PočasíPrognózy počasíSezónní výhledyZajímavosti

Jaká bude zima 2019/2020 podle pranostik?

Hodnocení článku

Předpověď nadcházející zimy 2019/2020 podle hlavních pranostik, které se snaží již od konce léta předpovídat jaká by mohla být zima. Víme, že dnes k předpovědi počasí pranostiky využívat nemůžeme. Ale proč se pro zajímavost občas nepodívat na to, jaké by bylo počasí, kdybychom jim věřili. Nebo poté zpětně, jak počasí v zimě podle nich vyšlo (na to se podíváme při bilancování po skončení zimy v dalším textu). Hlavní pranostiky najdete na stejnojmenné stránce našeho webu. Ty zásadní s předpovědí průběhu počasí v zimě rozebíráme níže.

Zima podle pranostik

První známé pranostiky se snaží předpovědět jaký by mohl být průběh zimy již v červenci. To snad ještě nevymýšlejí své “předpovědi” na zimu ani bulvární média. Tedy alespoň je nepublikují, ale možná je již sestavují a třeba některé i podle pranostik.

Jaká bude zima 2019/2020 podle pranostik? Dva pohledy na nadcházející zimu.

Letní pranostiky

1) 25. červenec: Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu. Jakub bez deště – tuhá zima. Pakli na Jakuba slunce svítí, pak má krutá zima býti.

Hned tři druhy pranostiky vázající se k 25. červenci s předpovědí zimy podle toho, zda v tento den vládne hodně oblačnosti, neprší nebo přímo svítí sluníčko. Podle toho pranostiky usuzují, že bude případně tuhá zima. Ale protiřečí si.

Letos bylo 25.7.2019 v ČR slunečno a také horko, teploty dosahovaly 35°C. Podle první pranostiky by tuhá zima být neměla. Podle dalších dvou ano. (2x tuhá, 1x mírná)

2) Srpen: Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.

Pranostika usuzující podle četnosti výskytu bouřek množství sněhu v zimě. Nelze hodnotit tak přesně, ale je nutné ji hodně vztahovat k určitému místu.

Letos se v srpnu vyskytly bouřky v ČR zejména v těchto dnech – 3., 4., 6., 7., 12., 19., 26., a 27.8., budeme tedy tuto hodnotit komplexně z hlediska ČR. Zásadně hodně bouřek se nevyskytlo. (mírná)

3) Začátek srpna: Když srpen zpočátku hodně hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje.

Pranostika poukazující na to, že pokud je na začátku srpna horko, bude v zimě často zimní počasí nebo studené.

Letos bylo na začátku srpna dosti teplo, ale vyloženě horké počasí skončilo s červencem. (mírná)

Podzimní pranostiky

4) Září: Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.

Velmi známá pranostika, která podle výskytu bouřky v září určuje množství sněhu v zimě. V září, zejména v jeho první polovinou, jsou ale bouřky u nás ještě dosti časté.

Letos v ČR v září příliš často nebouřilo. Hromy se ozývaly četněji hned 1.9., poté jen velmi ojediněle. Takže je dobré pranostiku opět hodnotit spíše lokálněji. (mírná)

5) Říjen: Spadne-li listí v říjnu, bude mokrá zima.

Pranostika založená na předpovědi charakteru zimy podle toho, jak dlouho vydrží listí na stromech.

Letos listí padalo poměrně pozvolna, ještě v listopadu byly mnohé stromy nebo keře s listím a to ojediněle i zeleným. Opět toto nelze ale hodnotit komplexně. (tuhá)

6) Říjen: V říjnu hodně žaludů a bukvic, oznamuje zimy víc.

Pranostika založená na množství plodů těchto stromů jako potravy pro zvěř. Opět nelze hodnotit nijak komplexně. Dřeviny mohou být ovlivněny průběhem vegetační sezóny a někde mohou mít mnoho plodů, o kousek dál velmi málo.

7) Říjen: Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima. 

Pranostika ukazuje charakter zimy podle toho, zda dochází během podzimu k významným ochlazením. Podle pranostiky je tedy pravděpodobně, že toto ochlazení bude v zimě kompenzováno teplým počasí. Existují podobné pranostiky, které říkají zima v říjnu, teplo v lednu a podobně.

Letos na začátku října došlo po velmi teplém počasí postupně k ochlazení i s ranními mrazy v nížinách. (mírná)

8) 2. říjen: Fouká-li na den Marie Orodovnice od východu, bude tuhá zima.

Pranostika dává do souvislosti určitý směr prouděním s vývojem počasí v zimě.

Letos 2.10.2019 převládalo za studenou frontou západní proudění. Další systémy front následovaly. (mírná)

9) 9. říjen: Je-li déšť na svatého Diviše, bude mokrá zima.

Pranostika usuzuje průběh zimy pro změnu podle srážek v tento den.

Letos bylo 9.10.2019 na zvlněné studené frontě od západu oblačno občas s deštěm. (mírná)

10) Listopad: Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věží.

Pranostik spojuje sněžení v konkrétním období podzimu s množstvím sněhu v zimě.

Letos bylo na začátku listopadu naopak teplé počasí v západním proudění. (mírná)

Zimní pranostiky

11) 1. prosinec: Na svatého Eligia daleko široko tuhá zima má po čtyři neděle trvati.

Pranostika předpokládá, že pokud je zima v tento den, bude trvat měsíc. Podobná pranostika o shodném vývoji při výskytu zimy první adventní neděli. Některé pranostiky větší i déletrvající zimu.

Letos 1.12.2019 chladnější počasí, od vyšších poloh mrazivé se sněhovou pokrývkou. (mírná)

Závěr

Výše uvedené pranostiky s vazbou na průběh počasí v daná období letošního roku byly vyhodnoceny. Hodnocení zda pranostika letos předpovídá tuhou nebo mírnou zimu je uvedeno na konci komentáře u průběhu letošního počasí v daném termínu v závorce. Pranostiky byly hodnoceny z hlediska celé ČR. U pranostiky s hromem v září bylo hodnoceno s jakou četností bouřilo (jedenkrát v září většinou někde zabouří). A poslední pranostika byla hodnocena podle vysloveně čistě zimního počasí i v nížinách, které zdaleka nebylo. Pranostika hovoří o tuhé zimě široko daleko. Jedna pranostika nebyla hodnocena.

Výsledkem je, že pro výskyt tuhé zimy jsou 3 pranostiky, z toho dvě si protiřečí s jednou obdobného typu. Zbývajících 10 je jednoznačně pro mírnou zimu. Takže i uvedené příklady pranostiky na základě průběhu počasí či pozorování přírody jednoznačně ukazují, že nás patrně žádná významná zima nečeká. I současné počasí to zatím potvrzuje.

Vyhodnotit si může každý i další pranostiky podle průběhu počasí a stavu v přírodě v konkrétním místě. Mnohdy se pranostiky totiž vztahují právě k dílčí oblasti, někdy i ke konkrétnímu místu. Výsledky mohou být někdy i zajímavé. Když vyhodnotíme více pranostik podle pečlivého pozorování, mohou být i docela přesné. Přesto je třeba počítat s tím, že počasí se může za delší dobu ubírat poněkud jiným směrem.

Přehled dalších pranostik nabízí stránka Pranostiky. Zima podle pranostik ovšem předpovídána v reálu opravdu být nemůže.