Hydrologická situace

Hydrologická situace 8.4.2019

Hodnocení článku

Jak to vypadá v ČR se stavem hydrologické situace? K aktuálnímu datu se na to budeme nyní v teplé části roku pravidelně dívat v těchto příspěvcích. Jak to vypadá aktuálně se můžete ale kdykoli podívat na naší stránce Hydrologická situace. Hydrologická situace 8.4.2019.

Na našem území se v posledních týdnech vyskytly srážky jen ojediněle a tyto byly nevýznamné. V místech, kde neleží sněhová pokrývka a ani v zimním období se vyšší pokrývka nenacházela, se významně rozvíjí sucho. Jedná se o nižší polohy a nížiny. Meteorologické sucho, které trvá několik týdnů, působí v těchto oblastech nyní sucho půdní nebo-li zemědělské. Hydrologické sucho se nevyskytuje, hydrologická situace je tedy pozimním období stále dobrá.

Vodní toky. Hydrologie. Hydrologická situace 30.3.2020. Uvědomujeme si chyby ve změnách krajiny. Potok na jaře.

Hydrologická situace a hodnocení sucha v ČR

Hydrologická situace: Meteorologické a půdní sucho

Hodnotíme zde na jedné straně meteorologický vývoj, tedy průběh základních meteorologických prvků jako jsou zejména teplota vzduchu a spadlé srážky. Dále hodnotíme na základě meteorologického vývoje vodní kapacitu v půdě, spadlé srážky a jejich poměr k evapotranspiraci, tedy výparu z území a rostlin.

Průběh počasí v ČR

Poslední týdny byly v ČR často ve znamení nadprůměrných teplot, kdy maximální tepoty přesahovaly 15°C a občas místy i 20°C. Zatím nejvyšší teplota v ČR změřená v letošním roce činí 22.1°C. Konec března přinesl také občas větrné počasí. V posledním týdnů (do 7.4.) spadl v ČR průměrně pouze 1mm srážek, což odpovídá 11% normálu. Více srážek spadlo na Moravy (27% normálu) než v Čechách (1% normálu). Zejména v Čechách se hydrologická situace značně zhoršila a sucho se v nižších polohách rozvinulo. Od počátku roku spadlo ve vztahu k průměru ve střední části Čech a na jižní Moravy 50 až 75% normálu srážek, ojediněle na jihu Moravy méně. Nejvíce srážek spadlo v minulém týdnu na východě Moravy a ve Slezsku (5-10mm). V souvislosti s povrchovým suchem a výskytem suché vegetace z loňského roku hrozí v ČR požáry, pro četná místa platí 3. stupeň rizika a extremity vzniku požárů z 5 stupňů. Při manipulaci se zdroji ohně v přírodě je nutná maximální opatrnost, rozdělávat ohně se nesmí.

Vodní kapacita v půdě

Do hloubky 20cm pod povrchem je nejnižší vodní kapacitě v oblasti jižní Moravy a to 10 až 30%, ojediněle pod 10% VVK, dále v Praze a okolí a také na severozápadě Čech, v oblasti dolní Ohře a na soutoku s Labem, též 10 až 30%, jen ojediněle 30 až 50% VVK. Vyšší míra ohrožení suchem do hloubky 40cm pod povrchem je v pásu Praha až Roudnicko-Litoměřicko (st. 3 z 5) a na jižní Moravě. Nejvíce ohrožené území suchem je oblast od Prahy zhruba po soutok Labe s Ohří a dále povodí dolní Ohře, též celá jižní Morava a střední Morava v pásu kolem řeky Moravy nad Olomouc a oblasti Ostravska a Opavska.

Hydrologická situace: Hydrologické sucho

Zde je hodnoceno jednak nasycení území a poté zejména stav podzemních a povrchových vod či též zásoby vody ve sněhu (v období zimním a jarním při výskytu sněhové pokrývky). Toto nám ukazuje vliv sucha meteorologického půdního, nastává až při jeho dlouhodobějším působení.

Nasycení území a podzemní vody

Je v ČR v mezích normálu v nižších polohách a nížinách. Vyšší nasycení registrujeme ve středních a vyšších polohách. V horských polohách jde až o extrémně silné nasycení z důvodu odtávající vysoké sněhové pokrývky.

Podnormální stav podzemních vod se vyskytoval v posledním březnovém týdnu na severozápadě Čech, v centrální a především východní části Čech. V ještě četnější míře pak na Moravě. Ve většině profilů mělkých a hlubokých vrtů je hladina podzemní vody velmi nízká nebo snížená. V profilech převládá aktuálně velmi nízká hladina. Stav podzemních vod se tedy po loňském významném suchu zatím nedoplnil.

Vodní hodnota sněhu

Sníh, a to stále velké zásoby, leží v horských oblastech. V posledních týdnech tato pokrývka téměř nepřetržitě odtává, ve velmi teplých období pak významněji a působí na odtok vody a vývoj průtoků na horských tocích a bystřinách, jejichž průtoky znatelně oproti nížinným tokům zlepšuje. Díky odtávání sněhu se naplnily veškeré podhorské přehrady.

Vodnosti, stavy a průtoky

Výše uvedenému odpovídají vydatnosti pramenů, vodnosti toků a tedy jejich průtoky. Velmi dobré jsou v horských a podhorských oblastech či v částech takových toků. V ostatních profilech zaznamenáváme podnormální vodnosti či případně normální vodnosti. Nejnižší vodnosti mají s přihlédnutím k normálu nížinné vodní toky. Nejnižší průtok mají aktuálně horní Svitava (Q364-355) a Mrlina v profilu Vestec na Nymbursku (Q355-330). Další průtoky se pohybují na vyšších hodnotách. Nejvyšší (nad 200% dle pravděpodobnosti překročení a s průtokem větším než Q30) jsou na Šumavě (Vydra, Vltava v Březí) a v Krkonoších či Jizerských horách (Jizera, Labe, Úpa). Dále též Zdobnice ve Slatině nad Zdobnicí.

Sucho se tedy na vodních tocích vyskytuje jen výjimečně, jde spíše o menší toky. Hydrologická situace se tedy hodnotí z pohledu povrchových a podzemních vod pozitivně.

Hydrologická situace: Předpokládaný vývoj

Poslední prognózy spíše neočekávají žádné významnější a hlavně plošnější srážky ani v tomto týdnu Hydrologická situace se tak bude spíše horšit. Teploty se ovšem po polovině týdne dosti sníží a v nočních hodinách může i mrznout. Díky tomuto se hydrologická situace tolik nezhorší a nezvýrazní se příliš sucho. Zejména v pátek a v sobotu, v Čechách již ve čtvrtek. Odpolední teploty budou vystupovat také spíše do 10°C. Tím se rozvoj sucha alespoň zmírní. Více srážek ovšem zatím čekat nelze, proto se hydrologická situace v nižších polohách a nížinách zlepšovat nebude. Více srážek spadne pravděpodobně v horských polohách, kde budou tyto zejména od pátku sněhové.

Použité zdroje

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV. Hlásná a předpovědní povodňová služba, 2019, dostupné na http://www.hydro.chmi.cz.