Ledovka prosinec 2012

Hodnocení stránky

Detailnější informace o význačném či extrémním průběhu počasí v ČR, dle přehledu významných událostí proběhlých v ČR uvedených v přehledu na stránce Významné události. Dále jsou tyto situace detailně rozpracovány v menu Největší povodně v ČR, Největší sucha v ČR a Významné cyklony. Na této stránce jsou zásadní informace o příčinách, průběhu a případných důsledcích počasí při události ledovka prosinec 2012. Včetně extrémních naměřených hodnot meteorologických prvků (např. silný mráz, vysoká teplota, vydatné sněžení, extrémní srážky).

Témata stránky: Významná událost, ledovka prosinec 2012, synoptické příčiny, průběh počasí, extrémní hodnoty, důsledky proběhlého počasí.


INFORMACE O UDÁLOSTI LEDOVKA PROSINEC 2012

Významná situace v podobě výskytu mrznoucích srážek a ledovky především v Čechách se vyskytla 15. prosince tohoto roku. Situace značně zkomplikovala dopravu i běžnou chůzi po městech. Ledovka též nezasáhla severní a východní Čechy, nejvíce naopak zasáhla Prahu a Čechy střední. O týden později (kolem 23. prosince) zasáhla významnější ledovka naopak Moravu a Slezsko.

Synoptické příčiny

Kolem tlakové níže nad východním Atlantikem k nám pronikal teplý a vlhčí vzduch od jihozápadu. Situaci rozložení tlaku vzduchu nad Evropou vidíte na obrázku 1.

Ledovka prosinec 2012. Tlakové pole 15.12.2012.

Obr. 1 Tlak vzduchu nad Evropou a tlaková níže u Británie k 15.12.2012 7 SEČ, zdroj: wetterzentrale.de

Teplota vzduchu ve výšce byla kladná, což způsobilo výskyt kapalných srážek. Příliv teplého vzduchu se nejprve projevil, jak tomu často bývá, ve vyšších hladinách atmosféry (obr. 2), zatímco v přízemní vrstvě ještě mrzlo (obr. 3). V sobotu 15. prosince nad ránem, ráno a zpočátku dopoledne tak padal v Čechách déšť (obr. 5), který při záporných teplotách u povrchu namrzal (obr. 7 a 8) a tvořila se ledovka.

Teplota vzduchu v 850hPa 15.12.2012 7h.

Obr. 2 Teplota vzduchu v 850hPa nad Evropou k 15.12.2012 7 SEČ, zdroj: wetterzentrale.de

Ledovka prosinec 2012. Teplota vzduchu ve 2m 15.12.2012 7h.

Obr. 3 Teplota vzduchu ve 2m nad povrchem k 15.12.2012 7 SEČ, zdroj: wetterzentrale.de

Teplota vzduchu ve 2m 124.12.2012 1h.

Obr. 4 Teplota vzduchu ve 2m nad povrchem k 24.12.2012 1 SEČ, zdroj: wetterzentrale.de

Dne 23. prosince došlo k opačné situaci, kdy do Čech již pronikal od západu teplý vzduch. Nad východem území se udržoval při zemi studený vzduch a došlo k výskytu velkého teplotního rozdílu a při srážkách ke tvorbě ledovky právě na Moravě a ve Slezsku (obr. 4 a 6).

Průběh počasí

Důsledkem této situace ledovka prosinec 2012 byl výskyt srážek, které byly na celém území kapalné. V Čechách kromě S/SV/V území tyto srážky při záporných teplotách namrzaly a tvořily kluzkou ledovku. Nejvíce srážek spadlo během dopoledne tohoto dne, od 7. do 12. hodiny (Obr. 6). Na SV/V území byl teploty od rána kladné, pohybovaly se mezi 3 až 5°C a ledovka tam nevznikala. Odpoledne došlo ke zvýšení teplot nad bod mrazu i v postižených oblastech, ledovka tak začala postupně odtávat.

Srážky za 6h do 15.12.2012 13h.

Obr. 5 Akumulace srážek za 6 hodin k 15.12.2012 13 SEČ v Evropě, zdroj: wetterzentrale.de

Ledovka prosinec 2012. Srážky za 6h do 24.12.2012 1h.

Obr. 6 Akumulace srážek za 6 hodin k 24.12.2012 1 SEČ, zdroj: wetterzentrale.de

Před pěti lety silná ledovka. Led na chodníku v Praze.

Obr. 7 Významnější ledovka v prosinci 2012 na chodníku v Praze

Ledovka prosinec 2012. Silnější ledovka na povrchu automobilu v Praze.

Obr. 8 Ledovka v prosinci 2012 na automobilu v Praze

Důsledky situace ledovka prosinec 2012

Ledovka patřím k jevům, při kterých dochází ke značným komplikacím v dopravě i při běžné chůzi. Stejně tak tomu bylo při této situaci ledovky, kdy se zranilo mnoho lidí po uklouznutí a na silnicích se stala řada dopravních nehod. Vážnější nehoda se odehrála v Roudnici nad Labem, kde narazil kamion do domu. Ve středních Čechách byly silnice obecně nesjízdné, nejezdily tak mnohde ani autobusy. Mírnější důsledek situace spočíval v tom, že se jednalo o den pracovního klidu. Nejen ledovka, ale i sníh komplikovaly dopravu na Ústecku, kvůli závějím byla uzavřena i železniční trať na Rumbursku. Údržba silnic zde ale fungovala, proto autobusy jezdily. Problémy na silnicích a úrazy lidí na chodnících byly hlášeny i z jižních Čech.

Oproti ledovce, která naše území postihla následně v prosinci 2014 (viz patřičná stránka) nebyly problémy při této události ledovky prosinec 2012 tak rozsáhlé a velké.

Shrnutí události ledovka prosinec 2012

  • Výskyt 15. prosince zejména v Čechách, kromě S/SV/V, 23. prosince pak na Moravě a ve Slezsku
  • Příčinou byl příliv teplého vzduchu ve výšce a stále výskyt mrazivého vzduchu v přízemní vrstvě, plus výskyt srážkové činnosti (mrznoucí déšť)
  • Mezi hlavní problémy patřily pády při chůzi a dopravní nehody, mnohde nebyla doprava ani možná
  • Místy se přidávaly komplikace se sněhovými jazyky

Použité zdroje

WETTERZENTRALE. Archiv. Reanalysis archives, 2012, dostupné na http://www.wetterzentrale.de.

AKTUÁLNĚ CZ. Ledovka způsobila stovky zranění, v neděli hrozí znovu. Domácí. Online, 2012, dostupné na https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ledovka-zpusobila-stovky-zraneni-v-nedeli-hrozi-znovu/r~i:article:766294/.

Napsat komentář