Sněžení 24. ledna 2007

Hodnocení stránky

Detailnější informace o význačném či extrémním průběhu počasí v ČR, dle přehledu významných událostí proběhlých v ČR uvedených v přehledu na stránce Významné události. Dále jsou tyto situace detailně rozpracovány v menu Největší povodně v ČR, Největší sucha v ČR a Významné cyklony. Na této stránce jsou zásadní informace o příčinách, průběhu a případných důsledcích počasí při události sněžení 24. ledna 2007. Včetně extrémních naměřených hodnot meteorologických prvků (např. silný mráz, vysoká teplota, vydatné sněžení, extrémní srážky).

Témata stránky: Významná událost, sněžení 24.1.2007, synoptické příčiny, průběh počasí, extrémní hodnoty, důsledky proběhlého počasí.


INFORMACE O UDÁLOSTI SNĚŽENÍ 24.1.2007

Zajímavý průběh počasí přinesla zima 2006/2007 a to zejména měsíc leden, v němž se vyskytly různé extrémní projevy počasí. Jednak to bylo extrémně větrné počasí (viz stránka Níže Kyrill 2007) spojené s teplotními změnami a často vysokými teplotami vzduchu. Také to bylo ovšem poté zimní počasí s vydatným sněžením, což byla jediná význačnější zimní epizoda ve velmi teplé zimě 2006/2007 a v extrémně teplém lednu 2007, který byl dle záznamů z Klementina (od r. 1775) zatím nejteplejším lednem. Vydatné sněžení se vyskytlo zejména 24. ledna, četné sněhové přeháňky provázely i další dny až do 28. ledna.

Synoptické příčiny

Po přechodu tlakové níže zvané “Kyrill” (další informace na uvedené stránce výše), došlo k přerušení velmi teplého počasí a cirkulace nad Evropou se značně obrátila. Došlo k zeslabení proudění od Atlantiku a z Biskajského zálivu postoupila tlaková níže směrem do Středomoří a tam se prohlubovala. Poté postupovala k severu až severovýchodu a významně ovlivnila i počasí u nás. Jednalo se o tlakovou níži zvanou “Malte” nad Španělskem.

Na obrázku 1 vidíme synoptickou situaci s tlakem vzduchu a polohou front, kde je tlaková níže patrná dne 23. ledna již nad západní Itálií s postupem dále převážně k severovýchodu.

Obr. 2 Tlak vzduchu a poloha front k 23.1.2007 nad Evropou a tlaková níže “Malte” nad Itálií, zdroj: chmi.cz

Průběh počasí

Vliv tlakové níže popsané v průběhu situace výše, která směřovala přes střední Evropu k severovýchodu, byl na naše území významný. V přílivu studeného vzduchu se vyskytovaly při přechodu níže významné srážky. Jednalo se na celém území o intenzivní a trvalé sněžení. Nejvýznamnější srážková činnost se odehrála od noci na 24. ledna a v tento den. Další dny přinesly na naše území dosti četné sněhové přeháňky v pokračujícím přílivu studeného vzduchu. Na našem území šlo o první zimní situaci v nížinách. V Praze napadlo 24. ledna přes 12cm sněhu a do 28. ledna se vyskytovala sněhová pokrývka na celém území, jak ukazuje obrázek 2. Výška sněhové pokrývky nebyly extrémní. Epizoda zimy skončila už v posledních lednových dnech a byla současně poslední zimní situací této velmi teplé zimy.

Obr. 2 Celková sněhová pokrývka v ČR k 27.1.2007 7 SEČ, zdroj: chmi.cz

Měsíc únor, poslední klimatologicky zimní měsíc, byl v této sezóně opět ve znamení přílivu teplého vzduchu a zimní počasí chybělo, což bylo důsledkem převahy proudění od Atlantiku, které bylo značně zonální.

Důsledky počasí

Jak tomu tak bývá při výskytu zimních jevů, tak problémy se vyskytly i při této situaci, která přišla navíc po větrném a dlouhotrvajícím teplém počasí, zejména na silnicích. Tam působil problém sníh, dále pak docházelo k polomům stromů vlivem zatěžkání sněhem. Stromy byly často nalomené po působení extrémního větru, který se odehrál před necelým týdnem (viz situace tlakové níže “Kyrill” a patřičná stránka o cyklonách).

Shrnutí sněžení 24.1.2007

  • Příčinou byla tlaková níže zvaná “Malte”, která postoupila ze západního Středomoří směrem k severu až severovýchodu, přes střední Evropu a s ní spojený systém front
  • Na území ČR se vyskytlo vydatné a intenzivní sněžení, které přineslo jedinou významnější zimní situaci v jinak velmi teplé zimě
  • Situace se odehrála po vlivu významné tlakové níže “Kyrill”
  • Trvala do 28. ledna poté došlo k oteplení
  • Po sněžení a četných přeháňkách ležel sníh kolem 27. ledna na celém území
  • Mezi typické důsledky můžeme řadit zejména problémy na silnicích, které byly možná umocněny překvapením z výskytu zimního počasí po dosavadním velmi mírném průběhu zimy
  • Důsledky sněžení mohly být umocněny také špatným stavem porostů po extrémním větru

Použité zdroje

UNIVERSITÄT BERLIN. Wetterpate. Archiv. Online, dostupné na http://www.met.fu-berlin.de/wetterpate.

SANDEV, M. Výjimečný průběh počasí v zimě 2006/2007 v Česku. Meteorologické zprávy. Praha: ČHMÚ, 2007, roč. 60, č. 4, s. 97-105.

Napsat komentář