Hydrologická situacePočasí

Hydrologická situace (15.5.2019)

Hodnocení článku

V posledních dvou týdnech se vyskytly na území ČR významnější srážky, převážně v podobě deště. Tento byl místy i vydatnější a zlepšil tak vláhové podmínky a průtoky vodních toků. V nižších polohách a nížinách přetrvává deficitní vláha a průtoky tamních vodních toků jsou na spodní hranici normálu. Níže je uveden přehled aktuálního stavu hydrologické situace včetně meteorologických příčin s výhledem na nejbližší období. Hydrologická situace 15.5.2019.

Průběh počasí

Poslední dva týdny přinesly do ČR více srážek, většinou šlo o průměrné množství. Místy byly srážky vydatnější. V posledním týdnu spadlo 119% srážkového normálu s tím, že více srážek spadlo v průměru na Moravě. Teploty byly převážně nižší a to znamenalo nižší výpar z půdy i vodní hladiny. Maximální teploty stoupaly nad 15°C až ke 20°C jen velmi krátce, převážně se pohybovaly od 8 do 15°C. Minimální teploty byly nízké, klesaly pod 10°C, místy a občas pod 5°C. Při vhodných podmínkách pak mrzlo při zemi, ale místy i ve dvoumetrové výšce.

Hydrologické ukazatele: Hydrologická situace 15.5.2019

Půdní sucho je v ČR rozšířeno aktuálně na 16.4% (stav k 12.5.2019). Nejnižší vodní kapacita v půdě se vyskytuje v nížinných oblastech Čech a to v Praze a okolí plus v pásu údolí řek Vltavy, následně Labe a dolní Ohře směrem k severozápadu. Dále je nízká kapacita vody v půdě na jižní Moravě (ne však v takové míře jako v Čechách) a dále velmi lokální i jinde na Moravě. Naopak vysoká vodní kapacita v půdě je ve Slezsku, kde spadlo hodně srážek. Dále jihu a jihozápadě Čech, zejména v podhůří, též v celé severovýchodní části Čech. Dále poté stále od vyšších poloh.

Nasycení území je v ČR slabé, místy v nejnižších lokalitách i velmi slabé. Vyšší je od vyšších poloh.

Srážky způsobily kolísání stavů a průtoků vodních toků. Místy došlo k významnějšímu zlepšení průtoků. Nížinné toky zůstaly vlivem nízkého nasycení ale většinou na nižších průtocích i po srážkově bohatším období. Stav sucho (Q355d) se vyskytuje zatím na tocích spíše ojediněle.

Vliv na podzemní vody nezaznamenáváme, hladiny jsou stále převážně silně podprůměrné. Určité nevýznamné zlepšení lze pozorovat v některých oblastech.

Očekávaný vývoj

Srážky v současné době mohou místy zlepšovat hydrologickou situaci, zvyšovat podíl vláhy v půdě a ojediněle i průtoky menších toků. Od konce týdne lze ale čekat vyšší teploty a srážky budou mít poté i v novém týdnu charakter lokálních přeháněk a bouřek. Tyto budou působit spíše rychlé odtoky a mírné zakolísání průtoků malých toků. Vlhkost v půdě se bude postupně snižovat, průtoky vodních toků také převážně klesat. Totéž lze bohužel konstatovat i o hladině podzemních vod, která je na většinou území nízká, ojediněle i mimořádně podnormální.

Data: chmi.cz, hydro.chmi.cz