HydrometeorologieZajímavosti

Specifika nevýrazného tlakového pole

Hodnocení článku

Střední Evropa se nachází v nevýrazné tlakové oblasti. To můžeme občas číst nebo slyšet při předpovědi počasí nebo konstatování aktuálního stavu synoptické situace. Na stejnojmenné stránce nabízíme přehled základních synoptických situací a synoptických typů, které mohou v našem klimatu vznikat. To, že dané území ovlivňuje tlaková níže nebo že přechází přes naše území studená fronta, jsou poměrně známé pojmy. Setkáváme se s nimi docela často. Někdy se objevuje ale pojem nevýrazné tlakové pole nebo nevýrazná tlaková oblast. Co to znamená a jaké počasí při této situaci očekávat? Jaká jsou tedy specifika nevýrazného tlakového pole?

Specifika nevýrazného tlakového pole. Vzdálená přeháňka.

Ani vysoký, ani nízký tlak. Jaká jsou specifika nevýrazného tlakového pole?

Jak už uvádí nadpis, situace je nejednoznačná. Toto řadíme mezi základní specifika nevýrazného tlakového pole. A to v tom smyslu, že na daném území není tlak zvýšený v podobě vlivu tlakové výše nebo obdobného útvaru. Není ani snížený v podobě vlivu cyklony či brázdy nízkého tlaku vzduchu. A to ani při zemi, ani ve výšce. Nepřechází žádná atmosférická fronta. Jde o jednu ze zbytkových synoptických situací. Pokud na mapě z pohledu daného území uvidíme, že je možné vyloučit výskyt všech uvedených situací, patrně půjde o nevýrazné tlakové pole. To je v odlehčené meteorologické terminologii nazýváno jako tlakové bahno. V případě, že dané území se nachází přímo mezi čtyřmi tlakovými útvary a to dvěma tlakovými nížemi a dvěma výšemi, jde o tlakové sedlo. Oblast se nachází v sedle a také není přímo ovlivňována žádným ze základních útvarů. Ani se v oblasti nevyskytuje žádný jiný synoptický útvar.

Tuto situaci máme v ČR aktuálně (v době vydání článku). Stabilně se vyskytuje nad střední Evropou nevýrazná tlaková oblast. Situaci nelze popsat jiným útvarem. Nejde o vliv výběžku tlakové výše, ani brázdu nízkého tlaku vzduchu. Situace může přinést tedy doslova od každého něco. Existují zde určitá specifika nevýrazného tlakového pole, která uvádíme dále.

Počasí je nevyzpytatelné a může být klidné i extrémní, to patří mezi základní specifika nevýrazného tlakového pole

Pokud se zaměříme na letní počasí, tedy obecně na počasí v teplé části roku, to může být skutečně pestré. Zde se nám kombinují prvky počasí vlivu anticyklony i cyklony. A to v mírnější podobě. Srážky nejsou vyloučeny, ale vyskytují se jen za určitých podmínek a často v létě. Slunečné počasí také není vyloučeno, ale nepůjde o žádné delší slunné období. Vždy záleží na proudění vzduchu při této situaci. Pokud k nám proniká suchý vzduch, příliš srážek čekat nelze a bude častěji také málo oblačnosti. Pokud je tomu naopak, zejména v létě se mohou objevit hodně silné bouřky. Ty budou vždy lokální. Žádné plošné srážky tato situace nepřinese. Bouřky budou denní, zpravidla odpolední a podvečerní. Zaznamenáme také typický letní denní chod oblaků.

V noci a ráno bude často málo oblačnosti, klidně může být jasno. Na trávníku a vegetaci rosa, nic nasvědčuje tomu, že by se mohly objevit přes den srážky. Opak bude ale pravdou, v případě přísunu vlhkého vzduchu. Záleží tedy na typu proudění. V suchém proudění od jihovýchodu až východu, z pevniny, bude počasí beze srážek nebo téměř beze srážek. Pak vykáže spíše znaky anticyklonálního počasí. Při přílivu vlhkého vzduchu od západu, jihozápadu až jihu tomu bude naopak.

“Všehochuť” počasí jako společný jmenovatel hovoří za všechna specifika nevýrazného tlakového pole. Tak můžeme nazvat hlavní rys a obecně tuto situaci.

Velmi silné bouřky pouze hodně lokálně

Vraťme se k příkladu výše, kdy ráno a dopoledne či od noci bude až jasné počasí. Během odpoledne bude vznikat (v modelu situace s vlhkým vzduchem) bohatá kupovitá oblačnost. Ta se bude přetvářet v bouřkovou a vzniknou díky dobrým podmínkám pro konvekci i dosti silné bouřky. Toto počasí zažíváme nyní. V minulých dnech nebylo počasí zcela bez srážek, ale těchto bylo méně. Nyní ve vlhčím vzduchu jich přibývá. Srážky jsou vždy lokální, zejména při výskytu konvekce.

Tam, kde bouřka vznikne také přinese typické a i výrazné projevy. Maximálně v místě málo vzdáleném. Ale záleží na proudění, které určuje rychlost přesunu bouří. Řeč je o jedné bouřce, s typickým trváním několik desítek minut.

Tyto bouřky mohou odpoledne a večer přinést přívalové srážky s rozvodněním malých toků v zasaženém území. Ale i krupobití nebo krátce silné nárazy větru. A později večer bouřky rychle ustanou, klidně může stačit být ještě polojasno nebo zcela jasno. Jak je to se stavem meteorologických prvků jinak za této situace?

Málo proměnlivé počasí

Dalším rysem řadícím se mezi specifika nevýrazného tlakového pole je fakt, že situace přináší malé změny meteorologických prvků. Teplota vzduchu se více méně nemění, až na konkrétní situace. Ve slunečním dnu při této situaci bude v přílivu teplého vzduchu tepleji. Pokud přijde den s četnějším výskytem bouřek, lze čekat nižší teplotu. A teplota se bude lišit i na menším území, v místech s výskytem bouřky a bez výskytu bouřky. K žádné výměně vzduchových hmot ale nedochází, proto žádné velké ochlazení čekat při této situaci nelze.

Stejné je to s tlakem. Tlak se v nevýrazné tlakové oblasti nemění nebo mění jen nepatrně. Hodnoty tlaku vzduchu jsou shodné nad větší územím. To vidíme podle velkých rozestupů izobar na mapách, viz Předpověď tlaku. Ruku v ruce s tlakem jde vítr. Vítr lze čekat také spíše slabý. Od večera do rána zcela klidno. Přes den lze čekat vítr o něco rychlejší v souvislosti se slunečním svitem a typickým denním chodem. Jen v bouřkách či přeháňkách může zesílit výrazněji, ale pouze krátce. Další prvky mají spíše typický chod a nelze je označit vyloženě za specifika nevýrazného tlakového pole.

Závěr: Specifika nevýrazného tlakového pole

Závěrem stručné shrnutí uvedeného, pro zlepšení přehlednosti. Tedy toho, co od nevýrazné tlakové oblasti ohledně chování počasí čekat. Co patří mezi specifika nevýrazného tlakového pole?

  • Většinou ne dlouho slunečné ani hodně oblačné počasí
  • Srážky hodně lokálně, při přísunu vlhkého vzduchu a to hlavně v létě (konvekce)
  • V létě typicky denní průběh oblaků i srážek (ráno jasno, odpoledne oblačno a přeháňky/bouřky a večer opět i jasno)
  • Teplota stabilní bez výměny vzduchových hmot (zásadního ochlazení a změny proudění), jen možné lokální rozdíly a rozdíly dle průběhu oblaků a srážek
  • Tlak stabilní, většinou setrvalý nebo jen s nepatrnými změnami (izobary napách velmi řídce)
  • Spíše slabý vítr, od večera do rána klidno (zesílení jen lokální v bouřkách)
  • Vítr spíše proměnlivý, převážně ve směru převažujícího proudění
  • Ostatní prvky s typickým chodem (např. vlhkost, dle počasí a denní doby)