Cyklona a výšková cyklona

Hodnocení článku

Cyklona a výšková cyklona jsou synoptické typy, podobně jako opačné situace anticyklony a postupující anticyklona. Tyto situace jsou popsány ve stejnojmenném článku. Tento článek se zaměří na popis prvních základních situací cyklonálního typu. Stejně jako u anticyklony se rozděluje na několik druhů a tyto druhy případně i na dvě a ojediněle tři typy, jinými pod druhy. První společně související jsou popsány dále.

Cyklona nad střední Evropou

Je situace označená jako „C“ a označuje situaci, kdy se cyklona vyskytuje stacionárně zejména ve vyšších výškách většinou na západě střední Evropy. Někdy se během výskytu situace přesouvá zvolna k východu. Anticyklony jsou nad Atlantikem a nad Skandinávií. Existují zde dvě zóny postupu frontálních vln. První atlantická směřuje z Atlantiku přes Island dále k severovýchodu. Přízemní frontální vlny postupují kolem cyklony nad střední Evropou. Podle polohy cyklony postupují i frontální vlny a to i ve vztahu k našemu území.

Na základě toho se odehrává konkrétní charakter počasí. Počasí je u nás ovšem typicky cyklonální s výskytem souvislé oblačnosti a plošnými srážkami. V létě často s tvorbou bohaté bouřkové činnosti. Někdy postupují fronty mimo naše území. Tato situace se vyskytuje celoročně, nejčastěji od května do srpna, tedy v létě.

Výšková cyklona

Situace označená „Cv“ je situací s tvorbou malé výškové cyklony nad Severní mořem. Ve výšce se zpočátku vyskytuje výběžek vysokého tlaku vzduchu, spojující Azorskou anticyklonu a anticyklonu nad východem Evropy a to pásem přes střední Evropu. Při zemi se také vyskytuje výběžek tlakové výše přes střední Evropu. Ojediněle se zde vyskytuje mělká cyklona, která by putovala přes centrální Evropu k jihu. Obdobná situace přechodu výškové cyklony se odehrává někdy při situacích NEc a Ec (severovýchodní cyklonální a východní cyklonální) a to meridionálního typu. Tato situace se vyskytuje velmi zřídka a to většinou jednou nebo dvakrát ročně. Charakterizovat její roční chod podle takto malé četnosti výskytu nelze. Tato situace je vyčleněna v typizaci samostatně, neboť ji nelze přiřadit k žádné jiné.

Počasí je ve střední Evropě tedy ve hřebenu anticyklony málo oblačné a suché, tedy anticyklonální. Cyklonální prvky má jen ojediněle při uvedeném přesunu výškové cyklony. Přesun mělké cyklony od severu k jihu v přízemní vrstvě se odehrává výjimečně, proto i cyklonální prvky počasí jsou při i tak výjimečné situaci (Cv) jako takové ojedinělé.

Shrnutí

  • Cyklona se nachází hlavně na západě střední Evropy, někdy se pomalu přesouvá k východu
  • Fronty postupují přes střední Evropu a dále v severní Atlantiku přes Island
  • Při situaci se vyskytuje nad centrem Evropy bohatá oblačnost s plošnými srážkami nebo se tvoří četné bouřky
  • Situace je nejčastější od května do srpna a je odpovědná za větší povodně
  • Výšková cyklona se tvoří nad Severním mořem, jde o malou cyklonu
  • Ve střední Evropě se prosazuje hřeben vysokého tlaku vzduchu, cyklonální počasí se vyskytuje málo kdy při přesunu této cyklony přes střední Evropu

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal 1072 příspěvků. Zobrazit všechny příspěvky od Meteo Aktuality