Hydrologická situace (30.3.2020)

Hodnocení článku

Hydrologická situace k datu 30.3.2020 v ČR. Dosavadní vývoj a aktuální stav faktorů ovlivňujících hydrologický stav. Stručně očekávaný stav dle vývoje meteorologické situace v blízké budoucnosti.

Dosavadní vývoj

po srážkově velmi bohatém únoru a bohatším začátku března došlo k postupnému ubývání srážek. I přes výskyt významně chladných epizod jsou srážky v posledních týdnech v ČR nedostačující. Velmi málo srážek spadlo v posledním týdnu a to v ČR průměrně 1mm, což odpovídá pouze 6% normálu pro konec března. Krátce se vyskytují vyšší hodnoty teploty a často je slunečné nebo polojasné počasí. Mlhy jsou v tomto období spíše brzkou ranní záležitostí. Vodnosti toků se tedy snižují, stejně jako hladina podzemních vod. V posledních dnech dochází ke snižování půdní vláhy.

Aktuální stav: hydrologická situace 30.3.2020

Po zlepšení hydrologické situace s výskytem krátkodobě i povodňových stupňů v horských a podhorských oblastech dochází k opětovnému zhoršování. Srážkové úhrny jsou stále podprůměrné. Vzhledem k období i s přihlédnutím k průběhu předcházející zimy se začíná místy objevovat půdní sucho. Hydrologické sucho zatím není. Nízké průtoky se vyskytují na tocích velmi ojediněle.

Obr. 1 Využitelná vodní kapacita v půdě do 20cm pod trávníkem, zdroj: chmi.cz

Půdní sucho se rozvíjí v nížinných oblastech, zejména kolem Prahy, na jižní Moravy, v nížině severozápadních Čech a ojediněle i jinde (obr.1). Tam využitelná vodní kapacita od 30 do 50% a místy od 10 do 30%. Od středních poloh je tato zcela dostačující.

Hladiny podzemní vody se převážně snižují, v některých oblastech i významněji. Nejnižší hladiny jsou na jihu ČR obecně, dále na severozápadě Čech  jinde jde o lokální významněji snížení hladiny.

Vodnosti toků jsou spíše snížené, velmi ojediněle průtoky dosahují hodnot pro sucho nebo s těmito hraničí. Vyšší vodnosti jsou na tocích pramenících na horách a v podhůřích. I tam jsou ale již nižší než před několika týdny a pohybují se spíše kolem normálních hodnot.

Vodnosti toků jsou oproti loňskému březnu ale o poznání nižší. Uvádí to nová zpráva ČHMÚ.

Očekávaný vývoj

V nejbližších několika dnech lze čekat pokračující klesající trend půdní vláhy, vodností toků. Většinou setrvalé budou hladiny podzemních vod. Během týdne dojde ke zvýšení teploty vzduchu a srážky budou prozatím zcela ojedinělé a nevýznamné. V bližší budoucnosti by jich významněji přibývat nemělo.

Připomeňte si hydrologickou situaci 8.4.2019.

Zdroj dat: chmi.cz, hydro.chmi.cz a ČEKAL, R. Porovnání hydrometeorologické situace a stavu sucha z poloviny března letošního roku 2020 se situací z poloviny března roku 2019. Praha: ČHMÚ. Online, 2020. Dostupné na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/SUCHO/zpravy/1.0-3qIB.0-3qIB!attachment!a1-2019-2020.pdf.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1105 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality