Hydrologická situacePočasí

Hydrologická situace 30.3.2020

Hodnocení článku

Hydrologická situace k datu 30.3.2020 v ČR. Dosavadní vývoj a aktuální stav faktorů ovlivňujících hydrologický stav. Stručně očekávaný stav dle vývoje meteorologické situace v blízké budoucnosti.

Dosavadní vývoj

po srážkově velmi bohatém únoru a bohatším začátku března došlo k postupnému ubývání srážek. I přes výskyt významně chladných epizod jsou srážky v posledních týdnech v ČR nedostačující. Velmi málo srážek spadlo v posledním týdnu a to v ČR průměrně 1mm, což odpovídá pouze 6% normálu pro konec března. Krátce se vyskytují vyšší hodnoty teploty a často je slunečné nebo polojasné počasí. Mlhy jsou v tomto období spíše brzkou ranní záležitostí. Vodnosti toků se tedy snižují, stejně jako hladina podzemních vod. V posledních dnech dochází ke snižování půdní vláhy. Jaká je hydrologická situace aktuálně?

Aktuální stav: hydrologická situace 30.3.2020

Po zlepšení hydrologické situace s výskytem krátkodobě i povodňových stupňů v horských a podhorských oblastech dochází k opětovnému zhoršování. Srážkové úhrny jsou stále podprůměrné. Vzhledem k období i s přihlédnutím k průběhu předcházející zimy se začíná místy objevovat půdní sucho. Hydrologické sucho zatím není. Nízké průtoky se vyskytují na tocích velmi ojediněle.

Hydrologická situace 30.3.2020. Vodní kapacitě v půdě.

Obr. 1 Hydrologická situace 30.3.2020. Využitelná vodní kapacita v půdě do 20cm pod trávníkem, zdroj: chmi.cz

Půdní sucho se rozvíjí v nížinných oblastech, zejména kolem Prahy, na jižní Moravy, v nížině severozápadních Čech a ojediněle i jinde (obr.1). Tam využitelná vodní kapacita od 30 do 50% a místy od 10 do 30%. Od středních poloh je tato zcela dostačující.

Hladiny podzemní vody se převážně snižují, v některých oblastech i významněji. Nejnižší hladiny jsou na jihu ČR obecně, dále na severozápadě Čech  jinde jde o lokální významněji snížení hladiny.

Vodnosti toků jsou spíše snížené, velmi ojediněle průtoky dosahují hodnot pro sucho nebo s těmito hraničí. Vyšší vodnosti jsou na tocích pramenících na horách a v podhůřích. I tam jsou ale již nižší než před několika týdny a pohybují se spíše kolem normálních hodnot.

Vodnosti toků jsou oproti loňskému březnu ale o poznání nižší. Uvádí to nová zpráva ČHMÚ.

Hydrologická situace: Očekávaný vývoj

V nejbližších několika dnech lze čekat pokračující klesající trend půdní vláhy, vodností toků. Většinou setrvalé budou hladiny podzemních vod. Během týdne dojde ke zvýšení teploty vzduchu a srážky budou prozatím zcela ojedinělé a nevýznamné. V bližší budoucnosti by jich významněji přibývat nemělo.

Připomeňte si hydrologickou situaci 8.4.2019.

Zdroj dat: chmi.cz, hydro.chmi.cz a ČEKAL, R. Porovnání hydrometeorologické situace a stavu sucha z poloviny března letošního roku 2020 se situací z poloviny března roku 2019. Praha: ČHMÚ. Online, 2020. Dostupné na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/SUCHO/zpravy/1.0-3qIB.0-3qIB!attachment!a1-2019-2020.pdf.