se nacházíme v některém z výše uvedených, stále tomu tak rozhodně není. Buďme rádi za naše proměnlivé klima během celého roku a pozvolné přechody mezi protikladnými obdobími jako jsou zima a léto. Též za menší rozdíly teploty během dne. I když se tyto přechody někdy neodehrávají tak, jak by správně měly, stále máme mírné klima.

Vysoká teplota vzduchu = v denních maximech alespoň 32°C a více, výskyt tzv. nepřiměřeně vysokých hodnot teploty. To známe z některých minulých let. V nočních minimech alespoň kolem 20°C.

Závěr: Vaše preference – výsledky hlasování na téma k čemu je dobré horké počasí?

V naší facebookové skupině Počasí (odkaz viz první odstavec) se vás v anketě ptáme na to, zda vám vyhovuje letošní prozatímní průběh počasí v létě. Anketa byla k hlasování sdílena ve čtvrtek 16.7.2020 a započítány byly veškeré hlasy až do úterý 21. července 14:00 hodin. Jaké výsledky z ankety plynou? Níže je poskytnuto shrnutí výsledků a zobrazen je screen ankety na obrázku 1.

Informace o anketě

Obr. 1 Screen ankety z Facebooku v naší skupině Počasí, výsledky hlasování

Otázka: Vyhovuje vám letošní chladnější, vlhčí a proměnlivější počasí?

Celkový počet hlasujících: 55

Preferovaná odpověď – hlavní: Rozhodně ano (36)

Preferovaná odpověď – vedlejší: Rozhodně ne (11)

Jednoznačně se shodují všichni hlasující, že jim letošní průběh počasí v létě vyhovuje. Zbývající hlasy připadají na spíše ne (5), neřeším to a případně se přizpůsobím (2) a na spíše ano (1). Komu nevyhovuje, nechť si znovu položí otázku k čemu je dobré horké počasí? Pakliže dokáže vyjmenovat několik rozumných důvodů, pak v pořádku.