Hydrologická situace (15.5.2019)

Hodnocení článku

V posledních dvou týdnech se vyskytly na území ČR významnější srážky, převážně v podobě deště. Tento byl místy i vydatnější a zlepšil tak vláhové podmínky a průtoky vodních toků. V nižších polohách a nížinách přetrvává deficitní vláha a průtoky tamních vodních toků jsou na spodní hranici normálu. Níže je uveden přehled aktuálního stavu hydrologické situace včetně meteorologických příčin s výhledem na nejbližší období. Hydrologická situace 15.5.2019.

Průběh počasí

Poslední dva týdny přinesly do ČR více srážek, většinou šlo o průměrné množství. Místy byly srážky vydatnější. V posledním týdnu spadlo 119% srážkového normálu s tím, že více srážek spadlo v průměru na Moravě. Teploty byly převážně nižší a to znamenalo nižší výpar z půdy i vodní hladiny. Maximální teploty stoupaly nad 15°C až ke 20°C jen velmi krátce, převážně se pohybovaly od 8 do 15°C. Minimální teploty byly nízké, klesaly pod 10°C, místy a občas pod 5°C. Při vhodných podmínkách pak mrzlo při zemi, ale místy i ve dvoumetrové výšce.

Hydrologické ukazatele: Hydrologická situace 15.5.2019

Půdní sucho je v ČR rozšířeno aktuálně na 16.4% (stav k 12.5.2019). Nejnižší vodní kapacita v půdě se vyskytuje v nížinných oblastech Čech a to v Praze a okolí plus v pásu údolí řek Vltavy, následně Labe a dolní Ohře směrem k severozápadu. Dále je nízká kapacita vody v půdě na jižní Moravě (ne však v takové míře jako v Čechách) a dále velmi lokální i jinde na Moravě. Naopak vysoká vodní kapacita v půdě je ve Slezsku, kde spadlo hodně srážek. Dále jihu a jihozápadě Čech, zejména v podhůří, též v celé severovýchodní části Čech. Dále poté stále od vyšších poloh.

Nasycení území je v ČR slabé, místy v nejnižších lokalitách i velmi slabé. Vyšší je od vyšších poloh.

Srážky způsobily kolísání stavů a průtoků vodních toků. Místy došlo k významnějšímu zlepšení průtoků. Nížinné toky zůstaly vlivem nízkého nasycení ale většinou na nižších průtocích i po srážkově bohatším období. Stav sucho (Q355d) se vyskytuje zatím na tocích spíše ojediněle.

Vliv na podzemní vody nezaznamenáváme, hladiny jsou stále převážně silně podprůměrné. Určité nevýznamné zlepšení lze pozorovat v některých oblastech.

Očekávaný vývoj

Srážky v současné době mohou místy zlepšovat hydrologickou situaci, zvyšovat podíl vláhy v půdě a ojediněle i průtoky menších toků. Od konce týdne lze ale čekat vyšší teploty a srážky budou mít poté i v novém týdnu charakter lokálních přeháněk a bouřek. Tyto budou působit spíše rychlé odtoky a mírné zakolísání průtoků malých toků. Vlhkost v půdě se bude postupně snižovat, průtoky vodních toků také převážně klesat. Totéž lze bohužel konstatovat i o hladině podzemních vod, která je na většinou území nízká, ojediněle i mimořádně podnormální.

Data: chmi.cz, hydro.chmi.cz

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1100 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality