Hydrologická situace (8.4.2019)

Hodnocení článku

Jak to vypadá v ČR se stavem hydrologické situace? K aktuálnímu datu se na to budeme nyní v teplé části roku pravidelně dívat v těchto příspěvcích. Jak to vypadá aktuálně se můžete ale kdykoli podívat na naší stránce Hydrologická situace. Hydrologická situace 8.4.2019.

Na našem území se v posledních týdnech vyskytly srážky jen ojediněle a tyto byly nevýznamné. V místech, kde neleží sněhová pokrývka a ani v zimním období se vyšší pokrývka nenacházela, se významně rozvíjí sucho. Jedná se o nižší polohy a nížiny. Meteorologické sucho, které trvá několik týdnů, působí v těchto oblastech nyní sucho půdní nebo-li zemědělské. Hydrologické sucho se nevyskytuje.

Meteorologické a půdní sucho

Hodnotíme zde na jedné straně meteorologický vývoj, tedy průběh základních meteorologických prvků jako jsou zejména teplota vzduchu a spadlé srážky. Dále hodnotíme na základě meteorologického vývoje vodní kapacitu v půdě, spadlé srážky a jejich poměr k evapotranspiraci, tedy výparu z území a rostlin.

Průběh počasí v ČR

Poslední týdny byly v ČR často ve znamení nadprůměrných teplot, kdy maximální tepoty přesahovaly 15°C a občas místy i 20°C. Zatím nejvyšší teplota v ČR změřená v letošním roce činí 22.1°C. Konec března přinesl také občas větrné počasí. V posledním týdnů (do 7.4.) spadl v ČR průměrně pouze 1mm srážek, což odpovídá 11% normálu. Více srážek spadlo na Moravy (27% normálu) než v Čechách (1% normálu). Zejména v Čechách se sucho v nižších polohách rozvinulo. Od počátku roku spadlo ve vztahu k průměru ve střední části Čech a na jižní Moravy 50 až 75% normálu srážek, ojediněle na jihu Moravy méně. Nejvíce srážek spadlo v minulém týdnu na východě Moravy a ve Slezsku (5-10mm). V souvislosti s povrchovým suchem a výskytem suché vegetace z loňského roku hrozí v ČR požáry, pro četná místa platí 3. stupeň rizika a extremity vzniku požárů z 5 stupňů. Při manipulaci se zdroji ohně v přírodě je nutná maximální opatrnost, rozdělávat ohně se nesmí.

Vodní kapacita v půdě

Do hloubky 20cm pod povrchem je nejnižší vodní kapacitě v oblasti jižní Moravy a to 10 až 30%, ojediněle pod 10% VVK, dále v Praze a okolí a také na severozápadě Čech, v oblasti dolní Ohře a na soutoku s Labem, též 10 až 30%, jen ojediněle 30 až 50% VVK. Vyšší míra ohrožení suchem do hloubky 40cm pod povrchem je v pásu Praha až Roudnicko-Litoměřicko (st. 3 z 5) a na jižní Moravě. Nejvíce ohrožené území suchem je oblast od Prahy zhruba po soutok Labe s Ohří a dále povodí dolní Ohře, též celá jižní Morava a střední Morava v pásu kolem řeky Moravy nad Olomouc a oblasti Ostravska a Opavska.

Hydrologické sucho

Zde je hodnoceno jednak nasycení území a poté zejména stav podzemních a povrchových vod či též zásoby vody ve sněhu (v období zimním a jarním při výskytu sněhové pokrývky). Toto nám ukazuje vliv sucha meteorologického půdního, nastává až při jeho dlouhodobějším působení.

Nasycení území a podzemní vody

Je v ČR v mezích normálu v nižších polohách a nížinách. Vyšší nasycení registrujeme ve středních a vyšších polohách. V horských polohách jde až o extrémně silné nasycení z důvodu odtávající vysoké sněhové pokrývky.

Podnormální stav podzemních vod se vyskytoval v posledním březnovém týdnu na severozápadě Čech, v centrální a především východní části Čech. V ještě četnější míře pak na Moravě. Ve většině profilů mělkých a hlubokých vrtů je hladina podzemní vody velmi nízká nebo snížená. V profilech převládá aktuálně velmi nízká hladina. Stav podzemních vod se tedy po loňském významném suchu zatím nedoplnil.

Vodní hodnota sněhu

Sníh, a to stále velké zásoby, leží v horských oblastech. V posledních týdnech tato pokrývka téměř nepřetržitě odtává, ve velmi teplých období pak významněji a působí na odtok vody a vývoj průtoků na horských tocích a bystřinách, jejichž průtoky znatelně oproti nížinným tokům zlepšuje. Díky odtávání sněhu se naplnily veškeré podhorské přehrady.

Vodnosti, stavy a průtoky

Výše uvedenému odpovídají vydatnosti pramenů, vodnosti toků a tedy jejich průtoky. Velmi dobré jsou v horských a podhorských oblastech či v částech takových toků. V ostatních profilech zaznamenáváme podnormální vodnosti či případně normální vodnosti. Nejnižší vodnosti mají s přihlédnutím k normálu nížinné vodní toky. Nejnižší průtok mají aktuálně horní Svitava (Q364-355) a Mrlina v profilu Vestec na Nymbursku (Q355-330). Další průtoky se pohybují na vyšších hodnotách. Nejvyšší (nad 200% dle pravděpodobnosti překročení a s průtokem větším než Q30) jsou na Šumavě (Vydra, Vltava v Březí) a v Krkonoších či Jizerských horách (Jizera, Labe, Úpa). Dále též Zdobnice ve Slatině nad Zdobnicí.

Sucho se tedy na vodních tocích vyskytuje jen výjimečně, jde spíše o menší toky.

Předpokládaný vývoj

Poslední prognózy spíše neočekávají žádné významnější a hlavně plošnější srážky ani v tomto týdnu. Teploty se ovšem po polovině týdne dosti sníží a v nočních hodinách může i mrznout. Zejména v pátek a v sobotu, v Čechách již ve čtvrtek. Odpolední teploty budou vystupovat také spíše do 10°C. Tím se rozvoj sucha alespoň zmírní. Více srážek ovšem zatím čekat nelze, proto se hydrologická situace v nižších polohách a nížinách zlepšovat nebude. Více srážek spadne pravděpodobně v horských polohách, kde budou tyto zejména od pátku sněhové.

Použité zdroje

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV. Hlásná a předpovědní povodňová služba, 2019, dostupné na http://www.hydro.chmi.cz.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal 1074 příspěvků. Zobrazit všechny příspěvky od Meteo Aktuality