K čemu je dobré horké počasí?

Hodnocení článku

V návaznosti na častou diskuzi o tom, že letošní léto není “létem” a že někteří preferují celé léto neustále horké počasí se vám opět ptáme. Prostřednictvím dalšího textu v návaznosti na nedávno vydaný článek Vyhovuje vám letošní průběh léta? se budeme snažit dát argumenty. A to k tomu, k čemu je obecně dobré horké počasí. Již v uvedeném textu byly řečeny hlavní argumenty, proč je letos léto normální z klimatologického hlediska našeho území. Nyní vám dáme v tomto textu další přesnější argumenty, proč není dobré horké počasí. Počasí, které je často spojeno i se suchem a s nevhodným rozložením srážek. Určitě budeme rádi, když nám do diskuze napíšete své rozumné důvody, proč je dobré horké počasí či proč ho máte rádi. Ke konci textu jsou prezentovány výsledky hlasování v anketě v naší Facebook skupině Počasí, zda vám vyhovuje letošní chladnější a vlhčí průběh léta.

Argumenty proti horkému počasí v létě v mírném klimatu

Počasí nám poskytlo v minulých letech mnoho příkladů. Vedle horkých let to byly i chladnější a vlhčí léta. Možná poslední roky nás přesvědčily o tom, že každé léto u nás nyní musí být nutně horké a také suché. Přes den horko, v noci horko a svádění k pohybu venku téměř bez oblečení, ke stanování ve volné přírodě a dalším aktivitám. Každý den výborné podmínky pro koupání i pro méně otužilé, neboť teplota vody byla i ve vodních tocích vysoká. A co její jakost a množství? Níže přinášíme několik argumentů, proč by v našich podmínkách nemělo být dlouhodobě horké počasí.

  1. Horké počasí dlouhodobě špatně snáší lidé, zvířata i obecně příroda
  2. Vysoká teplota zvyšuje výpar, vyskytuje se převážně v obdobích bez srážek, přispívá tak k rozvoji sucha
  3. Vysoká teplota dlouhodobě nepatří do mírného klimatu

Horké počasí, které budeme definovat jako dlouhodobější výskyt vysoké teploty vzduchu, lze též nazvat jako vlna veder. Tyto se změnou klimatu přicházejí častěji, avšak stále do našeho klimatu nepatří. Když určitý druh počasí není typický pro klima dané oblasti, určitě nemůže mít pozitivní účinky. To lze vztáhnout na široké spektrum aktivit a oblastí. Nějaké pozitivní účinky do jisté míry mít bude, určitě minimálně pro nové aktivity a jevy. Tyto jsou přizpůsobené daným klimatickým podmínkám. Původní ovšem nejsou, ať už jde o nové technologie nebo o nové druhy fauny a flóry. Opět jsou u nás tyto nepůvodní a to není dobře. Se změnou klimatu se právě počítá s jejich rozšířením a zařazením do naší oblasti.

Snesitelnost horkého počasí živými organismy obecně

Ve všech odvětvích se uplatňuje pravidlo “všeho moc škodí”. To platí i při nadměrně vysoké teplotě vzduchu. Pokud tedy patříte mezi milovníky horka a dobře snášíte vysokou teplotu, pak jste šťastní. Zdaleka ne každý má to štěstí a i vy se postupně můžete stát tím, kdo do této skupiny bude patřit. Navíc, i když máte pocit, že dobře snášíte vysokou teplotu a její dlouhé trvání, nemusí tomu tak úplně být. Zdravý jedinec, nepatřící do rizikových skupin (malé děti a starší osoby) snáší vysokou teplotu lépe, avšak i pro organismus tohoto je z dlouhodobého hlediska zátěží.

I když to nemusí jeho tělo dávat přímo vědět. Při výskytu vysoké teploty je nutné dodržovat určité zásady, včetně pobytu na přímém slunečním svitu. Tak jako se odehrává zvýšený výpar z půdy a rostlin, tak se odehrává i z těl zvířat a lidí. Proto je nutné zvýšit příjem vhodných tekutin. tím se vysoké teplotě přizpůsobujeme, včetně dalších jakýchsi opatření. Například nosíme pokrývku hlavy a omezujeme své aktivity, při pobytu na přímém slunečním svitu chráníme svoji pokožku speciálními krémy.

Vysoká teplota, společně s intenzivním letním slunečním svitem má velký vliv i na zvířata a rostliny. U zvířat je to podobné jako u lidí. Co se týče plodin, tam nepřiměřeně vysoká teplota trvající delší dobu má u našich plodin také negativní důsledky. Rostlinstvo nepřizpůsobené těmto podmínkám je logicky dobře snášet nebude.

Vysoká teplota zvyšuje výpar a působí sucho

Další vlivy nepřiměřeně horkého počasí, s níž je spojeno současně také sucho. Při výskytu vysoké teploty vzduchu se většinou vyskytuje málo oblačnosti a chybí srážky. to znamená, že je dlouhotrvající sluneční svit. Tím se zvýrazňuje sucho a to působí další důsledky pro rostlinstvo, zvěř i lidstvo. Jak jsme mohli vidět v minulých letech, tak vegetace na tento průběh počasí silně reagovala. Travní porost byl každodenním slunečním svitem spálen, mnohde zcela až na hlínu. Problém byl velmi rozšířen na jižní Moravě nebo v Polabí či na severozápadě Čech. Zejména v letech 2018 a 2015 docházelo k výskytu značného vodního stresu rostlin. Každodenní sluneční svit s vysokou teplotou a nedostatkem srážek působil vadnutí nebo přímo zasychání rostlin. Minimálně šlo o významné zpomalení růstu, například obilnin. O tomto pojednává fenologický vývoj během těchto let, který byl od běžných let odlišný.

Opět jsme i u vlivu na lidstvo. Není to jen problém s plodinami, kde tento průběh počasí způsobí snížení úrody. Jedná se i o problém s dostatkem vody. Přes důsledek meteorologického a půdního sucha následuje sucho hydrologické.

Nepřiměřeně vysoká a dlouhodobě vysoká teplota do mírného klimatu nepatří

Dalším argumentem je, že nepřiměřeně vysoká teplota v dlouhých horkých vlnách do našeho mírného klimatu nepatří. Ta je v ustálené podobě typická pro tropické klima, kde je současně vysoká vlhkost vzduchu. V klimatu pouštním je typická pro denní dobu. Pro naše léto je typické kratší ustálenější období, klidně i s vyšší teplotou vzduchu. Ale nikoli takový celý průběh léta s převahou vysoké teploty v dlouhých obdobích. Změna klimatu se odehrává, proto můžeme zaznamenat určité změny. Zaznamenáváme a budeme zaznamenávat bohužel v létě delší období s vysokou teplotou (vlny veder) spojené  výskytem sucha. Ale rozhodně nemáme klima (zatím) změněné natolik, aby byl tento průběh běžný, aby byl samozřejmostí.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1105 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality