HydrometeorologieZajímavosti

Cyklona a výšková cyklona

Hodnocení článku

Cyklona a výšková cyklona jsou synoptické typy, podobně jako opačné situace anticyklony a postupující anticyklona. Tyto situace jsou popsány ve stejnojmenném článku. Tento článek se zaměří na popis prvních základních situací cyklonálního typu. Stejně jako u anticyklony se rozděluje na několik druhů a tyto druhy případně i na dvě a ojediněle tři typy, jinými pod druhy. První společně související jsou popsány dále.

Deštivo do začátku září. Charakter srážek, jeho druh a definice. Trvalé srážky v podobě deště. Cyklona a výšková cyklona.

Cyklona nad střední Evropou

Je situace označená jako “C” a označuje situaci, kdy se cyklona vyskytuje stacionárně zejména ve vyšších výškách většinou na západě střední Evropy. Někdy se během výskytu situace přesouvá zvolna k východu. Anticyklony jsou nad Atlantikem a nad Skandinávií. Existují zde dvě zóny postupu frontálních vln. První atlantická směřuje z Atlantiku přes Island dále k severovýchodu. Přízemní frontální vlny postupují kolem cyklony nad střední Evropou. Podle polohy cyklony postupují i frontální vlny a to i ve vztahu k našemu území.

Na základě toho se odehrává konkrétní charakter počasí. Počasí je u nás ovšem typicky cyklonální s výskytem souvislé oblačnosti a plošnými srážkami. V létě často s tvorbou bohaté bouřkové činnosti. Někdy postupují fronty mimo naše území. Tato situace se vyskytuje celoročně, nejčastěji od května do srpna, tedy v létě.

Výšková cyklona

Situace označená “Cv” je situací s tvorbou malé výškové cyklony nad Severní mořem. Ve výšce se zpočátku vyskytuje výběžek vysokého tlaku vzduchu, spojující Azorskou anticyklonu a anticyklonu nad východem Evropy a to pásem přes střední Evropu. Při zemi se také vyskytuje výběžek tlakové výše přes střední Evropu. Ojediněle se zde vyskytuje mělká cyklona, která by putovala přes centrální Evropu k jihu. Obdobná situace přechodu výškové cyklony se odehrává někdy při situacích NEc a Ec (severovýchodní cyklonální a východní cyklonální) a to meridionálního typu. Tato situace se vyskytuje velmi zřídka a to většinou jednou nebo dvakrát ročně. Charakterizovat její roční chod podle takto malé četnosti výskytu nelze. Tato situace je vyčleněna v typizaci samostatně, neboť ji nelze přiřadit k žádné jiné.

Počasí je ve střední Evropě tedy ve hřebenu anticyklony málo oblačné a suché, tedy anticyklonální. Cyklonální prvky má jen ojediněle při uvedeném přesunu výškové cyklony. Přesun mělké cyklony od severu k jihu v přízemní vrstvě se odehrává výjimečně, proto i cyklonální prvky počasí jsou při i tak výjimečné situaci (Cv) jako takové ojedinělé.

Shrnutí

  • Cyklona se nachází hlavně na západě střední Evropy, někdy se pomalu přesouvá k východu
  • Fronty postupují přes střední Evropu a dále v severní Atlantiku přes Island
  • Při situaci se vyskytuje nad centrem Evropy bohatá oblačnost s plošnými srážkami nebo se tvoří četné bouřky
  • Situace je nejčastější od května do srpna a je odpovědná za větší povodně
  • Výšková cyklona se tvoří nad Severním mořem, jde o malou cyklonu
  • Ve střední Evropě se prosazuje hřeben vysokého tlaku vzduchu, cyklonální počasí se vyskytuje málo kdy při přesunu této cyklony přes střední Evropu