Silné bouřky a srážky červen 2017

Hodnocení stránky

Detailnější informace o význačném či extrémním průběhu počasí v ČR, dle přehledu významných událostí proběhlých v ČR uvedených v přehledu na stránce Významné události. Dále jsou tyto situace detailně rozpracovány v menu Největší povodně v ČR, Největší sucha v ČR a Významné cyklony. Na této stránce jsou zásadní informace o příčinách, průběhu a případných důsledcích počasí při události silné bouřky a srážky červen 2017. Včetně extrémních naměřených hodnot meteorologických prvků (např. silný mráz, vysoká teplota, vydatné sněžení, extrémní srážky).

Témata stránky: Významná událost, silné bouřky a srážky červen 2017, synoptické příčiny, průběh počasí, extrémní hodnoty, důsledky proběhlého počasí.


INFORMACE O UDÁLOSTI SILNÉ BOUŘKY A SRÁŽKY ČERVEN 2017

Na konci června tohoto roku se objevily na našem území silné bouřky a srážky, které byly i extrémně silné a přinesly zejména přívalové srážky s extrémními úhrny. Vyskytly se 29. června během odpoledne a byly kombinovány i trvalými srážkami. Co vedlo k výskytu této význačné srážkové činnosti a kolik kde spadlo nejvíce srážek? To je předmětem dalšího rozboru situace s silné bouřky a srážky červen 2017 na této stránce.

Synoptické příčiny

Nad Čechami se nacházela mělká tlaková níže, která se postupně začala prohlubovat a to během noci na 29. června (obr. 1). Tlaková níže postupovala dále k severozápadu nad pomezí Polska a Německa. Nad naším územím se nacházel vlhký vzduch, jehož vzestupné pohyby byly výskytem této cyklony v Čechách podpořeny a docházelo ke tvorbě vertikální bouřkové oblačnosti (kupovité) i horizontálně rozsáhlé oblačnosti (vrstevnaté). Pohyb oblačnosti byl v centru cyklony velmi malý, což umocnilo výskyt extrémní srážkové činnosti nad určitými oblastmi kde došlo ke vzniku této oblačnosti.

Silné bouřky a srážky červen 2017. Tlakové pole 29.6.2017 1h.

Obr. 1 Silné bouřky a srážky červen 2017. Tlakové pole a prohlubující se tlaková níže nad Čechami 29.6.2017 ve 2:00 SELČ, zdroj: wetterzentrale.de

Na obrázku 2 je poté patrný střed cyklony na pomezí Polska a Německa.

Tlakové pole 29.6.2017 19h.

Obr. 2 Silné bouřky a srážky červen 2017. Tlakové pole a odsouvající se tlaková níže přes pohraničí Polska a Německa 29.6.2017 ve 20:00 SELČ, zdroj: wetterzentrale.de

Průběh počasí

Již 28. června docházelo na území ČR při přechodu zvlněné studené fronty od západu k výskytu lokálních bouřek s výskytem prudkých srážek i krupobití. V noci na 29. června došlo k přechodu srážek na trvalý déšť, který byl místy zintenzivněn rozvojem konvekční činnosti s extrémními srážkami. Srážková činnost se vyskytovala trvaleji nad shodnými oblastmi s minimálním pohybem. Jednalo se o jihozápad středních Čech, jihozápad Prahy a v okolí Rokycan. Zde se vyskytly nebývale vydatné srážky, které spadly během několika hodin při déletrvajících prudkých konvekčních srážkách silných bouřek, které byly kombinací trvalého deště, který trval od nočních hodin tohoto dne. Na obrázku 3 jsou denní úhrny srážek za 29. června, do 30. června půlnoci v kombinaci s radarovými odrazy. Je zde dobře patrná lokalizace nejextrémnějších srážek.

Srážky za 6h 29.6.2017 19h.

Obr. 3 Silné bouřky a srážky červen 2017. Akumulace srážek za 6 hodin v Evropě k 29.6.2017 20 SELČ, zdroj: wetterzentrale.de

Dle reanalýzy modelu CFS je na obrázku 4 uvedena akumulace srážek za šest hodin pro 29. června odpoledne (14 až 20 hodin), kde je patrné odsunutí významné srážkové činnosti nad Německo tak, jak postupovala zmíněná cyklona (viz odstavec o synoptických příčinách a obr. 2).

Nejvyšší úhrn srážek 29.6.2017 činil 118.5mm (Praha-Radotín), dále 103.7mm (Praha-Stodůlky), 100.0mm (Dobřichovice), 86.6mm (Orlík nad Vltavou), 85.3mm (Kamýk).

Po déletrvajícím výskytu prudkých srážek silných bouřek a deště došlo k nasycení území a k rychlému odtoku vody z území v oblastech postižených významnými srážkami a ke krátkodobému rozvodnění menších vodních toků.

Důsledky události silné bouřky a srážky červen 2017

V důsledku přívalových srážek došlo k rozvodnění zejména Radotínského potoka, který se vyskytuje v oblasti nejvíce postižené srážkami. Rozvodnily se dále toky Kocába, Botič nebo Klabava a to na 2.SPA. Půda byla v oblastech zasažených vydatnými srážkami značně podmáčená, takže se začaly objevovat problémy s vyvrácenými stromy nebo sesuvy půdy. K významnějšímu sesuvu svahu došlo na trať z Prahy do Berouna. Vedle těchto událostí docházelo k typickým důsledkům při přívalových srážkách jako je zatopení sklepů a dalších níže položených míst nebo jinde suchých koryt a sníženin. Významné záplavy se vyskytly v Černošicích a sousedních Všenorech, zatopená níže položená místa byla i v Mníšku pod Brdy. Podobné to bylo v Dobřichovicích nebo na Kladensku, ale také na západě a jihu Prahy, například na Petřinách, v Ruzyni nebo v Lipencích, které se nacházejí kousek od Radotína i Černošic přes řeku Berounku.

Použité zdroje

ŠIMANDL, P. Včerejší extrémní srážky. Praha: ČHMÚ. Zpravodajský server Infomet. Online, 2017, dostupné na http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1498819572.

WETTERZENTRALE. Archiv. Reanalysis Archiv. Online, 2017, dostupné na http://www.wetterzentrale.de.

IDNES CZ. Přes Čechy se přehnaly silné lijáky. Rozvodnily se řeky, hrozily sesuvy. Zprávy. Domácí. Online, 2017, dostupné na https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pocasi-tropy-bourky-dest-horko.A170629_061156_domaci_pmk.

IDNES CZ. Průtrž mračen podemlela trať Praha – Plzeň, po opravě ji zasypal svah. Zprávy. Domácí. Online, dostupné na https://www.idnes.cz/praha/zpravy/silny-dest-dobrichovice.A170629_081911_praha-zpravy_rsr.

Napsat komentář