Jaká bude zima 2019/2020 podle pranostik?

Hodnocení článku

Předpověď nadcházející zimy 2019/2020 podle hlavních pranostik, které se snaží již od konce léta předpovídat jaká by mohla být zima. Víme, že dnes k předpovědi počasí pranostiky využívat nemůžeme. Ale proč se pro zajímavost občas nepodívat na to, jaké by bylo počasí, kdybychom jim věřili. Nebo poté zpětně, jak počasí v zimě podle nich vyšlo (na to se podíváme při bilancování po skončení zimy v dalším textu). Hlavní pranostiky najdete na stejnojmenné stránce našeho webu. Ty zásadní s předpovědí průběhu počasí v zimě rozebíráme níže.

Zima podle pranostik

První známé pranostiky se snaží předpovědět jaký by mohl být průběh zimy již v červenci. To snad ještě nevymýšlejí své “předpovědi” na zimu ani bulvární média. Tedy alespoň je nepublikují, ale možná je již sestavují a třeba některé i podle pranostik.

Letní pranostiky

1) 25. červenec: Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu. Jakub bez deště – tuhá zima. Pakli na Jakuba slunce svítí, pak má krutá zima býti.

Hned tři druhy pranostiky vázající se k 25. červenci s předpovědí zimy podle toho, zda v tento den vládne hodně oblačnosti, neprší nebo přímo svítí sluníčko. Podle toho pranostiky usuzují, že bude případně tuhá zima. Ale protiřečí si.

Letos bylo 25.7.2019 v ČR slunečno a také horko, teploty dosahovaly 35°C. Podle první pranostiky by tuhá zima být neměla. Podle dalších dvou ano. (2x tuhá, 1x mírná)

2) Srpen: Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.

Pranostika usuzující podle četnosti výskytu bouřek množství sněhu v zimě. Nelze hodnotit tak přesně, ale je nutné ji hodně vztahovat k určitému místu.

Letos se v srpnu vyskytly bouřky v ČR zejména v těchto dnech – 3., 4., 6., 7., 12., 19., 26., a 27.8., budeme tedy tuto hodnotit komplexně z hlediska ČR. Zásadně hodně bouřek se nevyskytlo. (mírná)

3) Začátek srpna: Když srpen zpočátku hodně hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje.

Pranostika poukazující na to, že pokud je na začátku srpna horko, bude v zimě často zimní počasí nebo studené.

Letos bylo na začátku srpna dosti teplo, ale vyloženě horké počasí skončilo s červencem. (mírná)

Podzimní pranostiky

4) Září: Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.

Velmi známá pranostika, která podle výskytu bouřky v září určuje množství sněhu v zimě. V září, zejména v jeho první polovinou, jsou ale bouřky u nás ještě dosti časté.

Letos v ČR v září příliš často nebouřilo. Hromy se ozývaly četněji hned 1.9., poté jen velmi ojediněle. Takže je dobré pranostiku opět hodnotit spíše lokálněji. (mírná)

5) Říjen: Spadne-li listí v říjnu, bude mokrá zima.

Pranostika založená na předpovědi charakteru zimy podle toho, jak dlouho vydrží listí na stromech.

Letos listí padalo poměrně pozvolna, ještě v listopadu byly mnohé stromy nebo keře s listím a to ojediněle i zeleným. Opět toto nelze ale hodnotit komplexně. (tuhá)

6) Říjen: V říjnu hodně žaludů a bukvic, oznamuje zimy víc.

Pranostika založená na množství plodů těchto stromů jako potravy pro zvěř. Opět nelze hodnotit nijak komplexně. Dřeviny mohou být ovlivněny průběhem vegetační sezóny a někde mohou mít mnoho plodů, o kousek dál velmi málo.

7) Říjen: Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima. 

Pranostika ukazuje charakter zimy podle toho, zda dochází během podzimu k významným ochlazením. Podle pranostiky je tedy pravděpodobně, že toto ochlazení bude v zimě kompenzováno teplým počasí. Existují podobné pranostiky, které říkají zima v říjnu, teplo v lednu a podobně.

Letos na začátku října došlo po velmi teplém počasí postupně k ochlazení i s ranními mrazy v nížinách. (mírná)

8) 2. říjen: Fouká-li na den Marie Orodovnice od východu, bude tuhá zima.

Pranostika dává do souvislosti určitý směr prouděním s vývojem počasí v zimě.

Letos 2.10.2019 převládalo za studenou frontou západní proudění. Další systémy front následovaly. (mírná)

9) 9. říjen: Je-li déšť na svatého Diviše, bude mokrá zima.

Pranostika usuzuje průběh zimy pro změnu podle srážek v tento den.

Letos bylo 9.10.2019 na zvlněné studené frontě od západu oblačno občas s deštěm. (mírná)

10) Listopad: Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věží.

Pranostik spojuje sněžení v konkrétním období podzimu s množstvím sněhu v zimě.

Letos bylo na začátku listopadu naopak teplé počasí v západním proudění. (mírná)

Zimní pranostiky

11) 1. prosinec: Na svatého Eligia daleko široko tuhá zima má po čtyři neděle trvati.

Pranostika předpokládá, že pokud je zima v tento den, bude trvat měsíc. Podobná pranostika o shodném vývoji při výskytu zimy první adventní neděli. Některé pranostiky větší i déletrvající zimu.

Letos 1.12.2019 chladnější počasí, od vyšších poloh mrazivé se sněhovou pokrývkou. (mírná)

Závěr

Výše uvedené pranostiky s vazbou na průběh počasí v daná období letošního roku byly vyhodnoceny. Hodnocení zda pranostika letos předpovídá tuhou nebo mírnou zimu je uvedeno na konci komentáře u průběhu letošního počasí v daném termínu v závorce. Pranostiky byly hodnoceny z hlediska celé ČR. U pranostiky s hromem v září bylo hodnoceno s jakou četností bouřilo (jedenkrát v září většinou někde zabouří). A poslední pranostika byla hodnocena podle vysloveně čistě zimního počasí i v nížinách, které zdaleka nebylo. Pranostika hovoří o tuhé zimě široko daleko. Jedna pranostika nebyla hodnocena.

Výsledkem je, že pro výskyt tuhé zimy jsou 3 pranostiky, z toho dvě si protiřečí s jednou obdobného typu. Zbývajících 10 je jednoznačně pro mírnou zimu. Takže i uvedené příklady pranostiky na základě průběhu počasí či pozorování přírody jednoznačně ukazují, že nás patrně žádná významná zima nečeká. I současné počasí to zatím potvrzuje.

Vyhodnotit si může každý i další pranostiky podle průběhu počasí a stavu v přírodě v konkrétním místě. Mnohdy se pranostiky totiž vztahují právě k dílčí oblasti, někdy i ke konkrétnímu místu. Výsledky mohou být někdy i zajímavé. Když vyhodnotíme více pranostik podle pečlivého pozorování, mohou být i docela přesné. Přesto je třeba počítat s tím, že počasí se může za delší dobu ubírat poněkud jiným směrem.

Přehled dalších pranostik nabízí stránka Pranostiky. Zima podle pranostik ovšem předpovídána v reálu opravdu být nemůže.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1105 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality